Kompetencje Kierownicze

Zdobądź umiejętności, dzięki którym podniesiesz efektywność swoich działań, a Twoi pracownicy zobaczą w Tobie prawdziwy autorytet.

Kierowanie zespołem to zadanie trudne, zarezerwowane dla osób lubiących wyzwania, a przede wszystkim potrafiących pracować z ludźmi. Działanie to wymaga brania odpowiedzialności nie tylko za siebie i swoje obowiązki, ale także odpowiadania za poczynania podległych sobie pracowników.

Efektywnego kierownika można poznać właśnie po jego pracownikach – tym, jaką postawę i wartości prezentują, jak angażują się w powierzane zadania, jakie wyniki osiągają, a także w jaki sposób odnoszą się do siebie nawzajem.

Dobry kierownik to osoba, której słuchają inni – posiadająca autorytet i szacunek pośród swoich pracowników. Umiejąca z nimi rozmawiać, wymagać, doceniać, jak również motywować. Dobry kierownik to także człowiek, dla którego liczą się wyniki i osiągnięcia podległych mu osób – stawiający zarówno na ich efektywność, jak i ciągły rozwój.

Chcesz stać się takim kierownikiem?

Dla kogo?

 • Menadżerowie i Kierownicy działów
 • Liderzy zespołów
 • Brygadziści i sztygarzy
 • Właściciele małych firm

Cele i korzyści:

Szkolenie to ma na celu przekazanie Ci, jak istotne są Twoje umiejętności kierownicze, a także w jaki sposób Twoja wiedza, nastawienie oraz doświadczenie mogą wpływać zarówno na postawę całego zespołu, jak i osiągane przez niego rezultaty.
W wyniku odbycia tego szkolenia umiejętności managera:

 • Uświadomisz sobie, czym różni się kierowanie od zarządzania.
  Dowiesz się, jakie są istotne różnice oddzielające oba te podejścia, a także poznasz wieloaspektowe ujęcie kierowania pracownikami. Zrozumiesz, jak Twoje mocne i słabe strony mogą wpływać na styl kierowania innymi.
 • Nabędziesz, a następnie udoskonalisz techniki komunikacyjne.
  Pozyskasz umiejętność posługiwania się sprawdzonymi metodami, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej codziennej pracy kierownika.
 • Zostaniesz wyposażony w sprawdzone narzędzia udzielania feedbacku.
  Dzięki czemu, Twoje zdolności komunikowania się z pracownikami i zespołem staną się jeszcze bardziej efektywne. Ponadto, będziesz mógł rozpoznawać dominujący temperament swoich pracowników, a przez to dopasowywać do nich najbardziej efektywny styl kierowania.
 • Zaprojektujesz i wdrożysz system wartości oraz zasad pracy.
  Nauczysz się, jak w jasny i klarowny sposób kształtować, a następnie przekazywać zespołowi idee, których przestrzeganie nie tylko ułatwi działanie, ale także sprawi, że Wasza praca będzie znacznie przyjemniejsza.
 • Nauczysz się motywowania ludzi.
  Dowiesz się, jak istotne jest wspieranie swoich pracowników, a przede wszystkim zdobędziesz techniki i narzędzia wspierające Cię w tym obszarze. To wszystko pozwoli Ci też na zwiększenie swojego autorytetu i uznania pośród współpracowników.
 • Udoskonalisz swoje umiejętności rozwiązywania problemów.
  Z pomocą przyjdzie Ci zarówno praktyczna wiedza, jak i sprawdzone narzędzia, których wykorzystanie pozwoli Ci na radzenie sobie nawet z najbardziej stresującymi i problematycznymi sprawami rodzącymi się w Twojej firmie.

Program

Cały program szkolenia rozwijającego Twoje kompetencje kierownicze, został podzielony na 7 modułów, poruszających wszystkie kluczowe i najważniejsze kwestie. Każdy z modułów stanowi z kolei serię połączonych tematów, które pozwolą Ci na kompleksowe poznanie danego zagadnienia.

