Warsztaty Antystresowe

Poznaj skuteczne strategie i metody radzenia sobie ze stresem i naucz się wykorzystywać stres do osiągania Twoich własnych celów.


Stres w większości przypadków kojarzy się z czymś negatywnym – niosącym za sobą jedynie to, co najgorsze (złe samopoczucie, spadek własnej samooceny, niechęć do działania czy nawet depresję). Głównych jego przyczyn należy upatrywać przede wszystkim w warunkach pracy oraz relacjach zawodowych zachodzących między współpracownikami.

Stres dla każdej osoby może przyjmować również zupełnie inną formę. Często to, co dla jednej osoby jest stresujące (np. wystąpienie publiczne, rozmowa z klientem), dla drugiej stanowi motywację (wystąpienie publiczne może bowiem dać szansę zaistnienia czy awansu). Zatem to nie sytuacja, a nasze podejście (i sposób myślenia) wywołuje stres.

Jedno jest pewne – stres jest nieodłącznym elementem naszego życia, który w takiej czy innej formie, zawsze jest obecny. Aby zredukować jego negatywne skutki, a dodatkowo przekuć je w coś pozytywnego, należy dokładnie poznać mechanizmy stresu. Dowiedzieć się, jak powstaje, a także jak szybko i skutecznie może zostać złagodzony i wyeliminowany.

Chcesz posiąść wiedzę, dzięki której stres przestanie być dla Ciebie problemem, a stanie się czynnikiem działającym na Twoją korzyść?

Dla kogo?

To szkolenie zawierające m.in. metody radzenia sobie ze stresem, zostało opracowane z myślą o naprawdę szerokiej grupie odbiorców, którzy pragną nie tylko przeciwdziałać temu zjawisku, ale chcą również nauczyć się wykorzystywania tej umiejętności w codziennej pracy zawodowej.

Uczestnikami szkolenia i warsztatów radzenia sobie ze stresem mogą być:

 

 • Menadżerowie i kierownicy działów
 • Specjaliści
 • Członkowie Zarządów i Dyrektorzy
 • Pracownicy produkcyjni i administracyjni
 • Osoby nastawione na rozwój

Cele i korzyści:

Zadaniem tego szkolenia pt. “Jak radzić sobie ze stresem?” jest dostarczenie Ci kluczowych informacji na temat stresu, jego rodzajów, a przede wszystkim metod oraz technik skutecznego radzenia sobie z tym zjawiskiem.

W efekcie odbycia szkolenia z radzenia sobie ze stresem:

 • Zrozumiesz, czym jest stres i nauczysz się rozpoznawać jego objawy w swoim życiu.
  Poznasz pełną definicję tego zagadnienia, z uwzględnieniem rodzajów, a także okoliczności jego powstawania. Zapoznasz się również z informacjami dotyczącymi mechanizmów stresu oraz z podstawową wiedzą nt. przeciwdziałania jego negatywnym następstwom.
 • Odkryjesz główne przyczyny swojego stresu.
  Dowiesz się, jakie czynniki znajdujące się w Twoim otoczeniu, mogą wpływać na wzrost poziomu Twojego stresu, zaniepokojenia, a nawet lęku. Taka wiedza da Ci unikalną możliwość rozpoznawania, a następnie radzenia sobie z negatywnymi emocjami.
 • Nauczysz się kontrolowania stresu.
  Poznasz techniki mentalnego radzenia sobie ze stresem w pracy i życiu osobistym, a także sposoby samokontroli emocjonalnej w sytuacjach doświadczania lęku i zmartwienia. To wszystko da Ci okazję do wykształcenia lub wzmocnienia w sobie postawy, że to Ty kontrolujesz siebie, bez względu na okoliczności czy poziom stresu, który Cię dotyka.
 • Wykształcisz i udoskonalisz umiejętności przeciwdziałania następstwom stresu.
  Posiądziesz kompleksową wiedzę w postaci technik oraz metod o charakterze: relaksującym, stymulującym, regulującym i optymalizującym Twoje działanie. Ponadto, nauczysz się również dostosowywania adekwatnej techniki do odpowiedniego rodzaju stresu – tak, aby maksymalnie podnieść jej efektywność.

Program

Program szkolenia uwzględnia 5 dedykowanych modułów tematycznych, które dostarczą Ci kompleksowej wiedzy na temat stresu, jego rodzajów, a przede wszystkich metod radzenia sobie z nim.

