Prowadzenie Zebrań

Naucz się planowania, organizowania i prowadzenia zebrań, których wynikiem będzie pełne zrozumienie oraz podniesienie efektywności Twojego zespołu.

Im dłużej tym gorzej. Tak w skrócie można opisać spotkania firmowe, do których w setkach firm dochodzi każdego dnia. Wieloletnie badania nad efektywnością zawodową tylko to potwierdzają – wykazując, że rutynowe zebranie trwające powyżej półtorej godziny, uważa się za nieefektywne.

Dodatkowym aspektem, również odpowiedzialnym za zmniejszanie efektywności, jest liczba osób o charakterze decyzyjnym. Gdy w zebraniu bierze udział powyżej sześciu takich osób – jego skuteczność bywa bliska zeru.

Zebranie mające na celu realizować konkretne cele i przynosić określone rezultaty musi być planowane, organizowane oraz realizowane w odpowiedni sposób – pozwalający na wymianę poglądów, analizę sytuacji, kontrolę wyników, a nawet rozwiązywanie bieżących problemów.

Przy tym wszystkim nie wolno zapominać również o ergonomii oraz ekonomii takiego zebrania – w końcu liczą się w nim też ludzie, a nadrzędnym celem każdej firmy jest osiąganie konkretnych rezultatów biznesowych.

Chcesz wiedzieć, w jaki sposób organizować zebrania, aby wyciskać z nich maksimum, przy jednoczesnym dbaniu o to, aby nie trwały całą wieczność?

Dla kogo?

Szkolenie związane z rozwojem kompetencji w kierunku zarządzania projektami jest dla Ciebie, jeśli obszary, którymi zajmujesz się w swojej codziennej pracy aktywnie odpowiadają za postęp określonych zadań, realizację projektów lub mierzenie się ze skomplikowanymi wyzwaniami stawianymi przez Twoje przedsiębiorstwo.

Dzięki temu, odbiorcami szkolenia mogą być:

 

 • Członkowie zarządu i Dyrektorzy
 • Menadżerowie i Kierownicy działów
 • Liderzy projektów
 • Konsultanci i Doradcy 
 • Właściciele małych firm

Cele i korzyści:

Szkolenie dotyczące zagadnienia związanego z prowadzeniem zebrań firmowych ma na celu przygotowanie Cię do ich planowania oraz organizowania w taki sposób, aby były jak najbardziej efektywne.

Poprzez to szkolenie z organizowania zebrań:

 • Nauczysz się planowania zebrań firmowych od A do Z.
  Będziesz umiał dobrać formę, jak i czas spotkania, a także zagospodarować otoczenie w taki sposób, aby osiągnąć rezultaty, na których Ci zależy. Dodatkowo, posiądziesz umiejętność profesjonalnego planowania zebrań od strony ich formy, treści, jaka ma być podczas nich przekazywania, jak i uczestników, którzy mają brać w nich czynny udział.
 • Dowiesz się, jak prowadzić spotkania i zebrania biznesowe.
  Zdobędziesz umiejętność sprawnego rozpoczynania, prowadzenia, podsumowywania oraz zamykania spotkań firmowych. Przy tym wszystkim nauczysz się także radzenia sobie z „trudnymi” uczestnikami – stosując wobec nich odpowiednie interwencje i komunikację. Dodatkowo, gdy tylko zajdzie taka potrzeba – będziesz umiał stosować w praktyce metody grupowego rozwiązywania problemów.
 • Zyskasz wiedzę na temat skutecznego angażowania uczestników.
  Nauczysz się odpowiednich technik prowadzenia oraz moderowania spotkań w taki sposób, aby ich uczestnicy byli w pełni zaangażowani i nie traktowali ich jak “zło konieczne”. Dowiesz się też, jak stymulować i pobudzać grupę do kreowania oraz ulepszania proponowanych rozwiązań, a także wspólnego rozwiązywania zaistniałych problemów.
  Zdobędziesz umiejętność udzielania informacji zwrotnej oraz uświadomisz sobie, jaką wartość niesie ona dla uczestników spotkań firmowych.

Program

Szkolenie skutecznego prowadzenia zebrań firmowych składa się z 5 modułów tematycznych, dotyczących najważniejszych zagadnień z tym związanych. Dzięki nim, zostaniesz krok po kroku przeprowadzony przez podstawy i zasady prowadzenia zebrań oraz zdobędziesz wiedzę, która ułatwi Ci wdrożenie nowo nabytych umiejętności bezpośrednio do Twojej firmy.

 1. Podstawowe zasady prowadzenia zebrań:
  • rodzaje zebrań, struktura zebrania, cel, program, przebieg
  • Uczestnicy i otoczenie
  • Wyznaczenie ról i zadań – przewodniczący, asystent, protokolant
  • Wybór audiowizualnych środków przekazu
 2. Struktura zebrania, cztery etapy zebrania:
  • Przygotowanie: Określenie celu zebrania, precyzyjny dobór uczestników i analiza ich potrzeb, wybór miejsca i terminu spotkania, strukturyzacja zagadnień i spraw, dobór sprzętu audiowizualnego
  • Wstęp: Przywitanie, prezentacja celu i agendy spotkania, nakreślenie wskaźników osiągniecia celu zebrania, wprowadzenie w poszczególne zagadnienia
  • Prowadzenie: Kontrola czasu, udzielanie głosu, protokołowanie, interwencje przywracające porządek, wypracowywanie porozumienia i mapowanie zadań, opracowywanie grupowych rozwiązań, moderowanie dyskusją
  • Podsumowanie: Synteza konkluzji i rozwiązań, rozdział zadań, protokół
 3. Charakterystyka uczestników zebrań:
  • Typy uczestników zebrań oraz właściwe na nich reagowanie.
  • Dynamika grupowa w trakcie zebrań – pozycje i relacje uczestników wpływające na jakość prowadzonego zebrania
 4. Komunikacja w trakcie zebrań:
  • Metody aktywizowania uczestników zebrań,
  • Zadawanie pytań, parafrazowanie i klaryfikacja wypowiedzi
  • Zarządzanie pytaniami i odpowiedziami podczas zebrań
  • Udzielanie feedbacku
 5. Grupowe rozwiązywanie problemów w trakcie zebrań:
  • Grupowe myślenie: zagrożenia w znajdowaniu skutecznych rozwiązań, przeciwdziałanie jednostronności podejścia do sprawy
  • Sześć Kapeluszy – grupowa metoda rozwiązywania problemów w biznesie

Metodyka

Szkolenie związane z prowadzeniem zebrań ma za zadanie przekazać Ci kompleksową wiedzę, która pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie Twojego przedsiębiorstwa.

Dlatego, nasze szkolenie cechuje:

 • Nastawienie na praktyczne poznanie i doskonalenie umiejętności.
  Stosowana przez nas metoda tzw. treningu umiejętności ma na celu podnoszenie sprawności komunikacyjnych i biznesowych. W związku z tym, nasze zajęcia podzielone są na 2 części:
 • Zajmujące 30% czasu – mini wykłady, podczas których przekazujemy najważniejszą teorię.
 • Trwające aż 70% czasu – praktyczne warsztaty, w całości koncentrujące się na doskonaleniu nowopoznanych umiejętności lub zwiększaniu biegłości tych już posiadanych.
 • Intuicyjne moduły szkoleniowe.
  Zajęcia składają się z 5 modułów, z których każdy zawiera niezbędną ilość teorii oraz praktyki w formie ćwiczeń, zadań, symulacji i gier. Rozpoczęcie każdego modułu poprzedza 15-minutowa przerwa kawowa
 • Zajęcia odbywające się przy aktywnym udziale uczestników.
  Podczas zajęć dbamy o to, aby równowaga pomiędzy aktywnością prowadzącego, jak i samych uczestników została zachowana. Dzięki temu, nasze szkolenie jest efektywne, a nabyte podczas jego trwania umiejętności – nie pozostają jedynie w murach sali szkoleniowej.
 • Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy.
  Ostatnie chwile szkolenia z rozmowy pracowniczej poświęcamy na ugruntowanie wiedzy oraz zdobytych doświadczeń. Przeprowadzamy szybkie podsumowanie połączone z podkreśleniem najważniejszych zagadnień, a dodatkowo przygotowujemy uczestników do opracowania dokładnego planu wdrożenia nabytych umiejętności.

Jak możemy Tobie pomóc? Śmiało! Skontaktuj się z nami!

Cennik ceny netto

Prowadzenie Zebrań

Szkolenie zamknięte (firma, organizacja)
5 500
 • Szkolenie 1 dniowe
 • Miejsce szkolenia: cała Polska
 • Maks. liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Zamawiającego: sala szkoleniowa, nocleg oraz wyżywienie uczestników
 • Koszty Maestrium: dojazd, nocleg, wyżywienie trenera

Prowadzenie Zebrań

Szkolenie otwarte (uczestnik indywidualny)
1 200
 • Szkolenie 1 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Łódź
 • Maks. liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Uczestnika: dojazd, lunch i ewentualny nocleg
 • Koszty Maestrium: sala szkoleniowa, przerwy kawowe

Prowadzenie Zebrań

Szkolenie online (uczestnik indywidualny)
600
 • Szkolenie 1 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Internet
 • Minimalna liczba uczestników: 10 osób
 • Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
 • Wymogi od Uczestnika: komputer ze sprawnym mikrofonem i kamerką, stabilne łącze internetowe

Prowadzenie Zebrań

Poznaj inne szkolenia dla pracowników

21_Prezentacje_Publiczne_2

Prezentacje
Publiczne

21_Teambuilding

Team Building
i Integracja

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie
Problemów

21_Prowadzenie_Zebrań

Prowadzenie
Zebrań

szkolenie kreatywność w biznesie

Kreatywne
Myślenie

szkolenie praca w zespole

Praca
w Zespole

rozwiązywanie konfliktów szkolenie

Rozwiązywanie
Konfliktów