Opracowanie planu zwiększenia sprawności organizacyjnej pracowników rozgłośni radiowej

Charakterystyka projektu

Obszar działań:

businessman drawing business concept in night office
Zwiększenie motywacji pracowników

Klient:

POLSKIE RADIO ŁÓDŹ S.A.

Problem:

 • Pilna potrzeba dokonania zmian w rozgłośni na poziomie organizacyjnym, zespołowym i projektowym.
 • Utrzymanie słuchalności na możliwie najwyższym poziomie w regionie.
 • Usprawnienie działalności kolegium redakcyjnego.

Cel strategiczny sesji:

Przeprowadzenie 3-dniowych moderowanych warsztatów strategicznych skoncentrowanych na opracowaniu planu zwiększenia sprawności organizacyjnej i zespołowej pracowników Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia Łódź S.A.. Skutkiem przeprowadzonych warsztatów strategicznych było  opracowanie propozycji rozwiązań związanych z:

 • Uaktualnieniem i doprecyzowaniem zakresu wartości, jakimi będzie się kierować zespół pracowników Radia Łódź, w szczególności  listy 5 globalnych wartości, które stanowić będą fundament nowo realizowanej strategii rozgłośni;
 • Zwiększeniem sprawności  w zespołach projektowych, poprzez usprawnienie procesu powoływania zespołów , nakreślenia efektywnych zasad współpracy i wypracowania narzędzi kontroli procesu realizacji zadań;
 • Zwiększenia sprawności zespołowej w wymiarze komunikacyjnym i interpersonalnym, poprzez opracowanie procedur przepływu informacji podczas kolegium redakcyjnego, jako cyklicznego zebrania w sprawach programowych, udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej na temat jakości realizowanych zadań oraz generowania, przedstawiania, oceniania i doskonalenia pomysłów, jako potencjalnych rozwiązań zwiększających atrakcyjność programową anteny.

Autorzy rozwiązań:

 • Dziennikarze
 • Publicyści
 • Pracownicy administracyjni
 • DJ’je
 • Kierownictwo rozgłośni

Ocena projektu

Jak uczestnicy sesji ocenili stopień osiągnięcia celu?:

90%

Osiągniecie celu

Jak decydenci ocenili jakość proponowanych rozwiązań?:

91%

Jakość rozwiązań

Jak uczestnicy ocenili proces moderowania sesją?

90%

Proces moderowania

Zobacz inne zrealizowane moderacje

Poznaj nasze usługi moderacji

Office Busy Meeting Colleagues Corporate Data Concept

Moderowane
Sesje
Problemowe

Percentages graphical representation against standing business team looking at the camera

Moderowane
Warsztaty
Strategiczne

sesje kreatywnego myślenia

Moderowane Sesje
Kreatywnego
Myślenia

I have a question. Group of business people sitting at the chairs in conference hall. Businessman standing up asking a question. Conference and Presentation. Business and Entrepreneurship.

Moderowane
Konsultacje
Społeczne