ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

Naucz się zarządzania czasem w sposób, który umożliwi Ci realizowanie Twoich celów, a także znalezienie chwili dla siebie.

Umiejętność zarządzania sobą w czasie to obecnie, obok kwalifikacji oraz doświadczenia, jedna z najbardziej poszukiwanych cech na rynku pracy. Efektywna organizacja pracy własnej stanowi bowiem klucz do poradzenia sobie z narastającymi obowiązkami: morzem e-maili, tonami dokumentów, setkami telefonów, jak i przytłaczającą liczbą spotkań.

Umiejętność godzenia wszystkich obowiązków i planowania ich w taki sposób, aby były realizowane terminowo oraz “na czas” podnosi nie tylko zadowolenie przełożonych, ale także samych pracowników – sprawiając, że stają się bardziej efektywni, a praca sprawia im większą satysfakcję.

Chcesz zdobyć wiedzę i umiejętności zarządzania pracą, dzięki którym zaczniesz robić to samo, ale w znacznie krótszym czasie, dodatkowo nie tracąc nic z jej jakości?

DLA KOGO?

Szkolenie zarządzania sobą w czasie to propozycja skierowana do szerokiej grupy odbiorców, którym zależy na podniesieniu efektywności swoich działań przy jednoczesnym usprawnieniu umiejętności zarządzania czasem.

Odbiorcami szkolenia mogą zatem być:

Członkowie Zarządów i Dyrektorzy

Menadżerowie
i kierownicy działów

Specjaliści HR

Pracownicy produkcyjni i administracyjni

Właściciele firm jednoosobowych

CELE I KORZYŚCI

Podczas tego szkolenia uświadomisz sobie, że zarządzanie czasem jest nieodzownym elementem całego Twojego życia, i że dzięki tej umiejętność możesz skutecznie wpływać na poziom swojego zaangażowania oraz własnej produktywności.

W wyniku uczestniczenia w szkoleniu zarządzania czasem:

 • Zwiększysz swoją wydajność oraz produktywność.
  Poznasz cztery kluczowe etapy skutecznego działania oraz nauczysz się pracowania w zgodzie ze swoją indywidualną krzywą wydolności psychofizycznej. To wszystko pozwoli Ci zwiększyć efektywności tego, co robisz.
 • Nabędziesz umiejętność planowania.
  Poznasz sprawdzony system planowania swoich zadań, dzięki któremu ze spokojem opanujesz radzenie sobie z codziennymi obowiązkami.
 • Nauczysz się efektywnego reagowania na zadania o różnym stopniu ważności.
  Dowiesz się, jak prawidłowo wyznaczać cele oraz jak priorytetyzować swoje obowiązki, co skutecznie zmniejszy odczuwaną przez Ciebie presję oraz poziom stresu wynikającego z nakładania się dużej ilości zadań.
 • Wyeliminujesz negatywne nawyki zmniejszające Twoją efektywność.
  Poznasz sposoby na szybkie i sprawdzone rozpoznawanie oraz eliminowanie tzw. pożeraczy czasu, a także przejmiesz pełną kontrolę nad prokrastynacją, która oddala Cię od realizacji Twoich zadań.

PROGRAM

Szkolenie rozwijające umiejętności zarządzania czasem pracy uwzględnia 6 dopasowanych modułów tematycznych, które sukcesywnie przeprowadzą Cię od niezbędnej teorii, i ćwiczeń, aż do momentu, w którym tak pozyskaną wiedzę będziesz mógł wykorzystać w codziennej praktyce osobistej oraz zawodowej.

