Efektywność Osobista

Podnieś swoją skuteczność i spraw, aby to co robisz było zawsze efektywne i wartościowe.

Efektywność osobista może być interpretowana na wiele różnych sposobów. Jej celem zawsze jest jednak dążenie do osiągania coraz lepszych rezultatów – zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Rezultatów, które możemy identyfikować jako usprawnienie pracy własnej, podnoszenie skuteczności swoich działań, zwiększanie zarobków, czy po prostu szybsze realizowanie określonych zadań.

Program da Ci potężny impuls do podniesienia Twojej własnej efektywności. Poprzez szereg ćwiczeń, rozmów, narzędzi oraz technik, nauczysz się nie tylko identyfikowania obszarów, które możesz poprawić, ale również dowiesz się, jaka droga do ich ulepszenia będzie dla Ciebie najlepsza.

Uczestnictwo w programie pozwoli Ci również na pozbycie się nawyków i przyzwyczajeń, które w tym momencie działają na Twoją efektywność w sposób destrukcyjny.

Chcesz wiedzieć, w jaki sposób podnieść skuteczność i efektywność swoich działań?

Dla kogo?

Efektywność Osobista jest programem rozwojowym stworzonym z myślą o osobach, które chcą pragną zwiększać swoje możliwości realizacji celów zawodowych oraz osobistych. Tych dotyczących produktywności, wydajności oraz skuteczności, zarówno w wykonywaniu codziennych zadań, jak realizowaniu bardziej wymagających przedsięwzięć.

Jego uczestnikami mogą być:

  • Menadżerowie i kadra zarządzająca
  • Pracownicy wszystkich działów
  • Samorządowcy i liderzy organizacji NGO
  • Właściciele firm
  • Twórcy start-upów
  • Studenci i osoby prywatne

Cele i korzyści:

Program rozwojowy Efektywność Osobista ma na celu przekazanie Ci praktycznej wiedzy oraz niezbędnych umiejętności do zwiększenia swojej efektywności osobistej w życiu prywatnym i zawodowym.

Efektywności rozumianej jako zbioru strategicznie istotnych technik, metod i narzędzi pozwalających osiągać postawione cele w sposób wydajny, planowy i w pełni wykorzystujący osobiste potencjały.

W wyniku ukończenia programu rozwojowego pt. Efektywność Osobista:

 • Poznasz swój osobisty potencjał osobowościowy oraz jego wpływ na własną efektywność.
  Zrozumiesz, jak ważną rolę w codziennej egzystencji z nim odgrywają różnice indywidualne. Ponadto, przekonasz się, jak współpracować z innymi tak, aby Twoje cele były realizowane bez przeszkód.
 • Uświadomisz sobie, jak Twoja efektywność wyglądała dotychczas.
  Dowiesz się, jak zarządzasz sobą w czasie, jak realizujesz codzienne zadania oraz w których momentach ujawniają się Twoje słabości. Na tej podstawie pozyskasz informacje, dzięki którym będziesz mógł być bardziej efektywnym w codziennych obowiązkach.
 • Nauczysz się zdrowo i bezkonfliktowo reagować na trudne sytuacje pojawiające się w relacjach z innymi ludźmi.
  Zwiększysz swoją skuteczność osobistą w asertywnej ekspresji wyrażania swoich poglądów, uczuć i oczekiwań – zawsze w poszanowaniu swojej godności. Nauczysz się asertywnej obrony dającej Ci komfort chronienia swoich granic w sytuacjach krytyki, ataku i manipulacji.
 • Poznasz szereg narzędzi i technik wspomagających proces pokonywania różnych problemów życiowych.
  Wzmocnisz swoją efektywność osobistą w aspekcie analizy sytuacji problemowej, w której się będziesz znajdował. Nauczysz się również tworzyć rozwiązania, które pozwolą Ci na pokonanie przeszkód w drodze do celu.
 • Dowiesz się, jak przeciwdziałać naturalnym mechanizmom zmęczenia, zniechęcenia i odroczenia w podjętych działaniach.
  Zrozumiesz, jak działa automotywacja, w szczególności podczas trudnych życiowych chwil. Poznasz sposoby przeciwdziałania prokrastynacji, pojawiania się destrukcyjnych myśli oraz zamartwiania się.
 • Przekonasz się, że „sprzedawanie siebie i swoich idei” jest oznaką wysokiej efektywności osobistej.
  Będziesz zwracał uwagę, jak przygotować spotkania, zebrania i prezentacje, na których celem będzie skuteczne przekonywanie innych do Twoich pomysłów, produktów lub usług. Będziesz przygotowywał wystąpienia publiczne lub handlowe w taki sposób, aby istotnie zwiększać szanse na uzyskanie zgody lub finalizację transakcji.

Program

Program składa się 3 sesji podzielonych na 6 głównych tematów oraz 6 dni szkoleniowych. Rolą każdego jest przeprowadzenie Cię przez proces pracy nad Twoją osobistą efektywnością.

