Zarządzanie Zmianą Szkolenie

zarządzanie zmianą szkolenie

Szkolenie z zarządzania zmianą

Zmiany, zmiany, zmiany. Są nieodzownym elementem każdego przedsiębiorstwa pragnącego stawać się lepszym, nadążać za zmieniającymi się trendami, a przede wszystkim chcącego się rozwijać. Dlatego jeśli chcesz dowiedzieć się jak odpowiednio wdrażać je w swojej firmie, skorzystaj z naszych specjalnie przygotowanych szkoleń z zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie.

Wprowadzanie zmian w organizacji

Każda chęć wprowadzenia zmiany w firmie wiąże się z naturalnym oporem, stawianym zarówno przez jej kierownictwo, jak i samych pracowników. W końcu, dla większości ludzi „znane stare” jest zawsze lepsze niż „nieznane nowe”. Właśnie dlatego prawdziwą sztuką staje się nie tylko wprowadzenie zamierzonych zmian, ale przede wszystkim zorganizowanie tego w taki sposób, aby zostały one zaakceptowane przez innych.

Dzięki nam nauczysz się jak kompleksowo i skutecznie wprowadzać zmiany tak, aby przynosiły one zamierzone korzyści, nie generując jednocześnie oporu ze strony pracowników. Razem z nami nauczysz się komunikować zmiany w sposób efektywny oraz aktywizować w cały proces przemian swoich pracowników.

Dlaczego skuteczne wprowadzanie zmian jest nieodzowne w każdym przedsiębiorstwie?

Procesy zmian są fundamentem postępu – bez nich ograniczają się jedynie do regresu lub utrzymania stanu faktycznego. Nawet jeśli nie wszyscy przedsiębiorcy darzą zmiany sympatią, są one nieodzowne dla każdej organizacji. Wprowadzanie nowych inicjatyw mających na celu poprawę wyników czy zwiększenie zysków, czy dostosowanie się do nieustannie ewoluujących przepisów wymaga profesjonalnego zarządzania zmianami.

Pełne i kompleksowe szkolenie oferowane przez naszą firmę dostarczą Ci niezbędnej wiedzy i umiejętności, koniecznych do skutecznego wprowadzania zmian w strukturze organizacyjnej. Otrzymasz dogłębną wiedzę na temat zasad kierowania procesem zmiany w organizacji, skutecznego komunikowania zmian oraz metod mobilizowania zespołu do aktywnego uczestnictwa w procesie zmiany. Wszystko to przyczyni się do bardziej efektywnego zarządzania rozwojem firmy oraz implementacji nowych reguł czy warunków pracy.

Skorzystaj z naszej oferty profesjonalnych szkoleń

Jeśli chcesz, aby zmiany, którym przewodzisz spotykały się z aprobatą Twoich współpracowników skorzystaj z oferty naszych szkoleń dla firm zarówno z zakresu wprowadzań zmian w organizacji jak i ze szkoleń z motywowania pracowników czy szkoleń z zarządzania projektem.

Dla kogo?

 • Członkowie Zarządów i Dyrektorzy
 • Menadżerowie i Kierownicy działów
 • Liderzy zespołów
 • Konsultanci i doradcy
 • Właściciele małych firm

Cele i korzyści:

Celem tego szkolenia jest przekazanie Ci kompleksowej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do skutecznego przeprowadzania zmian w Twojej organizacji. Zmian, które zostaną zaakceptowane przez większość współpracujących z Tobą osób.

Dzięki temu szkoleniu zarządzania zmianą:

 • Poznasz mechanizmy i zasady działania zmian w organizacji.
  Zrozumiesz, jak przebiega proces zmian w życiu osobistym, jak i organizacyjnym, a także dowiesz się, jakie reakcje pośród pracowników one wywołują. Uzmysłowisz sobie również, jak istotna w tym wszystkim jest Twoja rola lidera.
 • Będziesz wiedział, w jaki sposób komunikować nadchodzące zmiany.
  Posiądziesz umiejętność sprawnego informowania o zbliżających się zmianach. Tak, aby perspektywa ich nadejścia nie wywoływała w Twoich pracownikach strachu, a przeciwnie – była dla ludzi czymś pozytywnym.
 • Poznasz odpowiednie techniki i nauczysz się radzenia sobie z oporem pracowników.
  Będziesz potrafił zidentyfikować reakcje pojawiające się w obliczu zmian – zarówno te własne, jak i pracowników. W odniesieniu do nich zastosujesz odpowiednie strategie radzenia sobie z oporem sceptyków.
 • Nauczysz się wspierać swoich współpracowników i podnosić ich na duchu.
  Zyskasz umiejętności efektywnego wspierania innych osób i motywowania podwładnych do praktykowania proaktywnych postaw. Dla tych najbardziej obawiających się zmian – staniesz się natomiast doskonałym oparciem, które pozwoli im bezboleśnie przejść przez cały proces oraz zaadaptować się do nowych okoliczności.

