Zarządzanie Zmianą

Naucz się, w jaki sposób wprowadzać do firmy zmiany – bez oporu i niechęci ze strony Twoich współpracowników.

Zmiany, zmiany, zmiany. Są nieodzownym elementem każdego przedsiębiorstwa pragnącego stawać się lepszym, nadążać za zmieniającymi się trendami, a przede wszystkim chcącego się rozwijać.

Każda chęć wprowadzenia zmiany w firmie wiąże się z naturalnym oporem, stawianym zarówno przez jej kierownictwo, jak i samych pracowników. W końcu, dla większości ludzi “znane stare” jest zawsze lepsze niż “nieznane nowe”.

Właśnie dlatego prawdziwą sztuką staje się nie tylko wprowadzenie zamierzonych zmian, ale przede wszystkim zorganizowanie tego w taki sposób, aby zostały one zaakceptowane przez innych.

A Ty chcesz, aby zmiany, którym przewodzisz spotykały się z aprobatą Twoich współpracowników?

Dla kogo?

 • Członkowie Zarządów i Dyrektorzy
 • Menadżerowie i Kierownicy działów
 • Liderzy zespołów
 • Konsultanci i doradcy
 • Właściciele małych firm

Cele i korzyści:

Celem tego szkolenia jest przekazanie Ci kompleksowej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do skutecznego przeprowadzania zmian w Twojej organizacji. Zmian, które zostaną zaakceptowane przez większość współpracujących z Tobą osób.

Dzięki temu szkoleniu zarządzania zmianą:

 • Poznasz mechanizmy i zasady działania zmian w organizacji.
  Zrozumiesz, jak przebiega proces zmian w życiu osobistym, jak i organizacyjnym, a także dowiesz się, jakie reakcje pośród pracowników one wywołują. Uzmysłowisz sobie również, jak istotna w tym wszystkim jest Twoja rola lidera.
 • Będziesz wiedział, w jaki sposób komunikować nadchodzące zmiany.
  Posiądziesz umiejętność sprawnego informowania o zbliżających się zmianach. Tak, aby perspektywa ich nadejścia nie wywoływała w Twoich pracownikach strachu, a przeciwnie – była dla ludzi czymś pozytywnym.
 • Poznasz odpowiednie techniki i nauczysz się radzenia sobie z oporem pracowników.
  Będziesz potrafił zidentyfikować reakcje pojawiające się w obliczu zmian – zarówno te własne, jak i pracowników. W odniesieniu do nich zastosujesz odpowiednie strategie radzenia sobie z oporem sceptyków.
 • Nauczysz się wspierać swoich współpracowników i podnosić ich na duchu.
  Zyskasz umiejętności efektywnego wspierania innych osób i motywowania podwładnych do praktykowania proaktywnych postaw. Dla tych najbardziej obawiających się zmian – staniesz się natomiast doskonałym oparciem, które pozwoli im bezboleśnie przejść przez cały proces oraz zaadaptować się do nowych okoliczności.

Program

Program szkolenia został podzielony na 4 indywidualne moduły tematyczne, które dostarczają kompleksowej wiedzy na temat zmian zachodzących w organizacji – sposobów ich definiowania, wdrażania, jak i przeciwdziałania pojawiającym się oporom.

 1. Anatomia zmiany:
  • Zmiana jako stały element rozwijającej się organizacji
  • Wymiar psychologiczny i organizacyjny zmiany
  • Źródła, rodzaje i objawy nadchodzącej zmiany
 2. Opór przed zmianą:
  • Cztery fazy zmiany w życiu osobistym i zawodowym: zaprzeczenie, opór, eksperymentowanie, zaangażowanie
  • Zarządzanie otoczeniem zmiany
  • Interesariusze zmian – identyfikacja i komunikacja z nimi
  • Postawy ludzi w procesie zmian
 3. Radzenie sobie z oporem – narzędzia:
  • Wykorzystanie komunikatu perswazyjnego PRDA
  • Stosowanie Języka Korzyści w przedstawianiu zmian
  • Wizualizacja zmiany z użyciem Analizy Pola Sił
 4. Gra symulacyjna z zarządzanie zmianą „Parasol”:
  • Rozpoznanie sytuacji problemowej
  • Rozpoznanie fazy zmiany
  • Mapowanie interesariuszy zmian
  • Zaproponowanie rozwiązań

Metodyka

Szkolenie z zarządzania zmianami w firmie dostarczy Ci pełnej wiedzy, która pozwoli Ci na odpowiednie przygotowanie zarówno samych pracowników, jak i całego firmowego środowiska.

