Zarządzanie Projektem

zarządzanie zespołem

Naucz się zarządzania projektami i zespołem w projekcie w taki sposób, aby ich efekty przynosiły konkretne rezultaty Twojej firmie, a Tobie dawały radość, spełnienie i satysfakcję.

Zmiany… wiele firm ma problem z ich przyjęciem, inne nie radzą sobie z ich wprowadzaniem. Jednak każdy świadomy przedsiębiorca doskonale wie, że zmiany są nieodzowną częścią jego biznesu. Trzeba je przeprowadzać, aby się rozwijać, doganiać konkurencję, czy po prostu pozostać na rynku.

Dlaczego warto nauczyć się zarządzać projektami?

Badania pokazują, że ok. 75% zmian w organizacji jest źle przeprowadzonych i nie przynosi oczekiwanych rezultatów. To z kolei generuje frustracje i zniechęcenie, a poprzez wrogie nastawienie pracowników – wręcz paraliżuje pracę niejednego menedżera.

Receptą na taki stan rzeczy jest umiejętność zarządzania projektami – rozpoczynająca się od dobrego przygotowania całego planu, wdrożenia w niego odpowiednich ludzi, poprawnego przeprowadzenia oraz zamknięcia projektu z pełnym sukcesem.

Zarządzanie zespołem w projekcie

W firmie nie działamy samodzielnie. Na sukces danej przedsięwzięcia składa się praca wielu osób. Dlatego właśnie zarządzanie zespołem w projekcie to kluczowy element skutecznego zarządzania projektami. Dobry menedżer projektu musi umieć efektywnie koordynować działania zespołu, motywować członków do osiągania celów oraz rozwiązywać ewentualne konflikty czy problemy na drodze do sukcesu. 

Zapewnienie właściwej komunikacji, klarownych celów i odpowiedniego wsparcia dla każdego członka zespołu jest niezbędne dla osiągnięcia sukcesu projektu. Dlatego właśnie warto skorzystać ze szkolenia z zarządzania w Maestrium, aby zdobyć nie tylko umiejętności zarządzania projektem, ale także skutecznego kierowania zespołem w każdej sytuacji.

Skorzystaj ze szkolenia z zarządzania w Maestrium

Aby to jednak zrobić potrzeba umiejętności i predyspozycji, które sprawią, że nie będzie to “kolejny stresujący czas w firmie”, a okazja do wykazania się i wdrożenia do niej nowej jakości. Chcesz umieć zarządzać projektami na tak wysokim poziomie?

Dla kogo?

 • Członkowie Zarządów i Dyrektorzy
 • Menadżerowie i Kierownicy działów
 • Liderzy zespołów
 • Specjaliści
 • Właściciele firm jednoosobowych

Cele i korzyści:

Szkolenie z zarządzania projektami będzie dla Ciebie bardzo wartościową lekcją, z której wyniesiesz wiedzę oraz umiejętności pozwalające Ci w przyszłości stać się lepszym menadżerem. Osobą, która wie, jak szybko i z dużym powodzeniem zrealizować prawie każde przedsięwzięcie.

Po ukończeniu szkolenia związanego z zarządzaniem projektami:

 • Poznasz i zrozumiesz metodologię zarządzania projektami.
  Otrzymasz pełną wiedzę na temat tego zagadnienia, dzięki której przygotujesz się do skutecznego prowadzenia nawet najbardziej skomplikowanych przedsięwzięć.
  Uświadomisz sobie również, że projekt jest multizadaniem, które można ujarzmić i z powodzeniem doprowadzić do końca.
 • Zdobędziesz narzędzia niezbędne do skutecznego zarządzania projektami.
  Dowiesz się czym jest, jak działa oraz w jaki sposób opracować dokumentację projektową, porządkującą Twoje działania i zasoby. Następnie, nauczysz się jej praktycznego wykorzystywania w codziennej pracy zawodowej.
 • Przygotujesz się do pełnienia roli lidera projektu.
  Będziesz potrafił zdefiniować cel i zakres projektu, identyfikować jego interesariuszy oraz ich wpływ na jego powodzenie. Zdobędziesz umiejętność definiowania potencjalnych ryzyk oraz opracowywania planów ich minimalizowania.
  Ponadto, z powodzeniem określisz potrzeby użytkowników, co ułatwi Ci bardziej efektywnie monitorowanie i kontrolowanie całego wdrożenia projektu.
 • Zyskasz wiedzę na temat sprawnej komunikacji wewnątrz projektu.
  Poznasz mechanizmy i procesy zachodzące w zespole projektowym, dzięki którym zaczniesz lepiej komunikować się z ludźmi, którzy się w nim znajdują.

Program

Szkolenie z zarządzania projektami dzieli się na 6 modułów tematycznych, dzięki którym pozyskasz profesjonalną wiedzę związaną z tym zagadnieniem. Jego przebieg pozwoli Ci nie tylko zapoznać się z najważniejszą teorią, ale również przećwiczyć całość – podczas zaplanowanych zajęć praktycznych.

