Kreatywne Myślenie

szkolenie kreatywność w biznesie

Naucz się korzystania z kreatywności, aby realizować swoje cele biznesowe – zawsze, gdy jest Ci potrzebna. Wybierz nasze szkolenia z kreatywności w biznesie i w pełni wykorzystaj zasoby swojego zespołu zarówno w myśleniu jak i działaniu.

Kreatywność w biznesie

Czy kreatywność w biznesie jest kluczem do rozwoju firmy? Wbrew obiegowej opinii mówiącej o tym, że za sukcesem danej firmy stoi zaawansowana technologia czy też wysoki kapitał, najważniejszą cechą decydującą o jej powodzeniu jest kreatywność pracowników. Bowiem to oni, a konkretnie ich otwartość na nowości, zaangażowanie, pragmatyczne podejście czy umiejętność wyjścia poza schemat, decyduje o tym, czy przedsiębiorstwo jest w stanie konkurować na danym rynku. 

Liderów branży nie definiuje to, co mają, a raczej kto pozwolił im do tego dojść. Najbardziej spektakularne pomysły rodzą się w głowach kreatywnych ludzi, którzy nie zamykają się na zmianę, a całą swoją postawą pragną tworzyć coś nowego, coś, co rozwiąże ludzkie problemy i ułatwiało życie.

Wykorzystaj design thinking process dzięki naszym szkoleniom

Szkolenie ma na celu mobilizację indywidualnych oraz grupowych zasobów kreatywnego myślenia i działania. Program ten aktywuje ukryte w każdym uczestniku zdolności do innowacyjnego myślenia, umożliwiając twórcze rozwiązanie wyzwań zarówno zawodowych, jak i osobistych. Uczestnicy rozwijają elementy myślenia kreatywnego, kształtując oryginalne i płynne myślenie poza logiczne. Szkolenie obejmuje trening technik poznawczych istotnych dla kreatywnego myślenia, takich jak pamięć, intuicja twórcza i rozwój wyobraźni.

Ważnym aspektem programu jest pokonywanie barier w kreatywnym myśleniu oraz rozbudzanie motywacji do twórczego działania. Dodatkowo skupia się on na promowaniu „twórczości grupowej”, gdzie uczestnicy zdobywają umiejętności użyteczne w kolektywnym rozwiązywaniu problemów, oraz uczą się wykorzystywać umiejętności taki jak burza mózgów czy mapy myśli. W trakcie szkolenia z design thinking process uczestnicy doskonalą także umiejętności komunikacji interpersonalnej poprzez naukę aktywnego słuchania, korzystania z konstruktywnej krytyki oraz metafory.

Korzyści ze szkoleń design thinking

Nasze szkolenia z kreatywnego myślenia w biznesie pomogą Ci w wielu obszarach. Dzięki nim możesz liczyć, że nauczysz się:

 • Zrozumienia podstaw kreatywnego myślenia, 
 • Opanowania technik pamięciowych wzbogacających zasób wiedzy, 
 • Poszerzysz wiedzę o narzędziach wspomagających twórcze myślenie, 
 • Rozwiniesz umiejętności inspiracji zespołu do kreatywnego i innowacyjnego myślenia.

Szkolenia z kreatywności w biznesie od Maestrium

Chcesz wiedzieć, jak pobudzać kreatywność, która zlikwiduje Twoje obecne ograniczenia i pozwoli Ci tworzyć rozwiązania, na które nie wpadł jeszcze nikt? Rozwiń skrzydła kreatywności w biznesie dzięki naszym szkoleniom z design thinking process.

Dla kogo?

Ta propozycja jest dla Ciebie, jeśli Twoje obowiązki w dużej mierze polegają na pracy umysłowej oraz koncepcyjnej – wymagającej nieszablonowego podejścia oraz umiejętności patrzenia na to samo wyzwanie z kilku różnych perspektyw.

