Zwiększenie efektywności pracy w centrali firmy

Charakterystyka projektu

Obszar działań:

21_Poprawa-wydaj_organiz
Poprawa organizacji pracy

Klient:

KGHM Polska Miedź S.A.

Problem:

 • Niedoskonałość w obiegu dokumentacji pomiędzy departamentami centrali
 • Przerost zatrudnienia
 • Wzrost kosztów stałych
 • Wąskie gardła w procesach administracyjnych 

Cel strategiczny sesji:

Przeprowadzenie 5-dniowych moderowanych sesji problemowych, których celem było opracowanie propozycji rozwiązań zwiększających efektywność pracy Oddziału Centrali KGHM Polska Miedź S.A.. Skutkiem sesji problemowych były rozwiązania uwzględniające działania o charakterze reorganizacyjnym i restrukturyzacyjnym, zgodnie z kryteriami efektywności:

 • Eliminacja powtarzających się zadań,
 • Poprawa efektywności realizowanych procesów (z uwzględnieniem roli Centrali),
 • Poszukiwanie obszarów usprawnień,
 • Zatrudnienie tylko tylu pracowników ilu jest konieczne,
 • Obsługa po selekcji wybranych procesów w sposób najbardziej sprawny na bazie wiedzy, technologii i benchmarków rynkowych,
 • Prawidłowa alokacja kosztów do miejsc, do których one należą, tj. bez kumulacji wydatków po stronie Centrali.

Autorzy rozwiązań:

 • Pracownicy administracyjni
 • Kierownicy departamentów
 • Zastępcy kierowników departamentów
 • Dyrektorzy departamentów

Ocena projektu

Jak uczestnicy sesji ocenili stopień osiągnięcia celu?:

89%

Osiągniecie celu

Jak decydenci ocenili jakość proponowanych rozwiązań?:

91%

Jakość rozwiązań

Jak uczestnicy ocenili proces moderowania sesją?

92%

Proces moderowania

Zobacz inne zrealizowane moderacje

Poznaj nasze usługi moderacji

Office Busy Meeting Colleagues Corporate Data Concept

Moderowane
Sesje
Problemowe

Percentages graphical representation against standing business team looking at the camera

Moderowane
Warsztaty
Strategiczne

sesje kreatywnego myślenia

Moderowane Sesje
Kreatywnego
Myślenia

I have a question. Group of business people sitting at the chairs in conference hall. Businessman standing up asking a question. Conference and Presentation. Business and Entrepreneurship.

Moderowane
Konsultacje
Społeczne