Zwiększenie efektywności polityki bezpieczeństwa i higieny pracy

Charakterystyka projektu

Obszar działań:

21_Poprawa_bezp_pracy
Poprawa bezpieczeństwa pracy

Klient:

KGHM Polska Miedź S.A.

Problem:

  • Pojawiające się od czasu do czasu sytuacje i incydenty potencjalnie niebezpieczne podczas wykonywania czynności produkcyjnych.
  • Niewystarczająca stymulacja załogi w kwestii profilaktyki zdrowotnej i higieny pracy.

Cel strategiczny sesji:

Przeprowadzenie 4-dniowych moderowanych sesji problemowych, których celem było przyjrzenie się aktualnej sytuacji i zaproponowanie w postaci prezentacji końcowej rozwiązań zwiększających efektywność wdrażanej Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Oddziałach KGHM PM S.A. Efektem pracy były przygotowane zestawy proponowanych procedur, zasad, narzędzi, w aspekcie:

  • Opracowania pozaszkoleniowego i zindywidualizowanego systemu podnoszenia świadomości pracowników w zakresie poprawy kultury bezpieczeństwa pracy na przykładzie wybranych Oddziałów Firmy;
  • Opracowania uniwersalnego modelu motywowania pozafinansowego zwiększającego skuteczność profilaktyki zdrowotnej i higieny pracy we wszystkich Oddziałach Górniczych, ZWR i ZH.

Autorzy rozwiązań:

  • Brygadziści
  • Zastępcy Kierowników Zmiany
  • Kierownicy Zmiany
  • Kierownicy Oddziału

Ocena projektu

Jak uczestnicy sesji ocenili stopień osiągnięcia celu?:

95%

Osiągniecie celu

Jak decydenci ocenili jakość proponowanych rozwiązań?:

90%

Jakość rozwiązań

Jak uczestnicy ocenili proces moderowania sesją?

97%

Proces moderowania

Zobacz inne zrealizowane moderacje

Poznaj nasze usługi moderacji

Office Busy Meeting Colleagues Corporate Data Concept

Moderowane
Sesje
Problemowe

Percentages graphical representation against standing business team looking at the camera

Moderowane
Warsztaty
Strategiczne

sesje kreatywnego myślenia

Moderowane Sesje
Kreatywnego
Myślenia

I have a question. Group of business people sitting at the chairs in conference hall. Businessman standing up asking a question. Conference and Presentation. Business and Entrepreneurship.

Moderowane
Konsultacje
Społeczne