Program

Program szkolenia został podzielony na 4 indywidualne moduły tematyczne, które dostarczają kompleksowej wiedzy na temat zmian zachodzących w organizacji – sposobów ich definiowania, wdrażania, jak i przeciwdziałania pojawiającym się oporom.

 1. Anatomia zmiany:
  • Zmiana jako stały element rozwijającej się organizacji
  • Wymiar psychologiczny i organizacyjny zmiany
  • Źródła, rodzaje i objawy nadchodzącej zmiany
 2. Opór przed zmianą:
  • Cztery fazy zmiany w życiu osobistym i zawodowym: zaprzeczenie, opór, eksperymentowanie, zaangażowanie
  • Zarządzanie otoczeniem zmiany
  • Interesariusze zmian – identyfikacja i komunikacja z nimi
  • Postawy ludzi w procesie zmian
 3. Radzenie sobie z oporem – narzędzia:
  • Wykorzystanie komunikatu perswazyjnego PRDA
  • Stosowanie Języka Korzyści w przedstawianiu zmian
  • Wizualizacja zmiany z użyciem Analizy Pola Sił
 4. Gra symulacyjna z zarządzanie zmianą „Parasol”:
  • Rozpoznanie sytuacji problemowej
  • Rozpoznanie fazy zmiany
  • Mapowanie interesariuszy zmian
  • Zaproponowanie rozwiązań

Metodyka

Szkolenie z zarządzania zmianami w firmie dostarczy Ci pełnej wiedzy, która pozwoli Ci na odpowiednie przygotowanie zarówno samych pracowników, jak i całego firmowego środowiska.

W związku z tym, nasze szkolenie ze zmiany cechuje:

 • Nastawienie na praktyczne poznanie i doskonalenie umiejętności.
  Stosowana przez nas metoda tzw. treningu umiejętności ma na celu podnoszenie sprawności komunikacyjnych i biznesowych. W związku z tym, nasze zajęcia podzielone są na 2 części:
  • Zajmujące 30% czasu – mini wykłady, podczas których przekazujemy najważniejszą teorię.
  • Trwające aż 70% czasu – praktyczne warsztaty, w całości koncentrujące się na doskonaleniu nowopoznanych umiejętności lub zwiększaniu biegłości tych już posiadanych.
 • Intuicyjne moduły szkoleniowe.
  Zajęcia składają się z 5 modułów, z których każdy zawiera niezbędną ilość teorii oraz praktyki w formie ćwiczeń, zadań, symulacji i gier. Rozpoczęcie każdego modułu poprzedza 15-minutowa przerwa kawowa
 • Zajęcia odbywające się przy aktywnym udziale uczestników.
  Podczas zajęć dbamy o to, aby równowaga pomiędzy aktywnością prowadzącego, jak i samych uczestników została zachowana. Dzięki temu, nasze szkolenie jest efektywne, a nabyte podczas jego trwania umiejętności – nie pozostają jedynie w murach sali szkoleniowej.
 • Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy.
  Ostatnie chwile szkolenia z rozmowy pracowniczej poświęcamy na ugruntowanie wiedzy oraz zdobytych doświadczeń. Przeprowadzamy szybkie podsumowanie połączone z podkreśleniem najważniejszych zagadnień, a dodatkowo przygotowujemy uczestników do opracowania dokładnego planu wdrożenia nabytych umiejętności.

Jak możemy Tobie pomóc? Śmiało! Skontaktuj się z nami!

Cennik ceny netto

Zarządzanie Zmianą

Szkolenie zamknięte (firma, organizacja)
5 500
 • Szkolenie 1 dniowe
 • Miejsce szkolenia: cała Polska
 • Maksymalna liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Zamawiającego: sala szkoleniowa, nocleg oraz wyżywienie uczestników
 • Koszty Maestrium: dojazd, nocleg, wyżywienie trenera

Zarządzanie Zmianą

Szkolenie otwarte (uczestnik indywidualny)
1 200
 • Szkolenie 1 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Łódź
 • Maksymalna liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Uczestnika: dojazd, lunch i ewentualny nocleg
 • Koszty Maestrium: sala szkoleniowa, przerwy kawowe

Zarządzanie Zmianą

Szkolenie on-line (uczestnik indywidualny)
600
 • Szkolenie 1 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Internet
 • Minimalna liczba uczestników: 10 osób
 • Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
 • Wymogi od Uczestnika: komputer ze sprawnym mikrofonem i kamerką, stabilne łącze internetowe

Zarządzanie Zmianą

Poznaj inne szkolenia menadżerskie

akademia przywództwa

Przywództwo
a Zarządzanie

21_Ocena_Pracownika

Ocena
Pracownika

zarządzanie zmianą szkolenie

Zarządzanie
Zmianą

zarządzanie zespołem

Zarządzanie
Projektem

szkolenie motywowanie pracowników

Motywowanie
Pracowników

Usprawnianie procesów biznesowych

Lean
Management

275060

Rozmowa
Pracownicza

Kompetencje
Kierownicze