 1. Zarządzanie projektem – podstawy:
  • Czym jest projekt – definicja, funkcje, terminologia, etapy życia
  • Zarządzanie projektem – style, rodzaje
  • Projekt a strategia organizacji – zbieżność z celami, uzasadnienie biznesowe
  • Dokumentacja projektowa
 2. Role projektowe:
  • Sponsor – rola, zadania, kryteria identyfikacji
  • Lider projektu – rola, cechy, kompetencje, zakres odpowiedzialności
  • Zespół projektowy – charakterystyka, role, zadania, cykl życia zespołu
  • Interesariusze – role, wpływ, postawy i analiza interesariuszy
  • Użytkownicy – role, wpływ, postawy
 3. Faza przygotowawcza projektu:
  • Koncepcja projektu – zasadnicze kwestie, dlaczego chcemy to zrobić
  • Określenie celu projektu (SMART) – dookreślenie parametrów celu
  • Wybór wskaźników osiągnięcia celu
  • Plan projektu – zestawienie terminów, zasobów, kosztów, kamieni milowych
  • Arkusz planowania i wykorzystanie budżetu
 4. Zarządzanie ryzykiem w projekcie:
  • Ryzyko w projekcie – definicja, rodzaje i następstwa
  • Identyfikacja ryzyka oraz strategie zarządzania ryzykiem – narzędzia minimalizacji ryzyka
  • Wycena ryzyka
 5. Ewaluacja projektu:
  • Rozliczenie projektu w odniesieniu do celu, zakresu – Raport Zamknięcia Projektu,
  • Analiza sukcesów i porażek – przełożenie wniosków na standardy i dobre praktyki,
  • Najczęstsze przyczyny niepowodzeń w projekcie
 6. Zarządzanie zespołem w projekcie:
  • Style zarządzania w zespole projektowym – charakterystyka i odpowiedni dobór stylu do sytuacji w projekcie
  • Krytyczne fazy rozwoju zespołu – faza zależności, faza różnicowania, faza kryzysu odpowiedzialności, faza ataku na lidera, faza nadzwyczajnej mocy grupy, faza realnych możliwości
  • Komunikacja w zespole – posługiwanie się komunikatami typu JA, najczęstsze bariery komunikacyjne

Metodyka

Szkolenie wspierające umiejętność zarządzania projektami ma na celu przekazanie Ci pełnej wiedzy oraz umiejętności, które pozytywnie wpłyną na Twoje codzienne funkcjonowanie zarówno w biznesie, jak i życiu prywatnym.

W związku z tym, nasze antystresowe szkolenie cechuje:

 • Nastawienie na praktyczne poznanie i doskonalenie umiejętności.
  Stosowana przez nas metoda tzw. treningu umiejętności ma na celu podnoszenie sprawności komunikacyjnych i biznesowych. W związku z tym, nasze zajęcia podzielone są na 2 części:
  • Zajmujące 30% czasu – mini wykłady, podczas których przekazujemy najważniejszą teorię.
  • Trwające aż 70% czasu – praktyczne warsztaty, w całości koncentrujące się na doskonaleniu nowopoznanych umiejętności lub zwiększaniu biegłości tych już posiadanych.
 • Intuicyjne moduły szkoleniowe.
  Zajęcia składają się z 5 modułów, z których każdy zawiera niezbędną ilość teorii oraz praktyki w formie ćwiczeń, zadań, symulacji i gier. Rozpoczęcie każdego modułu poprzedza 15-minutowa przerwa kawowa
 • Zajęcia odbywające się przy aktywnym udziale uczestników.
  Podczas zajęć dbamy o to, aby równowaga pomiędzy aktywnością prowadzącego, jak i samych uczestników została zachowana. Dzięki temu, nasze szkolenie jest efektywne, a nabyte podczas jego trwania umiejętności – nie pozostają jedynie w murach sali szkoleniowej.
 • Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy.
  Ostatnie chwile szkolenia z rozmowy pracowniczej poświęcamy na ugruntowanie wiedzy oraz zdobytych doświadczeń. Przeprowadzamy szybkie podsumowanie połączone z podkreśleniem najważniejszych zagadnień, a dodatkowo przygotowujemy uczestników do opracowania dokładnego planu wdrożenia nabytych umiejętności.

Jak możemy Tobie pomóc? Śmiało! Skontaktuj się z nami!

Cennik ceny netto

Zarządzanie Projektem

Szkolenie zamknięte (firma, organizacja)
11 000
 • Szkolenie 2 dniowe
 • Miejsce szkolenia: cała Polska
 • Maksymalna liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Zamawiającego: sala szkoleniowa, nocleg oraz wyżywienie uczestników
 • Koszty Maestrium: dojazd, nocleg, wyżywienie trenera

Zarządzanie Projektem

Szkolenie otwarte (uczestnik indywidualny)
2 000
 • Szkolenie 2 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Łódź
 • Maksymalna liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Uczestnika: dojazd, lunch i ewentualny nocleg
 • Koszty Maestrium: sala szkoleniowa, przerwy kawowe

Zarządzanie Projektem

Szkolenie on-line (uczestnik indywidualny)
1 200
 • Szkolenie 2 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Internet
 • Minimalna liczba uczestników: 10 osób
 • Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
 • Wymogi od Uczestnika: komputer ze sprawnym mikrofonem i kamerką, stabilne łącze internetowe

Zarządzanie Projektem

Poznaj inne szkolenia menadżerskie

akademia przywództwa

Przywództwo
a Zarządzanie

21_Ocena_Pracownika

Ocena
Pracownika

zarządzanie zmianą szkolenie

Zarządzanie
Zmianą

zarządzanie zespołem

Zarządzanie
Projektem

szkolenie motywowanie pracowników

Motywowanie
Pracowników

Usprawnianie procesów biznesowych

Lean
Management

275060

Rozmowa
Pracownicza

Kompetencje
Kierownicze