Rozszerzenie i ulepszenie systemu motywowania pozafinansowego

Charakterystyka projektu

Obszar działań:

21_Zwiększnie _motywacji_pracowników
Zwiększenie motywacji pracowników

Klient:

KGHM Polska Miedź S.A.

Problem:

  • Brak w dotychczasowym modelu motywowania skutecznych narzędzi oddziaływania pozafinansowego na pracowników produkcyjnych w zakładach hutniczych.
  • Niewystarczające sprzęgnięcie pomiędzy wartościami organizacyjnymi a istniejącym systemem motywacyjnym w zakładach hutniczych.

Cel strategiczny sesji:

Przeprowadzenie 5-dniowych moderowanych sesji problemowo-projektowych, których celem było opracowanie przez zespoły pracownicze propozycji rozszerzenia i ulepszenia modelu motywowania pozafinansowego funkcjonującego w Oddziałach Zakładów Hutniczych KGHM Polska Miedź S.A.. Skutkiem sesji problemowych były rozwiązania, które przyniosły:

  • Analizę sytuacji problemowej: „Dlaczego aktualny system jest niewystarczający?”, „Jakie czynniki uniemożliwiały wykorzystanie pozafinansowych elementów motywowania do pracy?”;
  • Opracowanie katalogu zachowań szczególnie aprobowanych oraz zaproponowanie systemu wzmocnień i benefitów w tym zakresie;
  • Opracowanie sprawiedliwego i łatwego do wdrożenia systemu punktowego w nowym modelu motywowania pozafinansowego, uwzględniającym trzy poziomy, tj.: pracowniczym, brygadowym, wydziałowym.

Autorzy rozwiązań:

  • Brygadziści
  • Zastępcy Kierowników Zmiany
  • Kierownicy Zmiany
  • Kierownicy Oddziału

Ocena projektu

Jak uczestnicy sesji ocenili stopień osiągnięcia celu?:

97%

Osiągniecie celu

Jak decydenci ocenili jakość proponowanych rozwiązań?:

95%

Jakość rozwiązań

Jak uczestnicy ocenili proces moderowania sesją?

91%

Proces moderowania

Zobacz inne zrealizowane moderacje

Poznaj nasze usługi moderacji

Office Busy Meeting Colleagues Corporate Data Concept

Moderowane
Sesje
Problemowe

Percentages graphical representation against standing business team looking at the camera

Moderowane
Warsztaty
Strategiczne

sesje kreatywnego myślenia

Moderowane Sesje
Kreatywnego
Myślenia

I have a question. Group of business people sitting at the chairs in conference hall. Businessman standing up asking a question. Conference and Presentation. Business and Entrepreneurship.

Moderowane
Konsultacje
Społeczne