Sesja A. Źródła efektywności osobistej:

 • Szkolenie 1. Typy Osobowości a Efektywność Osobista
 • Szkolenie 2. Efektywne Zarządzanie Sobą w Czasie

Sesja B. Efektywność osobista w rozwiązywaniu problemów:

 • Szkolenie 3. Asertywność w trudnych relacjach z innymi
 • Szkolenie 4. Narzędzia Rozwiązywania Problemów

Sesja C. Pokonywanie życiowych wyzwań:

 • Szkolenie 5. Automotywacja – siła na trudne chwile
 • Szkolenie 6. Prezentowanie siebie i swoich idei

Metodyka

Program rozwojowy Efektywność Osobista oparty jest na systemie sesji. Każda z nich polega na odmiennym działaniu rozwojowym i ściśle uzupełnia pozostałe. Pierwszą z nich jest sesja diagnostyczna, drugą – sesja szkoleniowa, trzecią – sesja doradczo-coachingowa, z kolei czwartą – sesja ewaluacyjna.

System sesji pozwala podejść do tematu efektywności w sposób wielokierunkowy, powodując tym samym rozwój poszczególne kompetencji właśnie w tym obszarze.

 • Sesja diagnostyczna

Studium efektywności dla każdego uczestnika rozpoczyna się od przeprowadzenia indywidualnej sesji diagnostycznej. Podczas jej trwania uczestnik diagnozuje swój styl zachowania i poznaje swój poziom oraz rodzaj odporności psychicznej.

Do tego celu wykorzystane są kwestionariusze znanych narzędzi diagnostyczno-rozwojowych, tj.: Extended DISC®, ILM72® oraz TQM48®.

Celem sesji diagnostycznej jest również poznanie indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestnika oraz jego aktualnego kontekstu zawodowego.

 • Sesje szkoleniowe

Podczas ich trwania przeprowadzanych jest łącznie 6 szkoleń jednodniowych (w formie warsztatów lub treningów), których tematyka jest ściśle powiązana z danym obszarem efektywności osobistej.

Pomiędzy sesjami szkoleniowymi odbywają się 2 indywidualne sesje doradczo-coachingowe, na których uczestnicy mogą pracować nad rozwijanymi kompetencjami w kontekście swojej aktualnej pracy zawodowej.

 • Sesja ewaluacyjna

Ostatni etap programu, przyjmujący formę sprawdzianu teoretyczno-praktycznego. Podczas tej sesji uczestnik sprawdza swoją wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu Efektywności Osobistej.

W trakcie realizacji programu rozwojowego stosujemy dynamiczne i aktywne formy pracy. Uczestnicy biorą udział w dyskusjach moderowanych, sesjach problemowych, grach i symulacjach, a także filmach instruktażowych, interaktywnych mini-wykładach, studium przypadku.

Każdy z uczestników jest wyposażany w pakiet konkretnych i praktycznych narzędzi oraz technik, a także zyskuje możliwość wdrożenia ich od razu w życie zawodowe. Dodatkowo, pomiędzy sesjami szkoleniowymi zadawane są prace wdrożeniowe, których wykonywanie istotnie wpływa na lepsze zrozumienie materiału i ugruntowanie świeżo nabytych umiejętności oraz postaw.

W ramach pracy wdrożeniowej uczestnicy mają możliwość bieżących konsultacji z trenerami prowadzącymi program rozwojowy. Dodatkowo, każdy otrzymuje 2 aktualne pozycje książkowe – będącymi lekturami uzupełniającym materiał (do studiowania pomiędzy sesjami).

Jak możemy Tobie pomóc? Śmiało! Skontaktuj się z nami!

Cennik ceny netto

Efektywność Osobista

Program rozwojowy zamknięty (firma, organizacja)
45 000
 • Program zawierający 7 dni działań rozwojowych
 • Miejsce szkolenia: cała Polska
 • Liczba uczestników: 6 osób
 • Koszty Zamawiającego: sala szkoleniowa, nocleg oraz wyżywienie uczestników
 • Koszty Maestrium: dojazd, nocleg, wyżywienie trenera

Efektywność Osobista

Program rozwojowy otwarty (uczestnik indywidualny)
9 500
 • Program zawierający 7 dni działań rozwojowych
 • Miejsce szkolenia: Łódź
 • Liczba uczestników: 1 osoba
 • Koszty Uczestnika: dojazd, lunch i ewentualny nocleg
 • Koszty Maestrium: sala szkoleniowa, przerwy kawowe

Poznaj inne programy rozwojowe

szkoła liderów

STUDIUM PRZYWÓDZTWA

21_Akademia_Sprzedaży

AKADEMIA SPRZEDAŻY

21_Efektwyność_Osobista

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA

21_Szkoła_Moderatorów

SZKOŁA MODERATORÓW