Odbiorcami szkolenia pobudzającego kreatywne myślenie mogą być:

 

 • Członkowie zarządu i Dyrektorzy
 • Menadżerowie i Kierownicy działów
 • Liderzy projektów
 • Specjaliści
 • Właściciele małych firm

Cele i korzyści:

Trening ten nie tylko da Ci wiedzę na temat kreatywności, jej rodzajów oraz technik stosowania, ale przede wszystkim nauczy Cię sięgać po nią zawsze, gdy będziesz tego potrzebował – zarówno podczas tworzenia nowych, jak i udoskonalania obecnych rozwiązań, produktów, a nawet usług oferowanych Twoim klientom.

W rezultacie Twojego uczestnictwa w szkoleniu z kreatywnego myślenia:

 • Poznasz podstawowe zagadnienia związane z kreatywnością w ujęciu zawodowym.
  Dowiesz się wszystkiego na temat kreatywności. Tego jak powstaje, jak można ją rozpoznać oraz w jaki sposób wykorzystać w codziennej pracy. Dzięki temu zrozumiesz, że wcale nie jest to umiejętność, z którą trzeba się urodzić, a posiadając odpowiednią wiedzę i narzędzia – z powodzeniem można ją rozwijać.
 • Posiądziesz nowe oraz udoskonalisz już posiadane umiejętności kreatywnego myślenia.
  Nauczysz się tworzenia nowych koncepcji, umiejętnego formułowania problemów, wykorzystywania podstawowych zdolności intelektualnych, a także optymalnego doboru metod i technik twórczego poszukiwania rozwiązań.
 • Zdobędziesz podstawowe umiejętności i narzędzia zwiększające kreatywność.
  Będziesz umiał poprowadzić sesję kreatywnego myślenia w grupie pracowników – zmierzające zarówno do tworzenia nowych rozwiązań, jak i radzenia sobie z bieżącymi problemami.
 • Będziesz wiedział, jak przeciwdziałać negatywnym postawom zmniejszającym kreatywność.
  Staniesz się wyczulony na destrukcyjne mechanizmy i zachowania wobec kreatywnego myślenia. To wszystko pozwoli Ci uświadomić sobie istotną rolę postawy, w której to nie ma problemów nie do rozwiązania.

Program

Szkolenie w całości dotyczące treningu kreatywnego myślenia składa się z 4 modułów tematycznych, poruszających najważniejsze kwestie od teorii i genezy, poprzez narzędzi, na praktycznym ćwiczeniu tej umiejętności kończąc.

 1. Kreatywność – co nią jest?
  • Trzy wymiary kreatywności – postawa, umiejętność, proces
  • Mity i stereotypy twórczego myślenia – przekonania blokujące rozwój kreatywności
  • Idea Killers – sformułowania i wyrażenia tłamszące kreatywne myślenie
  • Problem – metoda – rozwiązanie
  • Podstawowe operacje umysłowe: asocjowanie, abstrahowanie, dedukowanie, indukowanie, metaforyzowanie i transformowanie
  • Cztery etapy w kreatywnym myśleniu – preparacja, inkubacja, iluminacja, weryfikacja
 2. Kreatywne działania umysłowe – trening i ćwiczenia:
  • Asocjowanie – kojarzenie informacji poprzez wspólną cechę lub właściwość. Nauka umiejętności kojarzenia odległych idei i rozwiązań w nowej formule.
  • Abstrahowanie – wyodrębnianie cech na podstawie wybiórczej selekcji. Nauka klasyfikowania i myślenia selektywnego
  • Dedukowanie – przewidywanie konsekwencji zjawisk lub działań. Nauka wielowymiarowego oglądu sytuacji problemowej
  • Indukowanie – wyciąganie wniosków z niepełnych danych.
  • Metaforyzowanie – uwydatnianie cech lub właściwości obiektu. Tworzenie analogii i metafor zjawisk i mechanizmów działania
  • Transformowanie – symboliczne przekształcanie cech lub właściwości w inne. Nauka swobodnego przekształcania obiektów i idei w inne.
 3. Analityczne narzędzia rozwiązywania problemów – zastosowanie w praktyce:
  • Lista Osborn’a – technika generowania nowych rozwiązań poprzez modyfikację cech, obiektów i funkcji dotychczasowych produktów lub usług
  • Analiza Morfologiczna – technika generowania dużej ilości rozwiązań
 4. Grupowe metody kreatywnego rozwiązywania problemów:
  • Strategia Disneya – narzędzie poszukiwania rozwiązań w oparciu o trzy perspektywy oglądu sytuacji problemowej. Studium przypadku w aspekcie problemów organizacyjnych i pracowniczych w biznesie
  • Metoda Sześciu Kapeluszy – Pokonywanie problemów z użyciem sześciu typów myślenia w grupie. Studium przypadku w aspekcie problemów produkcyjnych lub administracyjnych w biznesie

