Negocjacje Handlowe

Naucz się przekonywania innych do swoich racji, stawiania na swoim i osiągania zamierzonych celów – nawet, gdy początkowo stoisz na przegranej pozycji.

Negocjacje towarzyszą nam każdego dnia – w rozmowach z bliskimi, z przełożonymi czy współpracownikami. Jednak obszarem, w którym umiejętność ich prowadzenia przydaje się szczególnie jest relacja na linii sprzedawca – klient.

Powodzenie biznesu w dużej mierze zależy od umiejętnego prowadzenia negocjacji handlowych. Negocjacji, które pozwalają osiągać to, czego się chce, a w dodatku przy aprobacie drugiej strony.

Pragniesz zdobyć wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci na prowadzenie skutecznych negocjacji i załatwianie spraw dokładnie tak, jak tego chcesz?

Dla kogo?

Szkolenie związane z rozwojem kompetencji w kierunku zarządzania projektami jest dla Ciebie, jeśli obszary, którymi zajmujesz się w swojej codziennej pracy aktywnie odpowiadają za postęp określonych zadań, realizację projektów lub mierzenie się ze skomplikowanymi wyzwaniami stawianymi przez Twoje przedsiębiorstwo.

Dzięki temu, odbiorcami szkolenia mogą być:

 
 • Członkowie Zarządów i Dyrektorzy 
 • Menadżerowie i Kierownicy działów
 • Sprzedawcy i Handlowcy
 • Właściciele firm jednoosobowych 
 • Osoby nastawione na rozwój

Cele i korzyści:

To szkolenie z negocjacji ma formę intensywnego treningu wypełnionego praktycznymi zadaniami, symulacjami oraz ćwiczeniami, z których każde ma zbudować, a następnie wzmocnić Twoje umiejętności prowadzenia nawet najtrudniejszych negocjacji handlowych.

Co bardzo istotne – w całości odnosi się ono do polskich realiów biznesowych, dzięki czemu wiedza, którą na nim pozyskasz, praktycznie natychmiast będzie mogła zostać wykorzystana przez Ciebie w praktyce.

Dzięki temu szkoleniu z negocjacji:

 • Poznasz podstawowe mechanizmy wpływające na proces negocjacji.
  Dowiesz się, czym jest negocjacja oraz jak powinien wyglądać jej przebieg, aby dla obu stron kończyła się pozytywnym rezultatem.
 • Nauczysz się odpowiedniego przygotowania do odbywania negocjacji.
  W tym obszarze dowiesz się, w jaki sposób przygotować się do tego procesu zarówno od strony emocjonalnej, jak i merytorycznej. O jakie aspekty swojej psychiki i nastawienia zadbać oraz jakie argumenty, materiały oraz informacje będą Ci potrzebne, aby negocjacje zakończyły się tak, jak tego chcesz.
 • Zdobędziesz wiedzę na temat sprawdzonych technik oraz strategii negocjacyjnych.
  Najpierw posiądziesz wiedzę i umiejętności związane ze stosowaniem określonych technik w negocjacjach handlowych.
  W kolejnym kroku natomiast zwiększysz swoją biegłość oraz elastyczność w ich dostosowywaniu do określonych sytuacji biznesowych, jak i temperamentów Twoich rozmówców. To z kolei pozwoli Ci na jeszcze lepsze wykorzystanie Twojego osobistego potencjału, a także własnej siły negacyjnej.
 • Dowiesz się, jak osiągać porozumienie oraz uodpornisz się na manipulację.
  Nauczysz się umiejętnego wychodzenia z sytuacji kryzysowych oraz wypracowywania zgody nawet wówczas, gdy osiągnięcie kompromisu wydaje się nierealne.
 • Na koniec poznasz najczęstsze zagrywki manipulacyjne wraz ze sposobami skutecznego radzenia sobie z nimi.

Program

W skład programu szkolenia z negocjacji wchodzi 5 dopasowanych modułów tematycznych, które krok po kroku pozwolą Ci poznać, to zagadnienie, a także nauczyć się praktyk negocjacyjnych, które w powodzeniem wcielisz do swojego zawodowego życia.

