Team Building i Integracja

Postaw na gry i wyzwania, dzięki której zbudujesz i zintegrujesz niezawodny zespół ludzi pełnych pasji i zaangażowania.

Działanie pod postacią “nauki poprzez zabawę” znane jest od wielu lat. Jego słuszności dowodzą również najnowsze badania – potwierdzające, że zabawa jest bardzo skuteczną formą kształtowania pożądanych postaw oraz wysokiego poziomu motywacji – zarówno młodszych, jak i nieco starszych osób.

Zabawa, definiowana również jako integracja, sprawdza się doskonale zwłaszcza w organizacjach.  Stosowane w niej gry terenowe, zadania konstrukcyjne czy realizacja nietypowych projektów, wspierają umacnianie tożsamości zespołowej, uczą akceptacji i tolerancji oraz udowadniają, że razem “można lepiej i więcej”.

A Ty chcesz stworzyć zespół zmotywowanych i skutecznych ludzi, którzy lubią i wiedzą, jak ze sobą współpracować?

Dla kogo?

Integracja powinna stanowić nieodzowny element każdej organizacji, a zwłaszcza osób i zespołów, które w niej pracują. Właśnie dlatego ten rodzaj aktywności kierowany jest do szerokiego grona odbiorców.

Z proponowanych sposobów integracji mogą skorzystać:

 • Wszyscy pracownicy firmy lub organizacji
 • Pracownicy jednego działu, pionu lub departamentu
 • Członkowie zespołów projektowych, zadaniowych, funkcyjnych lub zarządzających
 • Przedstawiciele firm i ich partnerzy biznesowi
 • Interdyscyplinarne grupy eksperckie
 • Członkowie nowoutworzonych zespołów

Cele i korzyści:

Integracja w formie zabawy będzie dla Ciebie, jak i całego Twojego zespołu bardzo cenną lekcją, dzięki której poprawicie swoje relacje, nauczycie się lepszej komunikacji, a dzięki temu wszystkiemu – w pozytywny sposób wpłyniecie na Waszą codzienną efektywność w pracy.

W wyniku integracji razem ze swoim zespołem:

 • Umocnisz więzy formalne i nieformalne łączące Cię z innymi członkami zespołu.
  Poznasz lepiej innych członków Twojej firmy, czego rezultatem będzie również zwiększenie poziomu wzajemnego zaufania.
 • Poprawisz skuteczność całej grupy.
  Przeprowadzone gry oraz zabawy pozwolą Ci zrozumieć prawdziwe mechanizmy kształtujące efektywność zespołową.
  Będziesz miał możliwość przełożenia doświadczeń integracyjnych na codzienną praktykę współpracy. Dzięki temu wspólnie zyskacie umiejętność szybszego i bardziej trafnego podejmowania decyzji, a w dodatku nauczycie się efektywniejszego rozwiązywania problemów.
 • Polepszysz komunikację interpersonalną.
  Razem doświadczycie przełamywania naturalnych barier w komunikacji i pracy zespołowej, dzięki czemu zyskacie świadomość ich destrukcyjnego działania na efektywność w pracy zespołowej.

Program

Integracja i budowana zespołu proponujemy w różnych wariantach. Ich wybór uzależniony jest od preferencji zamawiającego. Poniżej przedstawiamy 7 wariantów zajęć integracyjnych, spośród których pomożemy Ci wybrać ten najbardziej odpowiadający potrzebom oraz specyfice Twojej firmy.