Metodyka

Szkolenie kreatywnego myślenia ma na celu przekazanie Ci pełnej wiedzy oraz umiejętności, które pozytywnie wpłyną na Twoje codzienne funkcjonowanie zarówno w biznesie, jak i życiu prywatnym.

Dlatego, nasz trening i szkolenie kreatywnego myślenia cechuje:

 • Nastawienie na praktyczne poznanie i doskonalenie umiejętności.
  Stosowana przez nas metoda tzw. treningu umiejętności ma na celu podnoszenie sprawności komunikacyjnych i biznesowych. W związku z tym, nasze zajęcia podzielone są na 2 części:
  • Zajmujące 30% czasu – mini wykłady, podczas których przekazujemy najważniejszą teorię.
  • Trwające aż 70% czasu – praktyczne warsztaty, w całości koncentrujące się na doskonaleniu nowopoznanych umiejętności lub zwiększaniu biegłości tych już posiadanych.
 • Intuicyjne moduły szkoleniowe.
  Zajęcia składają się z 5 modułów, z których każdy zawiera niezbędną ilość teorii oraz praktyki w formie ćwiczeń, zadań, symulacji i gier. Rozpoczęcie każdego modułu poprzedza 15-minutowa przerwa kawowa
 • Zajęcia odbywające się przy aktywnym udziale uczestników.
  Podczas zajęć dbamy o to, aby równowaga pomiędzy aktywnością prowadzącego, jak i samych uczestników została zachowana. Dzięki temu, nasze szkolenie jest efektywne, a nabyte podczas jego trwania umiejętności – nie pozostają jedynie w murach sali szkoleniowej.
 • Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy.
  Ostatnie chwile szkolenia z rozmowy pracowniczej poświęcamy na ugruntowanie wiedzy oraz zdobytych doświadczeń. Przeprowadzamy szybkie podsumowanie połączone z podkreśleniem najważniejszych zagadnień, a dodatkowo przygotowujemy uczestników do opracowania dokładnego planu wdrożenia nabytych umiejętności.

Jak możemy Tobie pomóc? Śmiało! Skontaktuj się z nami!

Cennik ceny netto

Kreatywne Myślenie

Szkolenie zamknięte (firma, organizacja)
11 000
 • Szkolenie 2 dniowe
 • Miejsce szkolenia: cała Polska
 • Maks. liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Zamawiającego: sala szkoleniowa, nocleg oraz wyżywienie uczestników
 • Koszty Maestrium: dojazd, nocleg, wyżywienie trenera

Kreatywne Myślenie

Szkolenie otwarte (uczestnik indywidualny)
2 000
 • Szkolenie 2 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Łódź
 • Maks. liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Uczestnika: dojazd, lunch i ewentualny nocleg
 • Koszty Maestrium: sala szkoleniowa, przerwy kawowe

Kreatywne Myślenie

Szkolenie online (uczestnik indywidualny)
600
 • Szkolenie 2 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Internet
 • Minimalna liczba uczestników: 10 osób
 • Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
 • Wymogi od Uczestnika: komputer ze sprawnym mikrofonem i kamerką, stabilne łącze internetowe

Kreatywne Myślenie

Poznaj inne szkolenia dla pracowników

21_Prezentacje_Publiczne_2

Prezentacje
Publiczne

21_Teambuilding

Team Building
i Integracja

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie
Problemów

21_Prowadzenie_Zebrań

Prowadzenie
Zebrań

szkolenie kreatywność w biznesie

Kreatywne
Myślenie

szkolenie praca w zespole

Praca
w Zespole

rozwiązywanie konfliktów szkolenie

Rozwiązywanie
Konfliktów