Inteligencja Emocjonalna

Inteligencja emocjonalna szkolenie

Inteligencja emocjonalna szkolenie 

Weź udział w profesjonalnych szkoleniach z inteligencji emocjonalnej i posiądź umiejętność kierowania własnymi emocjami w sposób, który podniesie Twoją efektywność i sprawi, że Twoje działania będą skuteczniejsze zarówno w życiu zawodowym jak i na co dzień. 

Czym jest inteligencja emocjonalna?

Inteligencja emocjonalna w biznesie wyrażana jest jako nieustanna umiejętność adekwatnego kierowania własnymi emocjami oraz trafna ocena stanów emocjonalnych innych osób. Jej wysoki poziom pozwala dopasowywać właściwe reakcje, a tym samym – radzić sobie w różnych okolicznościach, często stresogennych i nienależących do najprzyjemniejszych.

Opiera się ona przede wszystkim na umiejętności samokontroli, posiadania samoświadomości i możliwości dokonywania odpowiedniej samooceny. Uzupełnieniem inteligencji emocjonalnej jest empatia, asertywność oraz perswazja – wspólnie odpowiadające za zwiększenie osobistej skuteczności.

Jak wykorzystać inteligencję emocjonalną w biznesie?

Inteligencja emocjonalna odgrywa kluczową rolę w biznesie, wpływając pozytywnie na relacje międzyludzkie, efektywność pracy zespołowej oraz zdolność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Skuteczne kierowanie własnymi emocjami to przede wszystkim:

 1. Lepsze zarządzanie sobą i zespołem:
  • Wysoka inteligencja emocjonalna pozwala skuteczniej zarządzać własnymi emocjami, co jest kluczowe w sytuacjach stresowych czy konfliktowych.
  • Zrozumienie własnych uczuć i umiejętność kontrolowania ich pozwala na skuteczniejsze podejmowanie decyzji oraz utrzymanie spokoju w trudnych sytuacjach.
 2. Skuteczna komunikacja:
  • Empatia, będąca elementem inteligencji emocjonalnej, umożliwia lepsze zrozumienie potrzeb i stanów emocjonalnych innych ludzi.
  • Asertywność pozwala wyrażać swoje myśli i uczucia w sposób zdecydowany, ale jednocześnie szanujący innych.
 3. Rozwój relacji z klientami i partnerami biznesowymi:
  • Wzrost inteligencji emocjonalnej ułatwia budowanie trwałych relacji biznesowych poprzez lepsze zrozumienie oczekiwań, potrzeb i reakcji partnerów biznesowych.
  • Umiejętność empatii sprawia, że łatwiej nawiązywać pozytywne relacje z klientami.
 4. Liderowanie:
  • Lider o wysokiej inteligencji emocjonalnej potrafi zmotywować zespół, identyfikować i rozwiązywać konflikty oraz dostosować swój styl zarządzania do indywidualnych potrzeb pracowników.
  • Umiejętność czytania emocji w zespole pozwala lepiej zrozumieć, co motywuje ludzi do efektywnej pracy.

Weź udział w profesjonalnych szkoleniach z inteligencji emocjonalnej

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniach z inteligencji emocjonalnej? Dzięki nim możesz liczyć na:

 1. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
 2. Poprawa efektywności zawodowej.
 3. Zwiększenie samoświadomości.
 4. Rozwój umiejętności przywódczych.

Chcesz wiedzieć, jak wykorzystać Twoje predyspozycje lub nabyć umiejętności, które pozwolą Ci być bardziej skutecznym i efektywnym w codziennej pracy? Skorzystaj z naszej oferty! Być może zainteresują Cię również nasze inne szkolenia np: szkolenia z asertywności w pracy lub szkolenia z rozwiązywania problemów.

Dla kogo?

Szkolenie inteligencji emocjonalnej zostało zaplanowane w taki sposób, aby korzyści z jego odbycia mogła odnieść jak najszersza grupa pracowników.

Dzięki temu, odbiorcami szkolenia mogą być:

 • Menadżerowie i kierownicy działów
 • Specjaliści
 • Członkowie Zarządów i Dyrektorzy
 • Pracownicy produkcyjni i administracyjni
 • Właściciele firm jednoosobowych

Cele i korzyści:

Szkolenie będzie dla Ciebie cenną lekcją, dzięki której uświadomisz sobie, jak ważna w codziennej pracy jest inteligencja emocjonalna – jak możesz nad nią pracować oraz w jaki sposób wykorzystać Twoje naturalne predyspozycje do poniesienia Twojej skuteczności.

