Analiza i opracowanie rozwiązań zwiększających wskaźniki KPI w serwisie aut ciężarowych

Charakterystyka projektu

Obszar działań:

21_Poprawa-wydaj_organiz
Poprawa wydajności organizacyjnej

Klient:

IVECO POLAND Sp. z o.o.

Problem:

 • Niewystarczająco satysfakcjonujące wskaźniki Programu Serwisowego Dealera.
 • Brak jednolitej procedury obsługi klienta w procesie posprzedażowym w oddziałach regionalnych firmy.
 • Brak komplementarnych i zestandaryzowanych pakietów serwisowych części zamiennych.

Cel strategiczny sesji:

Przeprowadzenie 9-dniowych moderowanych sesji problemowych, których celem było dokonanie analizy sytuacji problemowej w aspekcie aktualnych wyników wskaźników Programu Serwisowego oraz zaproponowanie rozwiązań, które będą w perspektywie bliższej i dalszej wpływać na podniesienie wskaźników w Uni-Truck Sp. z o.o. oraz poszczególnych jej Oddziałów.

Skutkiem sesji problemowych było opracowanie:

 • Nowego modelu wzorcowej procedury obsługi klienta w procesie posprzedażnym;
 • Opracowanie ekspertyzy wdrożenia nowych funkcji w serwisie tj. mistrza zmiany oraz recepcjonisty serwisu;
 • Opracowanie komplementarnych i zestandaryzowanych pakietów serwisowych części zamiennych wraz z wyceną roboczogodzin.

Autorzy rozwiązań:

 • Doradca Klienta
 • Asystenci biura obsługi klienta
 • Kierownicy części zamiennych
 • Kierownicy magazynu
 • Kierownicy BOK

Ocena projektu

Jak uczestnicy sesji ocenili stopień osiągnięcia celu?:

91%

Osiągniecie celu

Jak decydenci ocenili jakość proponowanych rozwiązań?:

90%

Jakość rozwiązań

Jak uczestnicy ocenili proces moderowania sesją?

90%

Proces moderowania

Zobacz inne zrealizowane moderacje

Poznaj nasze usługi moderacji

Office Busy Meeting Colleagues Corporate Data Concept

Moderowane
Sesje
Problemowe

Percentages graphical representation against standing business team looking at the camera

Moderowane
Warsztaty
Strategiczne

sesje kreatywnego myślenia

Moderowane Sesje
Kreatywnego
Myślenia

I have a question. Group of business people sitting at the chairs in conference hall. Businessman standing up asking a question. Conference and Presentation. Business and Entrepreneurship.

Moderowane
Konsultacje
Społeczne