  1. Ekspedycja (czas trwania 4-6 godzin):
   Ten scenariusz zajęć łączy przyjemne z pożytecznym. Wędrówka po atrakcyjnych terenach turystycznych zawiera umiejętnie wplecioną fabułę gry, w której to każdy uczestnik (bez względu na zajmowane stanowisko) jest zobligowany do wykonywania działań grupowych). Scenariusz polecany dla grup, które potrzebują spokojnego rytmu i niesformalizowanych kontaktów. Główną potrzebą jest wspólny odpoczynek w postaci wędrówki.
  2. Igrzyska Firmowe (czas trwania 6-8 godzin):
   Warunkiem przeprowadzenia tej integracji jest miejsce o charakterze ośrodka wypoczynkowo – sportowego. Scenariusz zakłada wielką olimpiadę, ale w nietypowych dyscyplinach, w których to zawodnicy zdobywają punkty w „pozornej” rywalizacji. Ten scenariusz ma charakter intensywnych działań jednodniowych. Skierowany jest do grup liczących nawet 300 osób. Główną potrzebą jest większa identyfikacja pracowników z firmą.
  3. Adrenalinowy Haj (czas trwania 6-8 godzin):
   Ta propozycja zawiera szereg zadań i wyzwań, które w pozytywny sposób podnoszą ciśnienie krwi i dostarczają zdrowego szoku adrenalinowego. W programie mogą znaleźć się: liny, quady, paintball, spływy pontonowe, chodzenie po ogniu i wiele innych wyzwań. Program szkolenia ma charakter bardzo dynamiczny i śmiały. Propozycja skierowana zwłaszcza do młodych zespołów. Główną potrzebą jest chęć wspólnego przeżycia silnych emocji i doświadczenia jednoczącej przygody.
  4. Szpiedzy są wśród nas (czas trwania 6-10 godzin):
   W scenariuszu tym dochodzi do gry o charakterze szpiegowsko-detektywistycznym. Miejscem akcji najczęściej jest duże miasto. Celem zespołów jest rozwiązanie zagadek kreatywno-analitycznych zawierających w sobie elementy wyzwań społecznych. Propozycja skierowana dla grup, chcących bardziej popracować głową i językiem. Główną potrzebą jest chęć sprawdzenia się w skuteczności zespołowej opartej na silnym i dobrze zorganizowanym zespole.
  5. Wehikuł Czasu (czas trwania 3-5 godzin):
   W tej wersji integracji nacisk kładziony jest na zdolności manualno-konstruktorskie. Głównym celem gry jest skupienie wszystkich talentów zespołowych w jednym zadaniu. Zespoły muszą zbudować z dostępnych materiałów działający wehikuł. Wyzwaniem są zarówno materiały, konstrukcja, czas, jak i wielokrotne próby. Propozycja skierowana do zespołów chcących sprawdzić się manualnie i koncepcyjnie. Główną potrzebą jest uzyskanie poczucia, że “razem możemy wszystko”.
  6. Ekipa Filmowa (czas trwania 10-16 godzin):
   Ta wersja działań integracyjnych stawia zespół przed ambitnym, nowym i trudnym wyzwaniem. W ciągu dwóch dni zajęć mają przygotować profesjonalny spot (z użyciem kamer, statystów i niezbędnych rekwizytów) dla wybranego wcześniej adresata. Integracja zespołu schodzi tutaj pozornie na drugoplanową pozycję. Przygotowanie filmu wymaga bowiem bardzo wysokiej dyscypliny, precyzyjnej komunikacji i maksymalnego wykorzystania zasobów wszystkich członków zespołu. Główną potrzebą jest chęć sprawdzenia się w nowym zadaniu o ambitnym celu.
  7. Pierwsza Pomoc Przedmedyczna (czas trwania 10-16 godzin):
   Propozycja, ta pomimo charakteru integracyjnego, jest pełnoprawnym szkoleniem. Jego celem jest rozszerzenie wiedzy i podniesienie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Scenariusz zajęć zakłada współzawodnictwo w pozyskiwaniu wiedzy i umiejętności ratunkowych. Uczestnicy pracują na fantomach, opatrunkach, sztucznych ranach, urządzeniach reanimujących – wszystko pod baczną uwagą certyfikowanych ratowników medycznych. Główną potrzebą jest integracja i nauka w jednym.