W wyniku ukończenia szkolenia z inteligencji emocjonalnej:

 • Zyskasz świadomość, w jaki sposób działają emocje oraz jak rozwijać inteligencję emocjonalną.
  Będziesz wiedział, jaki wpływ mają one na codzienne relacje w pracy i w życiu osobistym.
  Poznasz także zasady rozwijania inteligencji emocjonalnej jako umiejętności budowania satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.
 • Nauczysz się radzenia sobie z negatywnymi uczuciami takimi jak lęk, panika, zmartwienie, smutek czy żal.
  Zyskasz predyspozycje do identyfikowania różnych rodzajów sytuacji, które najmocniej wpływają na poczucie utraty samokontroli. A zdobyta umiejętność kontroli mentalnej pozwoli Ci na radzenie sobie z odmiennymi stanami emocjonalnymi.
 • Zdobędziesz umiejętność wyrażania emocji oraz samokontroli.
  Poznane przez Ciebie techniki i strategie pomogą Ci w sprawnym kierowaniu oraz kontrolowaniu Twoich emocji.
 • Usprawnisz swoją codzienną pracę.
  Dowiesz się, jak skutecznie, efektywnie i w nieskomplikowany sposób wykorzystywać inteligencję emocjonalną podczas wykonywania zawodowych obowiązków. To da Ci również umiejętność szybszego rozwiązywania pojawiających się konfliktów.

Program

 1. Czym jest inteligencja emocjonalna:
  • Emocje i uczucia: różnice, rodzaje emocji, stopnie emocji, treści emocji
  • Badania nad Inteligencja Emocjonalną w biznesie
  • Inteligencja intelektualna a inteligencja emocjonalna – nie zawsze idą w parze
  • Przykłady z życia osobistego i zawodowego, w którym jest niska inteligencja emocjonalna
 2. Ja i moje emocje:
  • Moja mapa emocji – identyfikacja emocji w życiu zawodowym i osobistym
  • Autodiagnoza – jak przeżywam emocje i co się ze mną dzieje
  • Teoria mikroekspresji Paula Ekmana – charakterystyka i rozpoznawanie emocji na podstawie mimiki
  • Rozpoznawanie emocji w ciele, na twarzy i w sposobie komunikowania się
  • Brak zarządzania emocjami – skutki tłamszenia emocji i poddawania się im
 3. Rozwój inteligencji emocjonalnej – zacznijmy od myślenia:
  • Trójkąt samokontroli: Emocje-Zachowanie-Myślenie
  • Zarządzanie emocjami poprzez pracę z myślami
  • ABCD Emocji – technika samokontroli emocjonalnej
  • 5 zasad zdrowego myślenia
  • TPSKA – technika przeciwdziałania destrukcyjnemu myśleniu
  • Słownik transformacyjny Robbinsa
 4. Rozwój inteligencji emocjonalnej – zapanujmy nad emocjami:
  • Asertywność jako poszanowanie swoich praw i oczekiwań
  • Asertywne wyrażanie emocji i uczuć
  • Technika zaplecza – radzenie sobie z atakiem personalnym
  • Radzenie sobie z uczuciem lęku, paniki, zmartwienia, smutku i żalu z wykorzystaniem poznanych technik samokontroli emocjonalnej
 5. Empatia w życiu zawodowym:
  • Co czują inni? – definicja i natura empatii
  • Empatia – zestaw umiejętności i postawa szersza niż tylko współodczuwanie
  • Empatia wyprzedzająca – analiza potencjalnego wpływu okoliczności i moich zachowań na emocje drugiej strony
  • Empatia post factum – analiza i interpretowanie zdarzeń zgodnie z inteligencją emocjonalną
  • Empatia a błąd atrybucji przyczynowych
  • Ciemne strony empatii – niewłaściwe współodczuwanie z nadmiernym kosztem psychicznym

Metodyka

Szkolenie wspierające rozwój inteligencji emocjonalnej ma na celu przekazanie Ci pełnej wiedzy oraz umiejętności, które pozytywnie wpłyną na Twoje codzienne funkcjonowanie zarówno w biznesie, jak i życiu prywatnym.

To szkolenie z inteligencji emocjonalnej charakteryzuje:

 • Nastawienie na praktyczne poznanie i doskonalenie umiejętności.
  Stosowana przez nas metoda tzw. treningu umiejętności ma na celu podnoszenie sprawności komunikacyjnych i biznesowych. W związku z tym, nasze zajęcia podzielone są na 2 części:
  • