TECHNIKI UCZENIA SIĘ

Poznaj techniki, dzięki którym przyśpieszysz proces edukacji, a także podniesiesz efektywność swojej nauki.

Współczesny biznes to w dużej mierze informacja. Kto wie więcej – potrafi łatwiej i szybciej wpływać zarówno na rozwój siebie, swojej organizacji, jak i całego otoczenia. Nieocenioną umiejętnością w pozyskiwaniu informacji jest ta związana z szybkim i efektywnym uczeniem się – zapamiętywaniem, czytaniem, notowaniem, a przede wszystkim przyswajaniem tego, co może zaowocować w przyszłości.

Chcesz wiedzieć, jak podchodzić do nauki oraz jakie metody stosować, aby jej przebieg był dla Ciebie przyjemny, a efekty spektakularne?

DLA KOGO?

Szkolenie technik efektywnej nauki dedykowane jest osobom nastawionym na rozwój swoich kompetencji – tych wykorzystywanych zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Odbiorcami szkolenia techniki uczenia się mogą zatem być:

Członkowie Zarządów i Dyrektorzy

Menadżerowie
i kierownicy działów

Specjaliści HR

Pracownicy produkcyjni i administracyjni

Właściciele firm jednoosobowych

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie to przeprowadzi Cię przez cały proces efektywnej nauki uwzględniającej sprawdzone sposoby czytania, notowania, zapamiętywania i utrwalania Twojej wiedzy. Jego wynikiem będzie dla Ciebie nie tylko poznanie odpowiednich technik samego uczenia się, ale również praca nad własnym nastawieniem i predyspozycjami – nieodzownymi elementami każdego procesu uczenia się.

W efekcie uczestnictwa w szkoleniu technik uczenia się:

 • Uświadomisz sobie, jakie mechanizmy rządzą umysłem oraz strukturą mózgu i jak je wykorzystać podczas procesu uczenia się.
  To pozwoli Ci zrozumieć, jak działa efektywny proces uczenia się, nawet w dojrzałym wieku.
 • Poznasz metody zwiększające skuteczność uczenia się.
  Zaznajomisz się z technikami zwiększającymi prędkość czytania i stopnia rozumienia tekstu. Posiądziesz odpowiednią technikę skutecznego notowania, a także poznasz sprawdzone metody zapamiętywania informacji. W efekcie:
  • Zyskasz umiejętność utrwalania wiadomości poprzez różne sposoby notowania treści.
  • Będziesz umiał wydobywać istotne treści zarówno z książek naukowych, jak i podręczników.
  • Nauczysz się technik pamięciowych służących do zapamiętania treści od pierwszego razu.
  • Nauczysz się sterowania i pracowania nad swoim nastawieniem.
 • Odkryjesz swoje preferencje w przyswajaniu informacji, a także będziesz umiał nimi “manipulować” w celu podniesienia efektywności Twojej nauki.

PROGRAM

Program szkolenia wspierającego rozwój umiejętności szybkiego uczenia się to 5 dopasowanych modułów tematycznych, przeprowadzających Cię przez cały proces efektywnej nauki skupionej na notowaniu, czytaniu, zapamiętywaniu oraz utrwalaniu tak pozyskanej wiedzy.