 1. Zarządzanie czasem – podstawy
  • Zarządzanie sobą w czasie czy zarządzanie czasem – subtelne różnice
  • Kwestionariusz osobistej wydajności
  • Niezbędne umiejętności w zarządzaniu sobą w czasie
 2. Efektywna organizacja pracy własnej:
  • Wydajność, a efektywność – podstawowe różnice
  • Efektywna praca zawodowa
  • Cztery etapy skutecznego działania: planowanie, organizowanie, realizacja i kontrola
 3. Planowanie:
  • Efektywne planowanie – zasady i reguły, które należy znać
  • Sześcioetapowa technika planowania zadań – technika pozwalająca opracowywać szczegółowo zadania, wyzwania i projekty wysokim priorytecie ważności
  • Planowanie czasu pracy w perspektywie rocznej, kwartalnej, miesięcznej, tygodniowej i dziennej
  • Technika Zorro – planowanie dziennych zadań z użyciem arkusza lub planera
 4. Organizowanie:
  • Zasada Pareto – wykorzystanie prawa ekonomii do wyszukiwania najbardziej strategicznych czynników sukcesu
  • Analiza ABC – priorytetyzacja bieżących zadań zawodowych i osobistych na trzy kategorie
  • Matryca Einsenhowera – kategoryzacja zadań pod katem dwóch kryteriów: pilności i ważności
  • Organizacja miejsca pracy – zasady efektywnego zarządzania dokumentacją, krzywa wydajności psychofizycznej
 5. Realizowanie:
  • EDWaRd – metoda zachowania spokoju i wysokiej wydajności podczas realizowania napływających zadań
  • Prokrastynacja – 15 sposobów radzenia sobie ze zwlekaniem i destrukcyjnym odkładaniem zadań na ostatnią chwilę
  • Delegowanie – reguły i zasady przekierowania zadań innym tak, abyśmy mieli czas na inne sprawy, a zadania były zrobione
 6. Ocena i kontrola:
  • Analiza własnej efektywności – prowadzenie dziennika rozwojowego przez okres 1 roku
  • Pożeracze Czasu – analiza własnych działań i zachowań, które skutkują trwonieniem czasu i nierealizowaniem wyznaczonych celów,
  • Arkusze kontroli – 5 tabel efektywności osobistej monitorujących wzrosty i spadki efektywności osobistej

METODYKA

Szkolenie związane z zarządzaniem czasem ma na celu przekazanie Ci pełnej wiedzy oraz umiejętności, które pozytywnie wpłyną na Twoje codzienne funkcjonowanie zarówno w biznesie, jak i życiu prywatnym.

Właśnie dlatego, szkolenie zarządzania czasem cechuje:

 • Nastawienie na praktyczne poznanie i doskonalenie umiejętności.
  Stosowana przez nas metoda tzw. treningu umiejętności ma na celu podnoszenie sprawności komunikacyjnych i biznesowych. W związku z tym, nasze zajęcia podzielone są na 2 części:
 • Zajmujące 30% czasu – mini wykłady, podczas których przekazujemy najważniejszą teorię.
 • Trwające aż 70% czasu – praktyczne warsztaty, w całości koncentrujące się na doskonaleniu nowopoznanych umiejętności lub zwiększaniu biegłości tych już posiadanych.
 • Intuicyjne moduły szkoleniowe.
  Zajęcia składają się z 5 modułów, z których każdy zawiera niezbędną ilość teorii oraz praktyki w formie ćwiczeń, zadań, symulacji i gier. Rozpoczęcie każdego modułu poprzedza 15-minutowa przerwa kawowa
 • Zajęcia odbywające się przy aktywnym udziale uczestników.
  Podczas zajęć dbamy o to, aby równowaga pomiędzy aktywnością prowadzącego, jak i samych uczestników została zachowana. Dzięki temu, nasze szkolenie jest efektywne, a nabyte podczas jego trwania umiejętności – nie pozostają jedynie w murach sali szkoleniowej.
 • Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy.
  Ostatnie chwile szkolenia z rozmowy pracowniczej poświęcamy na ugruntowanie wiedzy oraz zdobytych doświadczeń. Przeprowadzamy szybkie podsumowanie połączone z podkreśleniem najważniejszych zagadnień, a dodatkowo przygotowujemy uczestników do opracowania dokładnego planu wdrożenia nabytych umiejętności.

ORGANIZACJA:

2 dni (16 godzin)

Łódź

1500 zł netto
(+23% VAT)

Materiały szkoleniowe,
sala szkoleniowa,
przerwy kawowe

Dojazd, lunch,
ewentualny nocleg

Poznaj inne szkolenia rozwojowe

Automotywacja

Warsztaty Antystresowe

Inteligencja Emocjonalna

Asertywność

Etykieta w Biznesie

Techniki Uczenia Się

Zarządzanie Sobą w Czasie

Typy Osobowości