Wdrożenie filozofii Lean Management w procesy zarządzania produkcją

Charakterystyka projektu

Obszar działań:

21_Poprawa-wydaj_organiz
Poprawa organizacji pracy

Klient:

KGHM Polska Miedź S.A.

Problem:

  • Niski poziom wiedzy wśród kadry produkcyjnej o Lean Management
  • Niesatysfakcjonujace rezultaty z dotychczasowych programów minimalizujących koszty i marnotrawstwo w oddziałach górniczych

Cel strategiczny sesji:

Przeprowadzenie 5-dniowych moderowanych sesji problemowych, których celem było wytworzenie i zaprezentowanie propozycji rozwiązań skuteczne wdrażających filozofię i proces zarządzania w oparciu o Lean Management w Oddziałach Zakładów Górniczych KGHM Polska Miedź S.A..  Skutkiem sesji problemowych było opracowanie:

  • Akcji uświadamiającej i promującej zachowania zgodne z ideą LM na przykładzie zastosowania narzędzia 5S w realiach Oddziałów Zakładów Górniczych;
  • Sposobów wdrożenia narzędzia „5S”, wykorzystując inicjatywę oddolną pracowników poszczególnych zakładów górniczych;
  • Procedur przeprowadzania przeglądów na stanowiskach pracy, wpływających na utrzymanie wdrożonych rozwiązań z zakresu „5S”.

Autorzy rozwiązań:

  • Sztygarzy zmianowi
  • Sztygarzy Oddziału
  • Nadsztygarzy
  • Główni Inżynierowie

Ocena projektu

Jak uczestnicy sesji ocenili stopień osiągnięcia celu?:

93%

Osiągniecie celu

Jak decydenci ocenili jakość proponowanych rozwiązań?:

91%

Jakość rozwiązań

Jak uczestnicy ocenili proces moderowania sesją?

97%

Proces moderowania

Zobacz inne zrealizowane moderacje

Poznaj nasze usługi moderacji

Office Busy Meeting Colleagues Corporate Data Concept

Moderowane
Sesje
Problemowe

Percentages graphical representation against standing business team looking at the camera

Moderowane
Warsztaty
Strategiczne

sesje kreatywnego myślenia

Moderowane Sesje
Kreatywnego
Myślenia

I have a question. Group of business people sitting at the chairs in conference hall. Businessman standing up asking a question. Conference and Presentation. Business and Entrepreneurship.

Moderowane
Konsultacje
Społeczne