Ocena Pracownika

Dowiedz się, jak udzielać wartościowego feedbacku oraz oceny, które pozytywnie wpłyną na postawę i efektywność Twoich pracowników.

Okresowa ocena pracownicza potrafi być traumatycznym przeżyciem, zarówno dla przygotowującego ją kierownika lub menadżera, jak i osoby ocenianej – pracownika. Często kojarzona jest z przykrym obowiązkiem, który każda ze stron chce jak najszybciej “zrobić i zapomnieć”. Czynność ta kryje w sobie jedna wiele zalet, które niestety często nie są dostrzegane przez osoby najbardziej zainteresowane.

Dobrze przygotowana i przeprowadzona okresowa rozmowa oceniająca pozwala nie tylko na podsumowanie tego, co już było – dobrych, jak i tych negatywnych aspektów związanych z wykonywaną pracą. Dzięki niej, kierownik oraz podległy mu pracownik mogą wyciągać wnioski i na ich podstawie planować przyszłe kroki – zarówno te zmierzające do poprawy tego “co nie zadziałało”, jak i te związane z przyszłym rozwojem.

Chcesz wiedzieć, w jaki sposób przygotować się do rozmowy, aby odbywała się w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze, a efekty Twojej oceny realnie wpłynęły na postawę Twoich pracowników?

Dla kogo?

Ze względu na swoją specyfikę, ten rodzaj szkolenia jest dla Ciebie, jeśli w swoje codziennej pracy pełnisz funkcje kierownicze, związane również z udzielaniem regularnego feedbacku, jak i dokonywaniem okresowej oceny pracy Twoich podwładnych.

Odbiorcami szkolenia mogą być:

 • Prezesi lub Dyrektorzy
 • Kierownicy działów
 • Liderzy projektów
 • Osoby nastawione na rozwój
 • Właściciele firm jednoosobowych

Cele i korzyści:

Szkolenie to w kompleksowy sposób przygotuje Cię do dokonywania samej oceny, jak i przeprowadzania efektywnej rozmowy oceniającej pracę Twoich podwładnych. Dzięki niemu, krok po kroku przejdziesz przez cały proces związany z przygotowaniem się do tego procesu oraz zrealizowania go w taki sposób, aby był pozytywny dla obu stron.

W rezultacie Twojego uczestnictwa w szkoleniu dokonywania profesjonalnej oceny pracowniczej:

 • Dowiesz się, czym jest ocena pracownicza, jak powinna wyglądać oraz jak się do niej przygotować.
  Zapoznasz się z szerokim wachlarzem informacji niezbędnych do przeprowadzenia profesjonalnej rozmowy oceniającej wyniki pracownika, a także nauczysz się rozpoznawania podstawowych błędów percepcyjnych występujących przy ocenie jego pracy.
 • Zdobędziesz kompleksową wiedzę na temat efektywnego korzystania z narzędzi będących bazą do rzetelnej oceny pracowniczej.
  Poznasz praktyczne techniki oraz narzędzia dokonywania oceny, a następnie nauczysz się wykorzystywania ich w codziennej pracy kierownika bądź menadżera.
 • Zbudujesz swój własny model oceny pracowniczej lub lepiej wykorzystasz ten, który już działa w Twojej firmie.
  Poznasz techniki i metody pozwalające sprawnie przeprowadzić proces oceny pracownika.
  Będziesz umiał rozpoznawać, wybierać i wykorzystywać podstawowe kryteria oceny, niezbędne do przeprowadzenia rozmów oceniających. Dzięki temu będziesz przygotowany zarówno na prowadzenie klasycznych rozmów, jak i radzenie sobie z tzw. sytuacjami kryzysowymi.
 • Będziesz wiedział, jak przeprowadzić skuteczną rozmowę oceniającą.
  Nauczysz się procedury przeprowadzenia rozmowy oceniającej zgodnej ze wcześniej opracowanym schematem. Następnie, w oparciu o zaawansowane techniki komunikacyjne, zadbasz o udoskonalenie prowadzonych przez Ciebie rozmów.

Program

Szkolenie oceny pracowniczej to 7 dedykowanych modułów tematycznych, poruszających najważniejsze zagadnienia mające na celu dostarczyć Ci wiedzę oraz narzędzia, które z powodzeniem wprowadzisz do swojej organizacji.

