Praca w Zespole

szkolenie praca w zespole

Skorzystaj z oferty naszych profesjonalnych szkoleń z pracy w zespole i zdobądź umiejętności niezbędne do efektywnej realizacji zadań w grupach i zespołach. 

Współpraca i komunikacja w zespole

Współpraca i komunikacja w zespole jest kluczowa w każdej organizacji, niezależnie do tego, jaki jest jej profil. Zespoły są pełne wyzwań, szczególnie gdy różnice między członkami nie są wykorzystywane jako siła. Wyzwanie pojawia się, gdy zespół nie potrafi skutecznie funkcjonować jako jednostka. Dzięki organizowanym przez nas szkoleniom dowiesz się jak w efektywny sposób poprawić komunikację w zespole tak, aby przynosiła znaczne korzyści dla rozwoju nie tylko zespołu, ale całej firmy.

Szkolenia z pracy w zespole

Źle zarządzane zespoły prowadzą do napięć i niskiej wydajności. Natomiast sztuka tkwi w zarządzaniu tymi wyzwaniami i przekształcaniu ich w siłę. Chcesz wiedzieć, jak przekuwać różnice w siłę, tworzyć zgodne zespoły, które osiągają więcej razem? Weź udział w szkoleniach z pracy w zespole, aby podołać najróżniejszym trudnościom, jakie wiążą się z zarządzaniem grupą pracowników. Naucz siebie i innych ukierunkowywać pracę całego zespołu na jeden główny cel, jakim jest dobro organizacji. Przekuj rodzące się problemy w mocne strony grupy pracowników, którą zarządzasz.

Metody pracy grupowej

Poznaj najskuteczniejsze metody pracy grupowej oraz dowiedz się, jak kształtują się zespoły, jak promować harmonię i efektywność we współpracy. Umiejętność budowania silnych zespołów jest niezbędna w dzisiejszym świecie biznesu. Od zrozumienia dynamiki zespołu do zarządzania różnicami i rozwijania skutecznej komunikacji – wszystkie te elementy są kluczowe. Chcesz zrozumieć, jak funkcjonować w zespole odnoszącym sukcesy? Nasz szkolenia z pracy w zespole obejmują tę tematykę bardzo szeroko, dlatego za ich sprawą nauczysz się wykorzystać najlepsze metody pracy grupowej, które szybko i efektywnie podniosą wydajność zarządzanego przez Ciebie zespołu. 

Dla kogo?

 • Wszyscy pracownicy wydziału, departamentu lub zespołu
 • Członkowie zespołów projektowych, zadaniowych, funkcyjnych lub zarządzających
 • Przedstawiciele firm i ich partnerzy biznesowi
 • Interdyscyplinarne grupy eksperckie
 • Członkowie nowo utworzonych zespołów 
 • Osoby nastawione na rozwój

Cele i korzyści:

Szkolenie z Pracy w Zespole ma na celu przygotowanie Cię do skutecznej współpracy w zespołach o różnej skali i strukturze. Dzięki odpowiednim technikom, podejściom, narzędziom i metodom pracy w grupie zdobędziesz umiejętności, które pozwolą Ci nie tylko efektywnie działać w ramach zespołu, ale również tworzyć spójne, produktywne i zmotywowane grupy, które wspólnie mogą osiągnąć cele niemożliwe do zrealizowania indywidualnie.

W wyniku uczestnictwa w szkoleniu z Pracy w Zespole:

 • Wyposażysz się w niezbędne narzędzia i techniki do skutecznej pracy zespołowej. Poznasz metody organizacji i zarządzania zadaniami, techniki delegowania i podejmowania decyzji, a także dowiesz się, jak monitorować postęp i oceniać osiągnięcia zespołu.
 • Zrozumiesz jak uwzględnić różnorodność i potrzeby poszczególnych członków zespołu. Zdobędziesz umiejętność dostosowywania swojego podejścia do różnych stylów pracy, temperamentów i preferencji, co pozwoli na poprawę efektywności i zadowolenia członków zespołu.
 • Nauczysz się skutecznie radzić sobie z konfliktami i problemami w zespole. Poznasz techniki mediacyjne i narzędzia do rozwiązywania konfliktów, jak również metody wspólnego podejścia do rozwiązywania problemów, co pozwoli na utrzymanie harmonii i efektywności zespołu, nawet w obliczu wyzwań i trudności.
 • Udoskonalisz swoje umiejętności komunikacyjne. Przyjmiesz praktyki promujące jasną, otwartą i efektywną komunikację w zespole. Dzięki temu, będziesz lepiej zrozumieć i być zrozumianym przez innych członków zespołu, co przekłada się na poprawę współpracy i osiąganie celów.
 • Wzmocnisz swoją pozycję jako cenny członek zespołu. Dowiesz się, jak budować zaufanie, dawać i odbierać feedback oraz promować kulturę ciągłego uczenia się i doskonalenia. Dzięki temu, zyskasz szacunek i uznania od innych członków zespołu, jednocześnie przyczyniając się do ich rozwoju i sukcesu zespołu.

