Prezentacje Handlowe

Opanuj sztukę prezentacji handlowych, które zwiększą Twoje możliwości sprzedażowe.

W obliczu rosnącej konkurencji na rynku, skuteczna prezentacja handlowa staje się kluczowym elementem strategii sprzedaży. Może ona decydować nie tylko o tym, jak jesteś postrzegany przez klientów, ale także o poziomie zaufania, jakie mogą Ci pokładać. Czy jesteś gotów na tę wyzwanie? Chcesz stać się mistrzem prezentacji handlowych, które porywają, przekonują i przede wszystkim – sprzedają? Dołącz do naszego szkolenia “Prezentacje Handlowe” już dziś!

Dla kogo?

Szkolenie związane z rozwojem umiejętności prowadzenia prezentacji handlowych jest szczególnie dla Ciebie, jeśli w swojej codziennej pracy zajmujesz się aktywnie kontaktem z klientami w ujęciu obsługowym i sprzedażowym. A twoje cele zawodowe skupione są między innymi na aspektach pozyskiwania klientów, przekonywania do nowych rozwiązań, wprowadzania nowych usług lub produktów.

Odbiorcami szkolenia mogą być:

 
 • Członkowie Zarządów i Dyrektorzy 
 • Menadżerowie i Kierownicy działów
 • Sprzedawcy i Handlowcy
 • Właściciele firm jednoosobowych 
 • Specjaliści
 • Konsultanci i Doradcy

Cele i korzyści:

Szkolenie “Prezentacje Handlowe” ma za zadanie przekształcić Cię w eksperta od sprzedaży, który potrafi za pomocą odpowiednich technik, profesjonalnego przygotowania, nie tylko efektywnie zaprezentować swoją ofertę, ale przede wszystkim przekonać potencjalnych klientów do jej zakupu.

W wyniku uczestnictwa w szkoleniu “Prezentacje Handlowe”:

 • Podczas szkolenia zdobędziesz niezbędne umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji. Nauczysz się korzystać z języka werbalnego i niewerbalnego, kontrolować ton i tempo mówienia, a także unikać typowych błędów w komunikacji. W rezultacie, będziesz mógł skutecznie zwracać się do swojego odbiorcy i sprawnie przekazywać swoje myśli. Ten aspekt szkolenia przyczyni się do zwiększenia Twojej pewności siebie podczas prezentacji handlowych.

 • Zdobędziesz umiejętność tworzenia jasnej i skutecznej struktury prezentacji. Omówimy, jak precyzyjnie określać cel prezentacji, identyfikować kluczowe punkty oraz jak zakończyć prezentację silnym, przekonującym wnioskiem. Te umiejętności pozwolą Ci na lepsze zarządzanie czasem prezentacji i skupienie uwagi odbiorców na najważniejszych elementach Twojej oferty.

 • Nauczysz się tworzyć wizualnie atrakcyjne materiały prezentacyjne, które wspierają Twoje przekazy, zamiast je zasłaniać. Przyjrzymy się jak wykorzystać narzędzia do tworzenia prezentacji, takie jak PowerPoint, Google Slides, czy Prezi. Efektowne materiały prezentacyjne mogą znacząco zwiększyć zrozumienie Twojej oferty przez klientów i zwiększyć ich zaangażowanie.

 • Poznasz techniki storytellingu, które pomogą Ci stworzyć emocjonalny związek z odbiorcą. Nauczysz się, jak budować narrację, wykorzystać konflikt i rozwiązanie w swojej opowieści oraz jak tworzyć pamiętliwe zakończenia. Dodatkowo, skupimy się na technikach perswazji, które zwiększą Twoją zdolność do przekonywania odbiorców do Twojej oferty. Dzięki temu, Twoje prezentacje staną się nie tylko interesujące, ale także skuteczne w przekonywaniu klientów.

Program

Szkolenie z przeprowadzania prezentacji handlowych opiera się na 7 modułach tematycznych, pośród których każdy odpowiada za przeprowadzenie Cię przez cały proces poznania, przećwiczenia oraz wdrożenia nabytych w ten sposób umiejętności.

1. Podstawy komunikacji efektywnej:

 • Język werbalny i niewerbalny – zasady skutecznego przekazu
 • Kontrola tonu i tempa mówienia
  Kierowanie wypowiedzi do odbiorcy
 • Unikanie typowych błędów w komunikacji
 • Budowanie wiarygodności i zaufania:
 • Techniki budowania zaufania – empatia, konsekwencja, profesjonalizm
 • Słuchanie klienta i zrozumienie jego potrzeb

2. Struktura prezentacji handlowej:

 • Jasne określenie celu prezentacji
 • Identyfikacja kluczowych punktów
 • Zastosowanie jasnej i logicznej struktury
 • Zakończenie prezentacji silnym, przekonującym wnioskiem

3. Tworzenie atrakcyjnych materiałów prezentacyjnych:

 • Tworzenie wizualnie atrakcyjnych slajdów
 • Wykorzystanie multimediów i narzędzi do tworzenia prezentacji (PowerPoint, Google Slides, Prezi)

