Zaprojektowanie modelu rekrutacji opisującego istniejące i nowe ścieżki zatrudnienia pracowników

Charakterystyka projektu

Obszar działań:

21_Poprawa-wydaj_organiz
Poprawa wydajności organizacyjnej

Klient:

KGHM Polska Miedź S.A.

Problem:

  • Niesatysfakcjonujący poziom błędów rekrutacyjnych (niedopasowanie osób do stanowisk).
  • Luki w procesie rekrutacji pomiędzy wydziałami.
  • Brak zestandaryzowanej procedury rekrutacyjnej na poziomie korporacyjnym

Cel strategiczny sesji:

Przeprowadzenie 4-dniowych moderowanych sesji problemowych, których celem było opracowanie „wygodnego”, prostego i racjonalnego modelu rekrutacji, opisującego istniejące i nowe ścieżki zatrudniania pracowników w KGHM PM SA oraz w poszczególnych Oddziałach. Skutkiem sesji problemowej było:

  • Zbudowanie nowego modelu uwzględniającego sześć trybów rekrutacji oraz procedur otwarcia-zawieszenia-zamknięcia ścieżek rekrutacyjnych w poszczególnych przypadkach;
  • Opracowanie planu wdrożenia standaryzacji modelu w Oddziałach Spółki.

Autorzy rozwiązań:

  • Pracownicy działów pracowniczych
  • Specjaliści ds rekrutacji i selekcji
  • Kierownicy działów HR

Ocena projektu

Jak uczestnicy sesji ocenili stopień osiągnięcia celu?:

96%

Osiągniecie celu

Jak decydenci ocenili jakość proponowanych rozwiązań?:

96%

Jakość rozwiązań

Jak uczestnicy ocenili proces moderowania sesją?

97%

Proces moderowania

Galeria projektu

Zobacz inne zrealizowane moderacje

Poznaj nasze usługi moderacji

Office Busy Meeting Colleagues Corporate Data Concept

Moderowane
Sesje
Problemowe

Percentages graphical representation against standing business team looking at the camera

Moderowane
Warsztaty
Strategiczne

sesje kreatywnego myślenia

Moderowane Sesje
Kreatywnego
Myślenia

I have a question. Group of business people sitting at the chairs in conference hall. Businessman standing up asking a question. Conference and Presentation. Business and Entrepreneurship.

Moderowane
Konsultacje
Społeczne