Rozmowa Pracownicza

Pozyskaj umiejętność komunikacji z podwładnymi, która pozwoli Ci na jasne przekazywanie informacji, wyeliminuje brak zrozumienia, a zwłaszcza podniesie Waszą wspólną efektywność.

Rozmowa szefem zazwyczaj ma charakter negatywny – w większości kojarzony z przysłowiowym “dywanikiem”, na który wzywani są pracownicy w momencie, gdy coś akurat przeskrobią.

Dla pracowników staje się ona nieprzyjemnym obowiązkiem, który zazwyczaj kończy się wytykaniem ich błędów. Dla przełożonych z kolei – frustracją, wynikającą z tego, że podwładni nie wywiązują się ze swoich zadań.

Przyczyna takiego stanu rzeczy jak zwykle leży gdzieś pośrodku i najczęściej jej powodem jest brak odpowiedniej i stałej procedury komunikacji na linii szef – pracownik. Procedury, która pozwoliłaby na efektywne przeprowadzanie indywidualnych rozmów pracowniczych, nastawionych na właściwe przekazywanie wiedzy, wyjaśnianie wątpliwości, jak i umiejętne kształtowanie i argumentowanie swojego stanowiska. Procedury, która wreszcie, z groźnego szefa i wystraszonego pracownika uczyniłaby równych sobie partnerów.

A Ty jakim szefem chcesz być? Takim, do którego “strach podejść”? Czy takim, do którego pracownicy przychodzą z uśmiechem na twarzy?

Dla kogo?

 • Członkowie Zarządów i Dyrektorzy
 • Menadżerowie i Kierownicy działów
 • Liderzy projektów
 • Brygadziści i sztygarzy
 • Właściciele małych firm

Cele i korzyści:

Szkolenie to w całości koncentruje się na relacjach przełożonego z pracownikiem – dostarczając Ci kompleksowej wiedzy na temat sposobów codziennej i regularnej komunikacji.

To szkolenie dotyczące tego, jak rozmawiać z pracownikiem spowoduje, że:

 • Poznasz skuteczny model prowadzenia bieżących rozmów z pracownikami.
  Nauczysz się wykorzystywania sprawdzonego schematu rozmowy, który ułatwi Ci codzienną komunikację z Twoimi podwładnymi. Poznasz skuteczny algorytm prowadzenia rozmów z pracownikami o bieżących sprawach tak, aby były one krótkie, merytoryczne i konstruktywne. To sprawi, że nie tylko oszczędzisz czas oraz mnóstwo energii, ale przede wszystkim wypracujesz jasny i klarowny sposób komunikacji, który bez problemu będzie rozumiany przez Twoich podwładnych.
 • Zbudujesz swój autorytet oraz wzmocnisz wizerunek lidera.
  Zyskasz umiejętność wzbudzania naturalnego szacunku pośród podwładnych, którzy podczas Waszych codziennych rozmów przestaną widzieć w Tobie jedynie człowieka, który rozkazuje, a za to ujrzą osobę, której warto zaufać.
 • Zyskasz techniki komunikacji, które dopasujesz do różnych sytuacji.
  Nauczysz się szybkiego reagowania i dostosowywania postawy do bieżącego charakteru oraz tonu prowadzonej rozmowy. Przećwiczysz scenariusze rozmów, takich jak: współpraca, bierny opór, a nawet atak. Zwiększysz efektywność w asertywnym komunikowaniu Twoich potrzeb oraz oczekiwaniu pożądanych zmian, a także dowiesz się, jak umiejętnie wykorzystywać techniki interwencyjne w sytuacjach zagrażających przebiegowi rozmowy.
 • Nauczysz się motywowania, wzmacniania oraz dowartościowywania Twoich pracowników.
  Dowiesz się, w jaki sposób budować aktywną postawę inicjatywy podwładnych tak, aby nie tylko byli zaangażowani w swoją pracę, ale również brali czynny udział w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań lub działań zaradczych

Program

Program szkolenia został podzielony na 5 indywidualnych modułów tematycznych, pośród których każdy dostarcza odpowiednią część wiedzy na temat funkcjonowania, organizowania oraz egzekwowania relacji między szefem a pracownikiem.

