Asertywność w Pracy

szkolenie asertywność w pracy

Biorąc udział w naszych szkoleniach z asertywności w pracy, posiądziesz wiedzę i umiejętności, które ułatwią Ci wyrażanie własnej opinii, budowanie relacji, a przede wszystkim codzienną pracę z innymi ludźmi.

Czym jest asertywność w pracy?

Asertywna postawa w pracy nie wiąże się jedynie z umiejętnością mówienia „NIE!”. Asertywność to cały zbiór kompetencji emocjonalno-społecznych, których posiadanie oraz umiejętne wykorzystywanie pozwala na poprawienie relacji zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Przede wszystkim asertywność to umiejętność bezpośredniego wyrażania własnych poglądów, uczuć i postaw. Właściwe jej wykorzystanie wymaga gotowości do zrozumienia potrzeb innych oraz szacunku dla ich praw.

Kim jest osoba asertywna w pracy?

Osoba asertywna dynamicznie dostosowuje się do bieżących sytuacji – wybierając do nich najbardziej adekwatny sposób reagowania. Potrafi stanowczo wyrażać zdanie i opinię, nie raniąc przy tym innych. Umie walczyć o swoje racje, a jednocześnie nie zrażać się negatywnymi komentarzami czy słowami krytyki. Chcesz stać się osobą asertywną zarówno w pracy jak i na co dzień?

Szkolenie z asertywności w pracy

Zapisz się na nasze profesjonalne szkolenia z asertywności w pracy i zdobądź niezbędną wiedzę i umiejętności, które pomogą Ci lepiej odnaleźć się w trudnych sytuacjach w pracy oraz zwiększysz poczucie własnej wartości i skuteczności, poprawiając jednocześnie swoje relacje, przede wszystkim na gruncie zawodowym.

 

Dla kogo?

To szkolenie z asertywności w pracy przyda Ci się, zwłaszcza jeśli Twoja praca wymaga od Ciebie częstych oraz długotrwałych kontaktów z innymi ludźmi. Bez względu na to, jaką rolę pełnisz w swojej organizacji.

Dlatego, uczestnikami treningu asertywności mogą być osoby, takie jak:

 • Menadżerowie i kierownicy działów
 • Specjaliści
 • Sprzedawcy i Handlowcy
 • Pracownicy produkcyjni i administracyjni
 • Właściciele firm jednoosobowych

Cele i korzyści:

Uczestnictwo w szkoleniu z asertywności w pracy da Ci konkretne rezultaty w postaci wiedzy oraz umiejętności, które z powodzeniem wykorzystasz na wielu płaszczyznach swojego życia. Zawodowo, podnosząc tym samym jakość relacji służbowych, a co za tym idzie – samej pracy. Prywatnie, dbając o stosunki ze swoimi bliskimi – zarówno rodziną, jak i przyjaciółmi.

 • Dowiesz się, czym tak naprawdę charakteryzuje się asertywna postawa.
  Poznasz pełną definicję tego pojęcia – w tym jej rodzaje i obszary stosowania. Taka wiedza sprawi, że dogłębnie poznasz to zagadnienie, a przede wszystkim dowiesz się tego, czym asertywność z pewnością nie jest.
 • Pozyskasz kompleksową wiedzę na temat asertywnej komunikacji.
  Poznasz prawa, jakimi rządzi się asertywność. Zapoznasz się z wartościowymi informacjami dotyczącymi komunikacji opartej na wzajemnym szacunku. Ten krok nauczy Cię także, jak być asertywnym, jednocześnie w pełni respektując prawa i zdanie innych osób.
 • Poznasz skuteczne procedury i techniki stosowania asertywności.
  Zdobędziesz umiejętność wykorzystywania postawy asertywnej w konkretnych sytuacjach prywatnych oraz zawodowych. To z kolei zwiększy Twoją skuteczności w radzeniu sobie z destrukcyjną formą krytyki i manipulacji.
 • Nauczysz się stosowania asertywności w życiu codziennym.
  Nauczysz się stanowczego wyrażania własnych opinii i dążenia do realizacji swoich postanowień. Dowiesz się także, jak umiejętnie wykorzystać informacje zwrotne (zarówno negatywne słowa krytyki i płynące pochwały). To wszystko pozwoli Ci na wprowadzenie otwartości do Twojej codziennej komunikacji – zarówno tej służbowej, jak i prywatnej.
 • Wykształcisz swoją własną asertywną postawę.
  Ostatnim krokiem będzie stworzenie Twojego indywidualnego modelu asertywności, czyli zbioru postaw i działań, którymi będziesz posługiwał się w pełni naturalnie. Zwiększysz tym samym poczucie własnej skuteczności, a Twoje relacje zarówno na gruncie prywatnym, jak i zawodowym, wejdą na zupełnie innym poziom.

Program

Program szkolenia z asertywności został podzielony na 9 modułów, w których skład wchodzą wykłady, treningi oraz warsztaty. Taki podział pozwoli Ci na dokładne poznanie zagadnienia, jakim jest asertywność, jej “przećwiczenie” w praktyce, a przede wszystkim – wdrożenie nabytych umiejętności do codziennego życia.