 1. Efektywne uczenie się – zasady i mechanizmy:
  • Mózg a proces uczenia się
  • Wiek, otoczenie, nawyki w efektywności uczenia się
  • Fizjologiczne podstawy efektywnej nauki
  • Preferencje w uczeniu się i przetwarzaniu informacji – kwestionariusz stylu uczenia się
  • Cykl uczenia się Kolba
  • Przekonania i nastawienie do uczenia się
 2. Efektywne notowanie:
  • Notowanie jako pomost w myśleniu i zapamiętywaniu
  • Mind Mapping – notowanie sieciowe typu „wszystko na jednej kartce papieru”
  • Kartografowanie – notowanie z użyciem symboli w książkach i publikacjach
  • Notatka Punktowa – uporządkowany zapis informacji w notatniku lub zeszycie
  • Proponowane techniki notowania charakteryzują się wysoką skutecznością w asymilowaniu wiadomości zarówno z tekstu jak i prelekcji. Wymuszają koncentrację uwagi uporządkowując proces myślowy, wspomagają zapamiętywanie oraz zwiększają kreatywność
  • Techniki notowania mają zastosowanie w sporządzaniu raportów, przygotowywaniu prezentacji, w notowaniu wykładów, przygotowywaniu publikacji
 3. Efektywne czytanie:
  • Czytanie z użyciem wskaźnika
  • Grupowanie horyzontalne tekstu
  • Sukcesywne poszerzanie pola widzenia tekstu w książkach
  • Przyspieszanie tempa czytania
  • Filtrowanie informacyjne
  • Proponowane techniki koncentrują się na zwiększeniu prędkości czytania oraz stopnia rozumienia tekstów. Techniki te szczególnie przydatne są do opracowywania publikacji naukowych, technicznych i beletrystycznych. Sprawdzają się w szybkim opracowywaniu dokumentów, raportów lub podręczników naukowych.
 4. Efektywne zapamiętywanie:
  • Zasady zapamiętywania, prawa pamięci
  • Złota 12-tka
  • Matryce mnemotechniczne
  • Łańcuchowa metoda skojarzeń
  • Zakładkowa metoda pamięciowa
  • System lokacyjny pamięci
  • Proponowane techniki w istotny sposób wpływają na szybkość i trwałość zapamiętywanych informacji. Przydatne są szczególnie w zapamiętywaniu dużych ilości materiału, słabo lub nielogicznie powiązanych informacji. Wspomagają w nauce terminów i słownictwa obcego, zmniejszają do minimum efekt zapominania oraz pobudzają koncentrację uwagi, ciekawość poznawczą oraz motywację do nauki.
 5. Metody utrwalania zapamiętywanego materiału:
  • Nauka rozłożona w czasie – krzywa zapamiętywania
  • Metoda fiszek
  • Metoda „przemowy do pluszaków”
  • Metoda ściany
  • Metoda projektu

METODYKA

Szkolenie techniki nauki ma na celu przekazanie Ci pełnej wiedzy oraz umiejętności, które pozytywnie wpłyną na Twoje codzienne funkcjonowanie zarówno w biznesie, jak i życiu prywatnym.

Właśnie dlatego, trening technik uczenia się cechuje:

 • Nastawienie na praktyczne poznanie i doskonalenie umiejętności.
  Stosowana przez nas metoda tzw. treningu umiejętności ma na celu podnoszenie sprawności komunikacyjnych i biznesowych. W związku z tym, nasze zajęcia podzielone są na 2 części:
 • Zajmujące 30% czasu – mini wykłady, podczas których przekazujemy najważniejszą teorię.
 • Trwające aż 70% czasu – praktyczne warsztaty, w całości koncentrujące się na doskonaleniu nowopoznanych umiejętności lub zwiększaniu biegłości tych już posiadanych.
 • Intuicyjne moduły szkoleniowe.
  Zajęcia składają się z 5 modułów, z których każdy zawiera niezbędną ilość teorii oraz praktyki w formie ćwiczeń, zadań, symulacji i gier. Rozpoczęcie każdego modułu poprzedza 15-minutowa przerwa kawowa
 • Zajęcia odbywające się przy aktywnym udziale uczestników.
  Podczas zajęć dbamy o to, aby równowaga pomiędzy aktywnością prowadzącego, jak i samych uczestników została zachowana. Dzięki temu, nasze szkolenie jest efektywne, a nabyte podczas jego trwania umiejętności – nie pozostają jedynie w murach sali szkoleniowej.
 • Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy.
  Ostatnie chwile szkolenia z rozmowy pracowniczej poświęcamy na ugruntowanie wiedzy oraz zdobytych doświadczeń. Przeprowadzamy szybkie podsumowanie połączone z podkreśleniem najważniejszych zagadnień, a dodatkowo przygotowujemy uczestników do opracowania dokładnego planu wdrożenia nabytych umiejętności.

ORGANIZACJA:

2 dni (16 godzin)

Łódź

1800 zł netto
(+23% VAT)

Materiały szkoleniowe,
sala szkoleniowa,
przerwy kawowe

Dojazd, lunch,
ewentualny nocleg

Poznaj inne szkolenia rozwojowe

Automotywacja

Warsztaty Antystresowe

Inteligencja Emocjonalna

Asertywność

Etykieta w Biznesie

Techniki Uczenia Się

Zarządzanie Sobą w Czasie

Typy Osobowości