Budowa programu zarządzania wiedzą

Charakterystyka projektu

Obszar działań:

21_Doskonal_kompetc_pracow
Doskonalenie kompetencji pracowników

Klient:

KGHM Polska Miedź S.A.

Problem:

  • Brak stanowiska opiekuna/mentora.
  • Utrata wieloletniego doświadczenia pracowników odchodzących na emeryturę.
  • Niewystarczająco sprawny system zarządzania wiedzą zawodową.

Cel strategiczny sesji:

Przeprowadzenie 4-dniowych moderowanych sesji problemowych, których celem było  przyjrzenie się aktualnej sytuacji i zaproponowanie rozwiązań w postaci Programu Zarządzania Wiedzą w Oddziałach KGHM PM S.A. Skutkiem sesji problemowych było opracowanie propozycji:

  • Powołania funkcji Opiekuna/Mentora jako doświadczonego wiekiem i stażem pracownika, który w okresie przedemerytalnym byłby odpowiedziany za rozwój i wdrożenie zawodowe młodego pracownika.
  • Uniwersalnego systemu pozyskiwania, archiwizowania i wykorzystywania w przyszłości szczególnie istotnej wiedzy jawnej i ukrytej, w ujęciu technicznym, produkcyjnym i organizacyjnym od pracowników o dużym doświadczeniu zawodowym.
  • Modelu Dzielenia się Wiedzą w Organizacji Uczącej się na przykładzie Oddziałów Górniczych, ZWR i ZH.

Autorzy rozwiązań:

  • Brygadziści
  • Zastępcy Kierowników Zmiany
  • Kierownicy Zmiany
  • Kierownicy Oddziału

Ocena projektu

Jak uczestnicy sesji ocenili stopień osiągnięcia celu?:

94%

Osiągniecie celu

Jak decydenci ocenili jakość proponowanych rozwiązań?:

94%

Jakość rozwiązań

Jak uczestnicy ocenili proces moderowania sesją?

92%

Proces moderowania

Zobacz inne zrealizowane moderacje

Poznaj nasze usługi moderacji

Office Busy Meeting Colleagues Corporate Data Concept

Moderowane
Sesje
Problemowe

Percentages graphical representation against standing business team looking at the camera

Moderowane
Warsztaty
Strategiczne

sesje kreatywnego myślenia

Moderowane Sesje
Kreatywnego
Myślenia

I have a question. Group of business people sitting at the chairs in conference hall. Businessman standing up asking a question. Conference and Presentation. Business and Entrepreneurship.

Moderowane
Konsultacje
Społeczne