  1. Stres w różnych ujęciach:
   • Stres biologiczny, psychiczny emocjonalny, moralny, distres, eustres, stres męski i kobiecy,
   • Rozpoznawanie objawów stresu
   • Wypalenie zawodowe – stres w pracy (przyczyny, objawy)
   • Rola umysłu w stresie (indywidualne i nieświadome reakcje na stres)
  2. Trening Oddychania:
   • Techniki rozluźniająco – dotleniające,
   • Redukowanie objawów stresu fizycznego w miejscu pracy
  3. Metody Modyfikacji Mentalnej Oddziaływającego Stresu:
   • Wizualizacja
   • Autohipnoza
   • Techniki racjonalizacji i intelektualizacji (tpsk, przeformułowanie)
   • Trening autogenny Schultza (kompleksowa metoda eliminacji objawów stresu w organizmie)
  4. Metody redukcji stresu fizycznego:
   • Automasaż i masaż górnej części pleców oraz karku
  5. Metody samokontroli emocjonalnej:
   • Techniki redukcji lęku i gniewu (kotwiczenie)
   • Technika transformacji sygnałów emocjonalnych
   • Redukowanie negatywnych stanów emocjonalnych

Metodyka

W związku z tym nasze szkolenie antystresowe cechuje:

 • Nastawienie na praktyczne poznanie i doskonalenie umiejętności.
  Stosowana przez nas metoda tzw. treningu umiejętności ma na celu podnoszenie sprawności komunikacyjnych i biznesowych. W związku z tym, nasze zajęcia podzielone są na 2 części:
  • Zajmujące 30% czasu – mini wykłady, podczas których przekazujemy najważniejszą teorię.
  • Trwające aż 70% czasu – praktyczne warsztaty, w całości koncentrujące się na doskonaleniu nowopoznanych umiejętności lub zwiększaniu biegłości tych już posiadanych.
 • Intuicyjne moduły szkoleniowe.
  Zajęcia składają się z 5 modułów, z których każdy zawiera niezbędną ilość teorii oraz praktyki w formie ćwiczeń, zadań, symulacji i gier. Rozpoczęcie każdego modułu poprzedza 15-minutowa przerwa kawowa
 • Zajęcia odbywające się przy aktywnym udziale uczestników.
  Podczas zajęć dbamy o to, aby równowaga pomiędzy aktywnością prowadzącego, jak i samych uczestników została zachowana. Dzięki temu, nasze szkolenie jest efektywne, a nabyte podczas jego trwania umiejętności – nie pozostają jedynie w murach sali szkoleniowej.
 • Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy.
  Ostatnie chwile szkolenia z rozmowy pracowniczej poświęcamy na ugruntowanie wiedzy oraz zdobytych doświadczeń. Przeprowadzamy szybkie podsumowanie połączone z podkreśleniem najważniejszych zagadnień, a dodatkowo przygotowujemy uczestników do opracowania dokładnego planu wdrożenia nabytych umiejętności.

Jak możemy Tobie pomóc? Śmiało! Skontaktuj się z nami!

Cennik ceny netto

Warsztaty Antystresowe

Szkolenie zamknięte (firma, organizacja)
11 000
 • Szkolenie 2 dniowe
 • Miejsce szkolenia: cała Polska
 • Maks. liczba uczestników: 10 osób
 • Koszty Zamawiającego: sala szkoleniowa, nocleg oraz wyżywienie uczestników
 • Koszty Maestrium: dojazd, nocleg, wyżywienie trenera

Warsztaty Antystresowe

Szkolenie otwarte (uczestnik indywidualny)
2 000
 • Szkolenie 2 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Łódź
 • Maks. liczba uczestników: 10 osób
 • Koszty Uczestnika: dojazd, lunch i ewentualny nocleg
 • Koszty Maestrium: sala szkoleniowa, przerwy kawowe

Warsztaty Antystresowe

Poznaj inne szkolenia rozwojowe

Business superhero. Mixed media

Automotywacja
w Pracy

21_Warsztaty Antystresowe

Warsztaty
Antystresowe

Inteligencja emocjonalna szkolenie

Inteligencja
Emocjonalna

szkolenie asertywność w pracy

Asertywność
w Pracy

21_Etykieta_w_Biznesie

Etykieta
w Biznesie

Young student in a library

Techniki
Uczenia Się

21_Zarzadzanie_Czasem

Zarządzanie Sobą
w Czasie

21_Róznice_Indywidualne

Typy
Osobowości