Czym jest moderacja?

Moderacja to proces ukierunkowywania i wspierania grupy mającej na celu wypracowanie konkretnego rozwiązania, przy wsparciu moderatora jako osoby znającej się na metodologii rozwiązywania problemów oraz umiejącej kierować grupą poszukującą owego rozwiązania.

Moderacja pośród czterech biznesowych działań rozwojowych

Moderacja początkowo była traktowana jako forma pracy podczas tzw. konsultacji uczestniczących. Dziś zyskuje ona swój odrębny status, podobny coachingowi,  który początkowo traktowany był jako technika rozwoju pracownika wywodząca się z treningu indywidualnego. Aby lepiej zrozumieć podobieństwa i różnice, przedstawiamy model czterech działań rozwojowych skierowanych do organizacji chcących rozwiązywać swoje problemy.

Jakie są różnice pomiędzy moderacją a konsultacją, szkoleniem i coachingiem?

Moderacja a konsultacja

Moderacja, w naszym przypadku moderowane sesje problemowe, są usługą pochodzącą z doradztwa. Różnią się jednak kilkoma kwestiami. Konsultacje dostarczają rozwiązań w postaci gotowych ekspertyz, które najczęściej wypracowywane są bez udziału klienta (organizacji). Moderowane sesje problemowe mają charakter współuczestnictwa w procesie poszukiwania rozwiązań. Moderatorzy wraz z reprezentantami firmy/instytucji biorą udział wspólnie w procesie analizy sytuacji problemowej. Owocem takiej pracy jest opracowanie rozwiązań, które są w pełni autorstwem uczestników sesji problemowej.

Moderacja a szkolenie

W przypadku szkoleń, priorytetem jest rozwijanie i doskonalenie kompetencji pracowników, z kolei, moderacja nastawiona jest na poszukiwanie sposobów poradzenia sobie z problemami o charakterze systemowym, organizacyjnym. Drugą różnicą jest to, że szkolenie dostarcza sprawdzonych kiedyś i gdzieś rozwiązań, gotowych procedur, które należy przyjąć. Inaczej jest podczas sesji moderowanej. Rozwiązania należy odkryć, ocenić, opracować do wdrożenia. Dopiero uwzględnienie specyfiki firmy, jej kultury organizacyjnej i unikalnych potrzeb pozwala znaleźć rozwiązania „szyte na miarę”.

Moderacja a coaching

Moderacja nie może być traktowana jednoznacznie z coachingiem, choć w obu przypadkach mają cel wspólny. Jest nim pełne zaangażowanie odbiorców moderacji/coachingu do samodzielnego poszukiwania najbardziej właściwych rozwiązań. W obu działaniach słowami kluczami są: autonomia i wsparcie. To, co różni coaching od moderacji to punkt koncentracji działań. Coaching jest nastawiony na podniesienie efektywności osobistej i zawodowej, z kolei moderacja jest kierowanym procesem doprowadzającym uczestników sesji do rozwiązań w szerszym, organizacyjnym zakresie

Jakie korzyści przynosi moderacja?

Minimalizacja kosztów wprowadzania zmian

Gdy sytuacja organizacji wymusza wprowadzenie zmiany, problemem nie jest wdrożenie, ale przekonanie do niej pracowników. Sesje moderowane ograniczają te koszty do minimum, gdyż to sami pracownicy są autorami zmiany. To od nich wychodzą pomysły i strategie do zaadoptowania i dostosowania się do nowych realiów organizacji.

Oszczędność na ekspertyzach zewnętrznych!

Kilkudniowa sesja problemowa często pozwala na opracowanie rozwiązań, które w pełni uwzględniają wszystkie uwarunkowania Firmy. W ten sposób wdraża się rozwiązania uwzględniające specyfikę organizacji, a nie drogie, lecz powierzchowne i często sztampowe propozycje firm konsultingowych nieuwzględniających strategicznych detali i uwarunkowań panujących w firmie.

Wspólne rozumienie wizji i misji

Przyglądając się istotnym dla organizacji kwestiom pracownicy z poziomu operacyjnego są w stanie uświadomić sobie to, co zakłada wizja i misja organizacji. Bez względu na zajmowane stanowiska, oddziały czy piony zaczynają mówić „tym samym językiem”, rozumieć istotne zależności i koncentrować się, nie jak zazwyczaj na problemach, ale na poszukiwaniu satysfakcjonujących rozwiązań.

Optymalne wykorzystanie potencjału

Sesje w pełni wykorzystują wiedzę zawodową i doświadczenie członków grupy problemowej. Uczestnicy pracują od początku do końca z maksymalnym zaangażowaniem. Taki zabieg wymusza synchronizowaną współpracę nie tylko na poziomie intelektualnym, ale komunikacyjnym i emocjonalnym. W takich warunkach tworzy się współodpowiedzialność za późniejsze wdrożenie rozwiązań.

Uniwersalność moderowanych sesji

Są one dość wszechstronne, dają możliwość diagnozowania i rozwiązywania problemów z bardzo różnych dziedzin. Proponowane narzędzia mają charakter uniwersalny, a ich kombinacje dają spektakularne efekty w postaci gotowych do zastosowania lub przeznaczonych do dalszego rozwijania wartościowych produktów sesji.

Obiektywizacja problemu

Proponowane narzędzia rozwiązywania problemów, pozwalają wielostronnie przyjrzeć się danemu problemowi z wielu perspektyw. Zostały zestawione w taki sposób, aby umożliwić objęcie zagadnienia z wielu punktów widzenia zarówno całościowo jak i fragmentarycznie. Obiektywizacja możliwa jest przez samą specyfikę narzędzi, które służą do identyfikacji, wartościowania i generowania informacji.

Jesteś ciekaw w czym pomaga moderacja?

Poznaj nasze usługi moderacji

Office Busy Meeting Colleagues Corporate Data Concept

Moderowane
Sesje
Problemowe

Percentages graphical representation against standing business team looking at the camera

Moderowane
Warsztaty
Strategiczne

sesje kreatywnego myślenia

Moderowane Sesje
Kreatywnego
Myślenia

I have a question. Group of business people sitting at the chairs in conference hall. Businessman standing up asking a question. Conference and Presentation. Business and Entrepreneurship.

Moderowane
Konsultacje
Społeczne