 1. Założenia Podstawowe:
  • Korzyści i zagrożenia z prowadzonych rozmów pracowniczych
  • Najczęstsze błędy i braki w prowadzonych rozmowach z pracownikami
  • Zasady i reguły profesjonalnego przeprowadzenia rozmowy pracowniczej
 2. Schemat Rozmowy Pracowniczej:
  • Przywitanie pracownika
  • Zbudowanie atmosfery
  • Odwołanie do celów i zasad
  • Przedstawienie sprawy
  • Prośba o komentarz
  • Poszukiwanie rozwiązań
  • Wybór rozwiązania
  • Podsumowanie ustaleń
  • Dowartościowanie pracownika
  • Pożegnanie pracownika
 3. Budzenie inicjatywy i odpowiedzialności:
  • Pytania otwarte w poszukiwaniu informacji, parafrazowanie wypowiedzi,
  • Technika wracania do meritum „Z treści na proces”
  • Operowanie milczeniem
  • Docenianie pomysłów i propozycji
  • Koncertowanie uwagi pracownika na tym, co może zrobić od razu
 4. Techniki interwencyjne:
  • „Stop! teraz ja mówię”
  • „Odwołaj się do celu i zasad”
  • „Odwołanie się do zaplecza”
 5. Rozmowy pracownicze wg scenariuszów:
  • „Współpraca”
  • „Bierny opór”
  • „Atak”

Metodyka

Szkolenie z rozmowy pracowniczej dostarczy Ci kompleksowej wiedzy na temat definicji tego pojęcia, jak i zapewni skuteczne narzędzia i umiejętności niezbędne do wdrożenia dobrych praktyk w codzienne życie Twojego przedsiębiorstwa.

W związku z tym, nasze antystresowe szkolenie cechuje:

 • Nastawienie na praktyczne poznanie i doskonalenie umiejętności.
  Stosowana przez nas metoda tzw. treningu umiejętności ma na celu podnoszenie sprawności komunikacyjnych i biznesowych. W związku z tym, nasze zajęcia podzielone są na 2 części:
  • Zajmujące 30% czasu – mini wykłady, podczas których przekazujemy najważniejszą teorię.
  • Trwające aż 70% czasu – praktyczne warsztaty, w całości koncentrujące się na doskonaleniu nowopoznanych umiejętności lub zwiększaniu biegłości tych już posiadanych.
 • Intuicyjne moduły szkoleniowe.
  Zajęcia składają się z 5 modułów, z których każdy zawiera niezbędną ilość teorii oraz praktyki w formie ćwiczeń, zadań, symulacji i gier. Rozpoczęcie każdego modułu poprzedza 15-minutowa przerwa kawowa
 • Zajęcia odbywające się przy aktywnym udziale uczestników.
  Podczas zajęć dbamy o to, aby równowaga pomiędzy aktywnością prowadzącego, jak i samych uczestników została zachowana. Dzięki temu, nasze szkolenie jest efektywne, a nabyte podczas jego trwania umiejętności – nie pozostają jedynie w murach sali szkoleniowej.
 • Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy.
  Ostatnie chwile szkolenia z rozmowy pracowniczej poświęcamy na ugruntowanie wiedzy oraz zdobytych doświadczeń. Przeprowadzamy szybkie podsumowanie połączone z podkreśleniem najważniejszych zagadnień, a dodatkowo przygotowujemy uczestników do opracowania dokładnego planu wdrożenia nabytych umiejętności.

Jak możemy Tobie pomóc? Śmiało! Skontaktuj się z nami!

Cennik ceny netto

Rozmowa Pracownicza

Szkolenie zamknięte (firma, organizacja)
5 500
 • Szkolenie 1 dniowe
 • Miejsce szkolenia: cała Polska
 • Maksymalna liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Zamawiającego: sala szkoleniowa, nocleg oraz wyżywienie uczestników
 • Koszty Maestrium: dojazd, nocleg, wyżywienie trenera

Rozmowa Pracownicza

Szkolenie otwarte (uczestnik indywidualny)
1 200
 • Szkolenie 1 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Łódź
 • Maksymalna liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Uczestnika: dojazd, lunch i ewentualny nocleg
 • Koszty Maestrium: sala szkoleniowa, przerwy kawowe

Rozmowa Pracownicza

Szkolenie on-line (uczestnik indywidualny)
600
 • Szkolenie 1 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Internet
 • Minimalna liczba uczestników: 10 osób
 • Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
 • Wymogi od Uczestnika: komputer ze sprawnym mikrofonem i kamerką, stabilne łącze internetowe

Rozmowa Pracownicza

Poznaj inne szkolenia menadżerskie

akademia przywództwa

Przywództwo
a Zarządzanie

21_Ocena_Pracownika

Ocena
Pracownika

zarządzanie zmianą szkolenie

Zarządzanie
Zmianą

zarządzanie zespołem

Zarządzanie
Projektem

szkolenie motywowanie pracowników

Motywowanie
Pracowników

Usprawnianie procesów biznesowych

Lean
Management

275060

Rozmowa
Pracownicza

Kompetencje
Kierownicze