Program

1. Zrozumienie i znaczenie pracy zespołowej:

 • Przegląd teorii dotyczących pracy zespołowej w psychologii organizacyjnej
 • Jak praca zespołowa wpływa na efektywność, produktywność i innowacyjność
 • Omówienie etapów formowania zespołu zgodnie z modelem Tuckmana (formowanie, burzenie, normowanie, wykonawstwo)
 • Analiza różnych typów zespołów i jak wpływają na dynamikę pracy

2. Role w zespole i komunikacja:

 • Jakie cechy powinien posiadać efektywny lider według badań w psychologii lidera
 • Przykłady skutecznych stylów przywództwa i ich wpływ na efektywność zespołu
 • Omówienie psychologii różnych ról w zespole
 • Zasady jasnej, przejrzystej i otwartej komunikacji w pracy zespołowej
 • Praktyczne techniki poprawy komunikacji w zespole

3. Budowanie zaufania w zespole:

 • Psychologiczne aspekty zaufania w zespole
 • Jak budować zaufanie w zespole: praktyczne techniki
 • Wpływ zaufania na efektywność i spójność zespołu
 • Jak przywracać zaufanie po jego utracie

4. Zarządzanie konfliktami i problemami w zespole:

 • Identyfikacja przyczyn konfliktów w zespole
 • Techniki rozwiązywania konfliktów i narzędzia mediacji
 • Proces decyzyjny w trudnych sytuacjach
 • Techniki wspólnego rozwiązywania problemów

5. Podział obowiązków i wspólne podejmowanie decyzji:

 • Skuteczne strategie przydzielania obowiązków
 • Zasady delegowania zadań i zarządzanie obciążeniem pracy
 • Techniki i narzędzia do wspólnego podejmowania decyzji
 • Jak tworzyć i zarządzać celami zespołowymi

6. Monitorowanie postępów i realizacja celów:

 • Metody monitorowania postępów i śledzenia wyników
 • Praktyki związane z przeglądem i ewaluacją wykonanej pracy
 • Praca nad umiejętnością definiowania i osiągania celów jako zespół

7. Zarządzanie zadaniami i doskonalenie procesów:

 • Omówienie popularnych narzędzi do zarządzania zadaniami: Trello, Jira, Asana
 • Techniki zarządzania projektem i skuteczne praktyki
 • Metody doskonalenia procesów i techniki Lean
 • Praktyczne podejście do ciągłej optymalizacji i doskonalenia działań zespołu

8. Doskonalenie współpracy w zespole:

 • Jak skutecznie dawać i odbierać feedback w zespole
 • Tworzenie kultury feedbacku w zespole
 • Praktyczne techniki dla doskonalenia współpracy
 • Przykłady skutecznych strategii na poprawę współpracy w zespole.

Metodyka

Szkolenie związane z pracą w zespole ma na celu przekazanie Ci pełnej wiedzy oraz umiejętności, które pozytywnie wpłyną na Twoje codzienne funkcjonowanie w grupach zadaniowych lub zespołach projektowych.

To szkolenie charakteryzuje:

 • Nastawienie na praktyczne poznanie i doskonalenie umiejętności.
  Stosowana przez nas metoda tzw. treningu umiejętności ma na celu podnoszenie sprawności komunikacyjnych i biznesowych. W związku z tym, nasze zajęcia podzielone są na 2 części:
  • Zajmujące 30% czasu – mini wykłady, podczas których przekazujemy najważniejszą teorię.
  • Trwające aż 70% czasu – praktyczne warsztaty, w całości koncentrujące się na doskonaleniu nowopoznanych umiejętności lub zwiększaniu biegłości tych już posiadanych.
 • Intuicyjne moduły szkoleniowe.
  Zajęcia składają się z 8 modułów, z których każdy zawiera niezbędną ilość teorii oraz praktyki w formie ćwiczeń, zadań, symulacji i gier. Rozpoczęcie każdego modułu poprzedza 15-minutowa przerwa kawowa
 • Zajęcia odbywające się przy aktywnym udziale uczestników.
  Podczas zajęć dbamy o to, aby równowaga pomiędzy aktywnością prowadzącego, jak i samych uczestników została zachowana. Dzięki temu, nasze szkolenie jest efektywne, a nabyte podczas jego trwania umiejętności – nie pozostają jedynie w murach sali szkoleniowej.
 • Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy.
  Ostatnie chwile szkolenia z rozmowy pracowniczej poświęcamy na ugruntowanie wiedzy oraz zdobytych doświadczeń. Przeprowadzamy szybkie podsumowanie połączone z podkreśleniem najważniejszych zagadnień, a dodatkowo przygotowujemy uczestników do opracowania dokładnego planu wdrożenia nabytych umiejętności.

Jak możemy Tobie pomóc? Śmiało! Skontaktuj się z nami!

Cennik ceny netto

Praca w Zespole

Szkolenie zamknięte (firma, organizacja)
11 000
 • Szkolenie 2 dniowe
 • Miejsce szkolenia: cała Polska
 • Maks. liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Zamawiającego: sala szkoleniowa, nocleg oraz wyżywienie uczestników
 • Koszty Maestrium: dojazd, nocleg, wyżywienie trenera

Praca w Zespole

Szkolenie otwarte (uczestnik indywidualny)
2 000
 • Szkolenie 2 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Łódź
 • Maks. liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Uczestnika: dojazd, lunch i ewentualny nocleg
 • Koszty Maestrium: sala szkoleniowa, przerwy kawowe

Praca w Zespole

Szkolenie online (uczestnik indywidualny)
1 200
 • Szkolenie 2 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Internet
 • Minimalna liczba uczestników: 10 osób
 • Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
 • Wymogi od Uczestnika: komputer ze sprawnym mikrofonem i kamerką, stabilne łącze internetowe

Poznaj inne szkolenia dla pracowników

21_Prezentacje_Publiczne_2

Prezentacje
Publiczne

21_Teambuilding

Team Building
i Integracja

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie
Problemów

21_Prowadzenie_Zebrań

Prowadzenie
Zebrań

szkolenie kreatywność w biznesie

Kreatywne
Myślenie

szkolenie praca w zespole

Praca
w Zespole

rozwiązywanie konfliktów szkolenie

Rozwiązywanie
Konfliktów