Wdrożenie systemu zgłaszania, weryfikowania i oceny ulepszeń oraz minimalizacji marnotrawstwa

Charakterystyka projektu

Obszar działań:

21_Poprawa_wydaj_produkcyjnej
Poprawa wydajności produkcyjnej

Klient:

KGHM Polska Miedź S.A.

Problem:

  • Problem utraty “wiedzy gorącej” od doświadczonych pracowników odchodzących na emeryturę.
  • Niesatysfakcjonujący poziom gotowości do zgłaszania usprawnień w procesie produkcyjnym przez szeregowych pracowników.
  • Brak systemu weryfikacji pomysłów na ograniczenie marnotrawstwa w zakładach hutniczych.

Cel strategiczny sesji:

Przeprowadzenie 5-dniowych moderowanych sesji problemowych, których celem było opracowanie  rozwiązań i propozycji systemowych, dotyczących wdrożenia systemu efektywnego zgłaszania, weryfikowania, oceny i drożenia ulepszeń i minimalizacji marnotrawstwa w aspekcie produkcyjnym i organizacyjnym w Oddziałach Zakładów Hutniczych KGHM Polska Miedź S.A.. Efektem końcowym sesji problemowej było:

  • Opracowanie organizacyjne i logistyczne akcji uświadamiającej sens i potrzebę wśród pracowników nieustannego zgłaszania pomysłów i ulepszeń w swoim najbliższym środowisku pracy;
  • Przedstawienie spójnego i efektywnego systemu zgłaszania  pomysłów i ulepszeń, uwzględniającego wybrane etapy ciągu produkcyjnego w Zakładach Hutniczych;
  • Demonstracja propozycji narzędzi i procedur selekcji, weryfikacji i ewaluacji zgłoszonych pomysłów, uwzględniając współpracę merytoryczną i specjalistyczną pracowników działu produkcji ze wszystkich poziomów organizacyjnych Zakładów.

Autorzy rozwiązań:

  • Brygadziści
  • Zastępcy Kierowników Zmiany
  • Kierownicy Zmiany
  • Kierownicy Oddziału

Ocena projektu

Jak uczestnicy sesji ocenili stopień osiągnięcia celu?:

95%

Osiągniecie celu

Jak decydenci ocenili jakość proponowanych rozwiązań?:

97%

Jakość rozwiązań

Jak uczestnicy ocenili proces moderowania sesją?

89%

Proces moderowania

Zobacz inne zrealizowane moderacje

Poznaj nasze usługi moderacji

Office Busy Meeting Colleagues Corporate Data Concept

Moderowane
Sesje
Problemowe

Percentages graphical representation against standing business team looking at the camera

Moderowane
Warsztaty
Strategiczne

sesje kreatywnego myślenia

Moderowane Sesje
Kreatywnego
Myślenia

I have a question. Group of business people sitting at the chairs in conference hall. Businessman standing up asking a question. Conference and Presentation. Business and Entrepreneurship.

Moderowane
Konsultacje
Społeczne