4. Techniki narracyjne (storytelling) w sprzedaży:

 • Wykorzystanie opowieści do stworzenia emocjonalnego związku z odbiorcą
 • Struktura narracji – konflikt i rozwiązanie
 • Tworzenie mocnych zakończeń

5. Słuchanie aktywne i odpowiadanie na pytania:

 • Techniki słuchania aktywnego
 • Skuteczne odpowiadanie na pytania
 • Radzenie sobie z trudnymi zapytaniami

6. Techniki przekonywania i negocjacji:

 • Techniki perswazji – zasada wzajemności, konsystencji, społecznego dowodu, sympatii, autorytetu, niedostępności
 • Techniki negocjacji – tworzenie win-win, radzenie sobie z impasami, prowadzenie trudnych rozmów

7. Prezentacje online versus prezentacje na żywo:

 • Porównanie prezentacji online i na żywo – różnice w kontekście interakcji z publicznością, wykorzystania technologii, przygotowania i prowadzenia prezentacji
 • Wykorzystanie narzędzi technologicznych w prezentacjach (narzędzia do tworzenia slajdów, oprogramowanie do prezentacji online, narzędzia do zarządzania pytania i odpowiedziami, narzędzia do zbierania i analizy danych)
 • Analiza wyników i poprawa – gromadzenie informacji zwrotnej, analiza danych, ulepszanie prezentacji, cykl ciągłego doskonalenia.

Metodyka

Szkolenie związane z prezentacjami handlowymi ma na celu przekazanie Ci pełnej wiedzy oraz umiejętności, które pozytywnie wpłyną na Twoją skuteczność sprzedażową.

To szkolenie z prezentacji handlowych charakteryzuje:

 • Nastawienie na praktyczne poznanie i doskonalenie umiejętności.
  Stosowana przez nas metoda tzw. treningu umiejętności ma na celu podnoszenie sprawności komunikacyjnych i biznesowych. W związku z tym, nasze zajęcia podzielone są na 2 części:
  • Zajmujące 30% czasu – mini wykłady, podczas których przekazujemy najważniejszą teorię.
  • Trwające aż 70% czasu – praktyczne warsztaty, w całości koncentrujące się na doskonaleniu nowopoznanych umiejętności lub zwiększaniu biegłości tych już posiadanych.
 • Intuicyjne moduły szkoleniowe.
  Zajęcia składają się z 5 modułów, z których każdy zawiera niezbędną ilość teorii oraz praktyki w formie ćwiczeń, zadań, symulacji i gier. Rozpoczęcie każdego modułu poprzedza 15-minutowa przerwa kawowa
 • Zajęcia odbywające się przy aktywnym udziale uczestników.
  Podczas zajęć dbamy o to, aby równowaga pomiędzy aktywnością prowadzącego, jak i samych uczestników została zachowana. Dzięki temu, nasze szkolenie jest efektywne, a nabyte podczas jego trwania umiejętności – nie pozostają jedynie w murach sali szkoleniowej.
 • Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy.
  Ostatnie chwile szkolenia z rozmowy pracowniczej poświęcamy na ugruntowanie wiedzy oraz zdobytych doświadczeń. Przeprowadzamy szybkie podsumowanie połączone z podkreśleniem najważniejszych zagadnień, a dodatkowo przygotowujemy uczestników do opracowania dokładnego planu wdrożenia nabytych umiejętności.

Jak możemy Tobie pomóc? Śmiało! Skontaktuj się z nami!

Cennik ceny netto

Prezentacje Handlowe

Szkolenie zamknięte (firma, organizacja)
11 000
 • Szkolenie 2 dniowe
 • Miejsce szkolenia: cała Polska
 • Maks. liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Zamawiającego: sala szkoleniowa, nocleg oraz wyżywienie uczestników
 • Koszty Maestrium: dojazd, nocleg, wyżywienie trenera

Prezentacje Handlowe

Szkolenie otwarte (uczestnik indywidualny)
2 000
 • Szkolenie 2 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Łódź
 • Maks. liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Uczestnika: dojazd, lunch i ewentualny nocleg
 • Koszty Maestrium: sala szkoleniowa, przerwy kawowe

Prezentacje Handlowe

Szkolenie online (uczestnik indywidualny)
1 200
 • Szkolenie 2 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Internet
 • Minimalna liczba uczestników: 10 osób
 • Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
 • Wymogi od Uczestnika: komputer ze sprawnym mikrofonem i kamerką, stabilne łącze internetowe

Prezentacje Handlowe

Poznaj inne szkolenia handlowe

21_Obsługa_Klienta

Obsługa
Klienta

21_Negocjacje-Handlowe.jpg

Negocjacje
Handlowe

21_Nowoczesna_Telesprzedaż

Nowoczesna Telesprzedaż

21_Sprzedaz_internetowa 2

Sprzedaż
Internetowa

Techniki
Sprzedaży

Prezentacje
Handlowe

21_Zarządzanie_Sprzedażą

Zarządzanie
Sprzedażą