 1. Wprowadzenie do szkolenia z asertywności
  • Asertywność – co, to takiego?
  • Korzyści z bycia asertywnym.
 2. Ja i asertywność – kwestionariusz:
  • Postawa asertywna
  • Postawa uległa
  • Postawa agresywna
  • Postawa manipulacyjna
  • Umiejscowienie siebie na skali asertywności
 3. Prawa asertywności
  • Omówienie 10 praw asertywności
 4. Komunikacja w asertywności:
  • Model Pętli Komunikacyjnej
  • Podstawowe techniki aktywnego słuchania (pytania otwarte, klaryfikacja, parafrazowanie)
  • 12 barier komunikacyjnych
  • Zasady udzielania informacji zwrotnej, komunikaty typu TY i JA
 5. Techniki asertywnej obrony:
  • Zamglanie – radzenie sobie z zaczepkami i zarzutami
  • Odmawianie – asertywna odmowa wykonania próśb
  • Chwila na oddech – odroczenie w podejmowaniu decyzji
  • Przywołanie zaplecza – przejmowanie kontroli nad swoim zachowanie w trudnej sytuacji
  • Przyjmowanie krytyki – przejmowanie kontroli nad krytyką
  • Demaskowanie aluzji – odpieranie ukrytej manipulacji
 6. Techniki asertywnej ekspresji:
  • Udzielanie pochwały – konstruktywne wzmacnianie pożądanych zachowań
  • Udzielanie krytyki – konstruktywne wygaszanie niepożądanych zachowań
  • OWPS – asertywne informowanie o swoich oczekiwaniach
  • Z treści na proces – świadoma praca na dwóch wymiarach spotkań
  • Wyrażanie próśb i życzeń – asertywne informowanie o swoich potrzebach
 7. Studium przypadków:
  • Radzenie sobie z szefem, pracownikami i podwładnymi
  • Radzenie sobie z roszczeniowymi klientami
  • Radzenie sobie z dziećmi
  • Radzenie sobie z partnerami, małżonkami i przyjaciółmi

Metodyka

Metodyka prowadzenia tego szkolenia z asertywności, została zaprojektowana w taki sposób, aby dostarczyć Ci maksymalną ilość wiedzy, którą natychmiast będziesz mógł wdrożyć w życie.

W związku z tym, trening asertywności wyróżnia:

 • Nastawienie na praktyczne poznanie i doskonalenie umiejętności.
  Stosowana przez nas metoda tzw. treningu umiejętności ma na celu podnoszenie sprawności komunikacyjnych i biznesowych. W związku z tym, nasze zajęcia podzielone są na 2 części:
  • Zajmujące 30% czasu – mini wykłady, podczas których przekazujemy najważniejszą teorię.
  • Trwające aż 70% czasu – praktyczne warsztaty, w całości koncentrujące się na doskonaleniu nowopoznanych umiejętności lub zwiększaniu biegłości tych już posiadanych.
 • Intuicyjne moduły szkoleniowe.
  Zajęcia składają się z 5 modułów, z których każdy zawiera niezbędną ilość teorii oraz praktyki w formie ćwiczeń, zadań, symulacji i gier. Rozpoczęcie każdego modułu poprzedza 15-minutowa przerwa kawowa
 • Zajęcia odbywające się przy aktywnym udziale uczestników.
  Podczas zajęć dbamy o to, aby równowaga pomiędzy aktywnością prowadzącego, jak i samych uczestników została zachowana. Dzięki temu, nasze szkolenie jest efektywne, a nabyte podczas jego trwania umiejętności – nie pozostają jedynie w murach sali szkoleniowej.
 • Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy.
  Ostatnie chwile szkolenia z rozmowy pracowniczej poświęcamy na ugruntowanie wiedzy oraz zdobytych doświadczeń. Przeprowadzamy szybkie podsumowanie połączone z podkreśleniem najważniejszych zagadnień, a dodatkowo przygotowujemy uczestników do opracowania dokładnego planu wdrożenia nabytych umiejętności.

Jak możemy Tobie pomóc? Śmiało! Skontaktuj się z nami!

Cennik ceny netto

Asertywność w Pracy

Szkolenie zamknięte (firma, organizacja)
11 000
 • Szkolenie 2 dniowe
 • Miejsce szkolenia: cała Polska
 • Maks. liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Zamawiającego: sala szkoleniowa, nocleg oraz wyżywienie uczestników
 • Koszty Maestrium: dojazd, nocleg, wyżywienie trenera

Asertywność w Pracy

Szkolenie otwarte (uczestnik indywidualny)
2 000
 • Szkolenie 2 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Łódź
 • Maks. liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Uczestnika: dojazd, lunch i ewentualny nocleg
 • Koszty Maestrium: sala szkoleniowa, przerwy kawowe

Asertywność w Pracy

Szkolenie on-line (uczestnik indywidualny)
1 200
 • Szkolenie 2 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Internet
 • Minimalna liczba uczestników: 10 osób
 • Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
 • Wymogi od Uczestnika: komputer ze sprawnym mikrofonem i kamerką, stabilne łącze internetowe

Asertywność w Pracy

Poznaj inne szkolenia rozwojowe

Business superhero. Mixed media

Automotywacja
w Pracy

21_Warsztaty Antystresowe

Warsztaty
Antystresowe

Inteligencja emocjonalna szkolenie

Inteligencja
Emocjonalna

szkolenie asertywność w pracy

Asertywność
w Pracy

21_Etykieta_w_Biznesie

Etykieta
w Biznesie

Young student in a library

Techniki
Uczenia Się

21_Zarzadzanie_Czasem

Zarządzanie Sobą
w Czasie

21_Róznice_Indywidualne

Typy
Osobowości