W związku z tym, nasze szkolenie ze zmiany cechuje:

 • Nastawienie na praktyczne poznanie i doskonalenie umiejętności.
  Stosowana przez nas metoda tzw. treningu umiejętności ma na celu podnoszenie sprawności komunikacyjnych i biznesowych. W związku z tym, nasze zajęcia podzielone są na 2 części:
  • Zajmujące 30% czasu – mini wykłady, podczas których przekazujemy najważniejszą teorię.
  • Trwające aż 70% czasu – praktyczne warsztaty, w całości koncentrujące się na doskonaleniu nowopoznanych umiejętności lub zwiększaniu biegłości tych już posiadanych.
 • Intuicyjne moduły szkoleniowe.
  Zajęcia składają się z 5 modułów, z których każdy zawiera niezbędną ilość teorii oraz praktyki w formie ćwiczeń, zadań, symulacji i gier. Rozpoczęcie każdego modułu poprzedza 15-minutowa przerwa kawowa
 • Zajęcia odbywające się przy aktywnym udziale uczestników.
  Podczas zajęć dbamy o to, aby równowaga pomiędzy aktywnością prowadzącego, jak i samych uczestników została zachowana. Dzięki temu, nasze szkolenie jest efektywne, a nabyte podczas jego trwania umiejętności – nie pozostają jedynie w murach sali szkoleniowej.
 • Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy.
  Ostatnie chwile szkolenia z rozmowy pracowniczej poświęcamy na ugruntowanie wiedzy oraz zdobytych doświadczeń. Przeprowadzamy szybkie podsumowanie połączone z podkreśleniem najważniejszych zagadnień, a dodatkowo przygotowujemy uczestników do opracowania dokładnego planu wdrożenia nabytych umiejętności.

Jak możemy Tobie pomóc? Śmiało! Skontaktuj się z nami!

Cennik ceny netto

Zarządzanie Zmianą

Szkolenie zamknięte (firma, organizacja)
5 000
 • Szkolenie 1 dniowe
 • Miejsce szkolenia: cała Polska
 • Maksymalna liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Zamawiającego: sala szkoleniowa, nocleg oraz wyżywienie uczestników
 • Koszty Maestrium: dojazd, nocleg, wyżywienie trenera

Zarządzanie Zmianą

Szkolenie otwarte (uczestnik indywidualny)
1 000
 • Szkolenie 1 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Łódź
 • Maksymalna liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Uczestnika: dojazd, lunch i ewentualny nocleg
 • Koszty Maestrium: sala szkoleniowa, przerwy kawowe

Zarządzanie Zmianą

Szkolenie on-line (uczestnik indywidualny)
600
 • Szkolenie 1 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Internet
 • Minimalna liczba uczestników: 10 osób
 • Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
 • Wymogi od Uczestnika: komputer ze sprawnym mikrofonem i kamerką, stabilne łącze internetowe

Zarządzanie Zmianą

Poznaj inne szkolenia menadżerskie

leader standing in front of a large business team. the business concept.

Przywództwo
a Zarządzanie

21_Ocena_Pracownika

Ocena
Pracownika

businessman hand stop dominoes continuous toppled

Zarządzanie
Zmianą

21_Zarządzanie_Projektem

Zarządzanie
Projektem

21_Motywowanie_Pracowników

Motywowanie
Pracowników

21_Lean_Management_2

Lean
Management

275060

Rozmowa
Pracownicza

Kompetencje
Kierownicze