 1. Postawa kierownika:
  • Funkcje kierownicze
  • Trójkąt profesjonalizmu kierownika – wiedza, umiejętności, postawa
  • Cechy profesjonalnego kierownika – co pomaga, a co przeszkadza w pełnieniu roli kierowniczej
  • Różnice pomiędzy kierowaniem a zarządzaniem
 2. Style kierowania:
  • Determinanty osobowościowe w kierowaniu
  • Charakterystyka stylów kierowania – styl autokratyczny, paternalistyczny, konsultatywny i demokratyczny,
  • Rozpoznanie i dopasowanie stylów do konkretnych sytuacji zawodowych
 3. Komunikacja w kierowaniu:
  • Model komunikacji interpersonalnej
  • Aktywne słuchanie – klucz do efektywnego porozumiewania się z pracownikami
  • Bariery komunikacyjne w relacjach kierownik – pracownik
  • Konstruktywna komunikacja – komunikaty typu JA
 4. Dopasowanie stylu komunikacji do temperamentu pracownika:
  • Różnice i podobieństwa w komunikowaniu
  • Reguły dopasowania stylu komunikacji we współpracy z pracownikiem cholerycznym, sangwinicznym, melancholijnym, flegmatycznym
 5. Motywowanie w kierowaniu:
  • Potrzeby, wartości i interesy w motywowaniu – autoanaliza motywacji własnej i pracowników
  • Narzędzia motywowania wygaszającego i wzmacniającego – zasady
  • Krytyka jako instrument motywowania wygaszającego,
  • Krytyka – schemat udzielania informacji zwrotnej
  • Pochwała jako instrument motywowania wzmacniającego
  • Pochwała – schemat i zasady udzielania jej
 6. Expose szefa
  • Expose jako narzędzie budowania wiarygodności i autorytetu lidera
  • Najczęstsze błędy w informowaniu pracowników o swoich oczekiwaniach
  • Części składowe expose: wprowadzenie, preferencje, granice, podsumowanie”
  • Expose do przejmowanego zespołu, Expose do nowego pracownika, Expose do byłych współpracowników
  • Kiedy expose może być „ostrzem” przeciwko szefowi
 7. Rozwiązywanie problemów w zespole:
  • Strategia Disneya – narzędzie poszukiwania rozwiązań w oparciu o trzy perspektywy oglądu sytuacji problemowej. Studium przypadku w aspekcie problemów organizacyjnych i pracowniczych w biznesie
  • Metoda Sześciu Kapeluszy – Pokonywanie problemów z użyciem sześciu typów myślenia w grupie. Studium przypadku w aspekcie problemów produkcyjnych lub administracyjnych w biznesie

Metodyka

Sposób prowadzenia tego szkolenia, mającego na celu wspierać kompetencje kierownicze został dobrany tak, aby w maksymalnie krótkim czasie przekazać Ci wiedzę, którą praktycznie od razu będziesz mógł wdrożyć do swoich codziennych zadań kierownika.

Właśnie dlatego, nasze szkolenie umiejętności managerskich cechuje:

 • Nastawienie na praktyczne poznanie i doskonalenie umiejętności.

Stosowana przez nas metoda tzw. treningu umiejętności ma na celu podnoszenie sprawności komunikacyjnych i biznesowych. W związku z tym, nasze zajęcia podzielone są na 2 części:

 • Zajmujące 30% czasu – mini wykłady, podczas których przekazujemy najważniejszą teorię.
 • Trwające aż 70% czasu – praktyczne warsztaty, w całości koncentrujące się na doskonaleniu nowopoznanych umiejętności lub zwiększaniu biegłości tych już posiadanych.
 • Intuicyjne moduły szkoleniowe.

Zajęcia składają się z 7 modułów, z których każdy zawiera niezbędną ilość teorii oraz praktyki w formie ćwiczeń, zadań, symulacji i gier. Rozpoczęcie każdego modułu poprzedza 15-minutowa przerwa kawowa.

 • Zajęcia odbywające się przy aktywnym udziale uczestników.

Podczas zajęć dbamy o to, aby równowaga pomiędzy aktywnością prowadzącego, jak i samych uczestników została zachowana. Dzięki temu, nasze szkolenie jest efektywne, a nabyte podczas jego trwania umiejętności – nie pozostają jedynie w murach sali szkoleniowej.

 • Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy.

Ostatnie chwile szkolenia umiejętności managerskich poświęcamy na ugruntowanie wiedzy oraz zdobytych doświadczeń. Przeprowadzamy szybkie podsumowanie połączone z podkreśleniem najważniejszych zagadnień, a dodatkowo przygotowujemy uczestników do opracowania dokładnego planu wdrożenia nabytych umiejętności.

Jak możemy Tobie pomóc? Śmiało! Skontaktuj się z nami!

Cennik ceny netto

Kompetencje Kierownicze

Szkolenie zamknięte (firma, organizacja)
11 000
 • Szkolenie 2 dniowe
 • Miejsce szkolenia: cała Polska
 • Maksymalna liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Zamawiającego: sala szkoleniowa, nocleg oraz wyżywienie uczestników
 • Koszty Maestrium: dojazd, nocleg, wyżywienie trenera

Kompetencje Kierownicze

Szkolenie otwarte (uczestnik indywidualny)
2 000
 • Szkolenie 2 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Łódź
 • Maksymalna liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Uczestnika: dojazd, lunch i ewentualny nocleg
 • Koszty Maestrium: sala szkoleniowa, przerwy kawowe

Kompetencje Kierownicze

Szkolenie on-line (uczestnik indywidualny)
1 200
 • Szkolenie 2 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Internet
 • Minimalna liczba uczestników: 10 osób
 • Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
 • Wymogi od Uczestnika: komputer ze sprawnym mikrofonem i kamerką, stabilne łącze internetowe

Kompetencje Kierownicze

Poznaj inne szkolenia menadżerskie

akademia przywództwa

Przywództwo
a Zarządzanie

21_Ocena_Pracownika

Ocena
Pracownika

zarządzanie zmianą szkolenie

Zarządzanie
Zmianą

zarządzanie zespołem

Zarządzanie
Projektem

szkolenie motywowanie pracowników

Motywowanie
Pracowników

Usprawnianie procesów biznesowych

Lean
Management

275060

Rozmowa
Pracownicza

Kompetencje
Kierownicze