Opracowanie nowego systemu motywacyjnego dla pracowników serwisu

Charakterystyka projektu

Obszar działań:

21_Zwiększnie _motywacji_pracowników
Zwiększenie motywacji pracowników

Klient:

UNI-TRUCK Sp. z o.o.

Problem:

  • Istniejący model motywacyjny nie uwzględniał zaistniałych zmian organizacyjnych i biznesowych.
  • Brak wskaźników miękkich w ocenie pracy doradców serwisu i ich kierowników.

Cel strategiczny sesji:

Przeprowadzenie 3-dniowych moderowanych sesji problemowych, których celem było opracowanie podstaw nowego systemu motywacyjnego dla pracowników na stanowisku Doradcy Klienta oraz Kierowników Serwisu i ds. Kluczowych Klientów w Uni-Truck Sp. z o.o.

Skutkiem sesji problemowych było opracowanie:

  • Nowego schematu systemu motywacyjnego;
  • Uwzględnienie i wybór podstawowych wskaźników efektywnościowych dla pracowników BOK oraz kierownictwa serwisów;
  • Opracowanie Action Planu wdrożenia poszczególnych etapów projektu w życie Spółki.

Autorzy rozwiązań:

  • Doradcy Klienta
  • Asystenci biura obsługi klienta
  • Kierownicy części zamiennych
  • Kierownicy magazynu
  • Kierownicy BOK

Ocena projektu

Jak uczestnicy sesji ocenili stopień osiągnięcia celu?:

96%

Osiągniecie celu

Jak decydenci ocenili jakość proponowanych rozwiązań?:

89%

Jakość rozwiązań

Jak uczestnicy ocenili proces moderowania sesją?

91%

Proces moderowania

Galeria projektu

Zobacz inne zrealizowane moderacje

Poznaj nasze usługi moderacji

Office Busy Meeting Colleagues Corporate Data Concept

Moderowane
Sesje
Problemowe

Percentages graphical representation against standing business team looking at the camera

Moderowane
Warsztaty
Strategiczne

sesje kreatywnego myślenia

Moderowane Sesje
Kreatywnego
Myślenia

I have a question. Group of business people sitting at the chairs in conference hall. Businessman standing up asking a question. Conference and Presentation. Business and Entrepreneurship.

Moderowane
Konsultacje
Społeczne