Metodyka

Integracja zespołu ma na celu przekazanie Ci pełnej wiedzy oraz umiejętności, które pozytywnie wpłyną na Twoje codzienne funkcjonowanie zarówno w biznesie, jak i życiu prywatnym.

Integrację charakteryzuje:

 • Nastawienie na praktyczne poznanie i doskonalenie umiejętności.
  Stosowana przez nas metoda tzw. treningu umiejętności ma na celu podnoszenie sprawności komunikacyjnych i biznesowych. W związku z tym, nasze zajęcia podzielone są na 2 części:
  • Zajmujące 30% czasu – mini wykłady, podczas których przekazujemy najważniejszą teorię.
  • Trwające aż 70% czasu – praktyczne warsztaty, w całości koncentrujące się na doskonaleniu nowopoznanych umiejętności lub zwiększaniu biegłości tych już posiadanych.
 • Intuicyjne moduły szkoleniowe.
  Zajęcia składają się z 5 modułów, z których każdy zawiera niezbędną ilość teorii oraz praktyki w formie ćwiczeń, zadań, symulacji i gier. Rozpoczęcie każdego modułu poprzedza 15-minutowa przerwa kawowa
 • Zajęcia odbywające się przy aktywnym udziale uczestników.
  Podczas zajęć dbamy o to, aby równowaga pomiędzy aktywnością prowadzącego, jak i samych uczestników została zachowana. Dzięki temu, nasze szkolenie jest efektywne, a nabyte podczas jego trwania umiejętności – nie pozostają jedynie w murach sali szkoleniowej.
 • Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy.
  Ostatnie chwile szkolenia budującego zespół poświęcamy na ugruntowanie wiedzy oraz zdobytych doświadczeń. Przeprowadzamy szybkie podsumowanie połączone z podkreśleniem najważniejszych zagadnień, a dodatkowo przygotowujemy uczestników do opracowania dokładnego planu wdrożenia nabytych umiejętności.

Jak możemy Tobie pomóc? Śmiało! Skontaktuj się z nami!

Cennik ceny netto

Team Building i Integracja Zespołu

Szkolenie zamknięte (opcja 2 dniowa)
11 000
 • Szkolenie 14-16 godzinne
 • Miejsce szkolenia: całą Polska
 • Maks. liczba uczest. na 1 trenera: 15 osób
 • Koszty Zamawiającego: sala szkoleniowa, nocleg oraz wyżywienie uczestników
 • Koszty Maestrium: przygotowanie szkolenia, dojazd, nocleg, wyżywienie trenera

Team Building i Integracja Zespołu

Szkolenie zamknięte (opcja 1 dniowa)
5 500
 • Szkolenie 7-10 godzinne
 • Miejsce szkolenia: cała Polska
 • Maks. liczba uczest. na 1 trenera: 15 osób
 • Koszty Zamawiającego: sala szkoleniowa, nocleg oraz wyżywienie uczestników
 • Koszty Maestrium: przygotowanie szkolenia, dojazd, nocleg, wyżywienie trenera
POPULARNE

Team Building i Integracja Zespołu

Szkolenie zamknięte (opcja 0,5 dniowa)
3 500
 • Szkolenie 4-6 godzinne
 • Miejsce szkolenia: cała Polska
 • Maks. liczba uczest. na 1 trenera: 15 osób
 • Koszty Zamawiającego: sala szkoleniowa, nocleg oraz wyżywienie uczestników
 • Koszty Maestrium: przygotowanie szkolenia, dojazd, nocleg, wyżywienie trenera

Poznaj inne szkolenia dla pracowników

21_Prezentacje_Publiczne_2

Prezentacje
Publiczne

21_Teambuilding

Team Building
i Integracja

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie
Problemów

21_Prowadzenie_Zebrań

Prowadzenie
Zebrań

szkolenie kreatywność w biznesie

Kreatywne
Myślenie

szkolenie praca w zespole

Praca
w Zespole

rozwiązywanie konfliktów szkolenie

Rozwiązywanie
Konfliktów