Wprowadzenie audytu behawioralnego w oddziałach produkcyjnych

Charakterystyka projektu

Obszar działań:

21_Poprawa_bezp_pracy
Zwiększenie motywacji pracowników

Klient:

KGHM Polska Miedź S.A.

Problem:

  • Konieczność obniżenia wskaźnika wypadkowości w zakładach hutniczych
  • Brak funkcji społecznego audytora behawioralnego.

Cel strategiczny sesji:

Przeprowadzenie 5-dniowych moderowanych sesji problemowych, których celem było wypracowanie przez zespoły pracownicze koncepcji, procedur i propozycji rozwiązań związanych z planowanym wprowadzeniem audytu behawioralnego w Oddziałach Zakładów Hutniczych KGHM Polska Miedź S.A.. Skutkiem tych sesji problemowych były rozwiązania, które w kontekście utworzenia nowej funkcji w strukturze organizacyjnej przyniosły:

  • Opracowanie modelu rozwoju kompetencji audytora behawioralnego (nabór, selekcja, wybór i rozwój kompetencji kandydatów)  oraz wdrożenie go w ciągu 9 miesięcy;
  • Zbudowanie procedury lub standardu przeprowadzania pracowników produkcji i administracji przez proces audytu behawioralnego zgodnego z aktualnymi wymogami i standardami ;
  • Demonstracja przykładowej metodologii i wybranych narzędzi badawczych używanych w trakcie audytu behawioralnego, a służących do rzetelnego pozyskania i analizy danych na tamta stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach hutniczych Spółki.

Autorzy rozwiązań:

  • Brygadziści
  • Zastępcy Kierowników Zmiany
  • Kierownicy Zmiany
  • Kierownicy Oddziału

Ocena projektu

Jak uczestnicy sesji ocenili stopień osiągnięcia celu?:

97%

Osiągniecie celu

Jak decydenci ocenili jakość proponowanych rozwiązań?:

98%

Jakość rozwiązań

Jak uczestnicy ocenili proces moderowania sesją?

97%

Proces moderowania

Galeria projektu

Zobacz inne zrealizowane moderacje

Poznaj nasze usługi moderacji

Office Busy Meeting Colleagues Corporate Data Concept

Moderowane
Sesje
Problemowe

Percentages graphical representation against standing business team looking at the camera

Moderowane
Warsztaty
Strategiczne

sesje kreatywnego myślenia

Moderowane Sesje
Kreatywnego
Myślenia

I have a question. Group of business people sitting at the chairs in conference hall. Businessman standing up asking a question. Conference and Presentation. Business and Entrepreneurship.

Moderowane
Konsultacje
Społeczne