 1. Wprowadzenie do negocjacji:
  • Definicja, proces, mechanizmy, wymiary, poziomy, cele i podejścia
  • Style negocjacji: miękki, twardy i integratywny
  • BATNA i WATNA – określenie najlepszych i najgorszych alternatyw do negocjowanego porozumienia
 2. Etapy negocjacji:
  • Przygotowanie
   • Poznanie drugiej strony
   • Opracowanie i analiza możliwych scenariuszy
   • Przygotowanie planu działania
   • Opracowanie argumentów
   • Zdobywanie wiedzy o rozmówcach
  • Rozpoczęcie
   • Prezentacja oferty
  • Negocjowanie właściwe
   • Argumentowanie
   • Ustępowanie
  • Zakończenie
   • Zawarcie porozumienia / kontraktu
 3. Wymiar merytoryczny negocjacji – parametry negocjacyjne:
  • Cena
  • Marża
  • Termin płatności
  • Czas dostawy
  • Warunki realizacji
 4. Ustępstwa w negocjacjach – zasady, rodzaje:
  • Planowanie ustępstw
  • Reagowanie na ustępstwa drugiej strony negocjacji
  • Polityka ustępstw na koniec negocjacji
  • Elementy psychologiczne ustępowania w negocjacjach
 5. Manipulacje i chwyty w negocjacjach:
  • Rozpoznawanie manipulacji,
  • Rodzaje manipulacji: przez samooceną i emocje, manipulacje czasem, informacją i miejscem
  • Zasady przeciwstawiania się manipulacjom
  • Brudne chwyty – obrona przed manipulacją w negocjacjach:
  • Fałszywe ustępstwo
  • Uszczknę coś na koniec
  • Ostatnie propozycje
  • Mocne uderzenie
  • Drzwiami w twarz
  • Niska piłka

Metodyka

Szkolenie z negocjacji ma na celu przekazanie Ci gruntownej wiedzy na temat ich definicji, jak i skutecznego prowadzenia rozmów handlowych, nawet z najbardziej wymagającymi kontrahentami.

Dlatego, nasze szkolenie z negocjacji cechuje:

 • Nastawienie na praktyczne poznanie i doskonalenie umiejętności.
  Stosowana przez nas metoda tzw. treningu umiejętności ma na celu podnoszenie sprawności komunikacyjnych i biznesowych. W związku z tym, nasze zajęcia podzielone są na 2 części:
  • Zajmujące 30% czasu – mini wykłady, podczas których przekazujemy najważniejszą teorię.
  • Trwające aż 70% czasu – praktyczne warsztaty, w całości koncentrujące się na doskonaleniu nowopoznanych umiejętności lub zwiększaniu biegłości tych już posiadanych.
 • Intuicyjne moduły szkoleniowe.
  Zajęcia składają się z 5 modułów, z których każdy zawiera niezbędną ilość teorii oraz praktyki w formie ćwiczeń, zadań, symulacji i gier. Rozpoczęcie każdego modułu poprzedza 15-minutowa przerwa kawowa
 • Zajęcia odbywające się przy aktywnym udziale uczestników.
  Podczas zajęć dbamy o to, aby równowaga pomiędzy aktywnością prowadzącego, jak i samych uczestników została zachowana. Dzięki temu, nasze szkolenie jest efektywne, a nabyte podczas jego trwania umiejętności – nie pozostają jedynie w murach sali szkoleniowej.
 • Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy.
  Ostatnie chwile szkolenia z rozmowy pracowniczej poświęcamy na ugruntowanie wiedzy oraz zdobytych doświadczeń. Przeprowadzamy szybkie podsumowanie połączone z podkreśleniem najważniejszych zagadnień, a dodatkowo przygotowujemy uczestników do opracowania dokładnego planu wdrożenia nabytych umiejętności.

Jak możemy Tobie pomóc? Śmiało! Skontaktuj się z nami!

Cennik ceny netto

Negocjacje Handlowe

Szkolenie zamknięte (firma, organizacja)
11 000
 • Szkolenie 2 dniowe
 • Miejsce szkolenia: cała Polska
 • Maks. liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Zamawiającego: sala szkoleniowa, nocleg oraz wyżywienie uczestników
 • Koszty Maestrium: dojazd, nocleg, wyżywienie trenera

Negocjacje Handlowe

Szkolenie otwarte (uczestnik indywidualny)
2 000
 • Szkolenie 2 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Łódź
 • Maks. liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Uczestnika: dojazd, lunch i ewentualny nocleg
 • Koszty Maestrium: sala szkoleniowa, przerwy kawowe

Negocjacje Handlowe

Szkolenie online (uczestnik indywidualny)
1 200
 • Szkolenie 2 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Internet
 • Minimalna liczba uczestników: 10 osób
 • Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
 • Wymogi od Uczestnika: komputer ze sprawnym mikrofonem i kamerką, stabilne łącze internetowe

Negocjacje Handlowe

Poznaj inne szkolenia handlowe

21_Obsługa_Klienta

Obsługa
Klienta

21_Negocjacje-Handlowe.jpg

Negocjacje
Handlowe

21_Nowoczesna_Telesprzedaż

Nowoczesna Telesprzedaż

21_Sprzedaz_internetowa 2

Sprzedaż
Internetowa

Techniki
Sprzedaży

Prezentacje
Handlowe

21_Zarządzanie_Sprzedażą

Zarządzanie
Sprzedażą