 1. Procedura oceniania:
  • Cele i zasady oceniania
  • Ustalenie celów ocen systemowych
  • Ustalenie osób podlegających ocenianiu
  • Wybór metod i technik oceniania oraz kryteriów i wag
  • Ustalenie osób dokonujących oceny w tym także samooceny pracownika
  • Zapoznanie pracowników z systemem oceniania oraz przeszkolenia osób oceniających
 2. Kryteria oceny – przegląd i omówienia kryteriów:
  • Kwalifikacyjne
  • Ilość i jakość wykonanej pracy
  • Terminowość wykonywanych zadań
  • Wielkość osiągniętego zysku na pracownika
  • Stopień realizacji powierzonych zadań
  • Gotowość doskonalenia zawodowego
  • Wytrwałość
  • Lojalność
  • Profesjonalizm w działaniu
  • Stosunek do klientów, przełożonych i współpracowników, osobowościowe
 3. Techniki i narzędzia oceny:
  • Ocena 1800, 3600, 5400
  • Ranking
  • Porównywanie parami
  • Skale kwalifikacyjne
  • Wydarzenia krytyczne
  • Arkusz punktowy
  • Poziom realizacji celów
 4. Analiza danych:
  • Kumulacja ocen cząstkowych i scalenie ich według ustalonych reguł
  • Weryfikacja oceny na podstawie rozmowy pracowniczej
 5. Zagrożenia w ocenianiu:
  • Typowe błędy oceniającego m.in.:
  • Brak obiektywizmu
  • Fałszywa interpretacja zachowań pracownika
  • Nadmierna pobłażliwość lub surowość
  • Uśrednianie ocen
  • Nieprawidłowości związane z niedopracowaniem celów, zasad i metod oceniania
  • Brak konsekwencji w stosowaniu przyjętych kryteriów i zasad przebiegu oceny
  • Brak akceptacji oceny przez pracowników
  • Niespójny system ocen,
  • Zaniechanie modyfikacji systemu ocen
 6. Rozmowa Oceniająca – struktura i przebieg
  • 10 etapowa procedura rozmowy: przywitanie, zadbanie o warunki, odwołanie do celów rozmowy, autoanaliza pracownika, przedstawienie oceny, prośba o komentarz, ustalenie planu rozwojowego, podsumowanie oceny i ustaleń, dowartościowanie pracownika, pożegnanie
 7. Rozmowa Oceniająca – studium przypadków
  • Rozmowa oceniająca z pracownikiem niedoceniającym siebie
  • Rozmowa oceniająca z pracownikiem przeceniającym siebie
  • Rozmowa oceniająca z pracownikiem nastawionym antagonistycznie
  • Rozmowa oceniająca z pracownikiem lekceważącym ocenę

Metodyka

Szkolenie związane z rozwojem umiejętności dokonywania wartościowej oceny pracownika ma na celu przekazanie Ci pełnej wiedzy oraz umiejętności, które pozytywnie wpłyną na Twoje codzienne funkcjonowanie zarówno w biznesie, jak i życiu prywatnym.

Dlatego, nasze szkolenie dotyczące oceny pracownika cechuje:

 • Nastawienie na praktyczne poznanie i doskonalenie umiejętności.
  Stosowana przez nas metoda tzw. treningu umiejętności ma na celu podnoszenie sprawności komunikacyjnych i biznesowych. W związku z tym, nasze zajęcia podzielone są na 2 części:
  • Zajmujące 30% czasu – mini wykłady, podczas których przekazujemy najważniejszą teorię.
  • Trwające aż 70% czasu – praktyczne warsztaty, w całości koncentrujące się na doskonaleniu nowopoznanych umiejętności lub zwiększaniu biegłości tych już posiadanych.
 • Intuicyjne moduły szkoleniowe.
  Zajęcia składają się z 5 modułów, z których każdy zawiera niezbędną ilość teorii oraz praktyki w formie ćwiczeń, zadań, symulacji i gier. Rozpoczęcie każdego modułu poprzedza 15-minutowa przerwa kawowa
 • Zajęcia odbywające się przy aktywnym udziale uczestników.
  Podczas zajęć dbamy o to, aby równowaga pomiędzy aktywnością prowadzącego, jak i samych uczestników została zachowana. Dzięki temu, nasze szkolenie jest efektywne, a nabyte podczas jego trwania umiejętności – nie pozostają jedynie w murach sali szkoleniowej.
 • Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy.
  Ostatnie chwile szkolenia z rozmowy pracowniczej poświęcamy na ugruntowanie wiedzy oraz zdobytych doświadczeń. Przeprowadzamy szybkie podsumowanie połączone z podkreśleniem najważniejszych zagadnień, a dodatkowo przygotowujemy uczestników do opracowania dokładnego planu wdrożenia nabytych umiejętności.

Jak możemy Tobie pomóc? Śmiało! Skontaktuj się z nami!

Cennik ceny netto

Ocena Pracownika

Szkolenie zamknięte (firma, organizacja)
5 500
 • Szkolenie 1 dniowe
 • Miejsce szkolenia: cała Polska
 • Maksymalna liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Zamawiającego: sala szkoleniowa, nocleg oraz wyżywienie uczestników
 • Koszty Maestrium: dojazd, nocleg, wyżywienie trenera

Ocena Pracownika

Szkolenie otwarte (uczestnik indywidualny)
1 200
 • Szkolenie 1 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Łódź
 • Maksymalna liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Uczestnika: dojazd, lunch i ewentualny nocleg
 • Koszty Maestrium: sala szkoleniowa, przerwy kawowe

Ocena Pracownika

Szkolenie on-line (uczestnik indywidualny)
600
 • Szkolenie 1 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Internet
 • Minimalna liczba uczestników: 10 osób
 • Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
 • Wymogi od Uczestnika: komputer ze sprawnym mikrofonem i kamerką, stabilne łącze internetowe

Poznaj inne szkolenia menadżerskie

akademia przywództwa

Przywództwo
a Zarządzanie

21_Ocena_Pracownika

Ocena
Pracownika

zarządzanie zmianą szkolenie

Zarządzanie
Zmianą

zarządzanie zespołem

Zarządzanie
Projektem

szkolenie motywowanie pracowników

Motywowanie
Pracowników

Usprawnianie procesów biznesowych

Lean
Management

275060

Rozmowa
Pracownicza

Kompetencje
Kierownicze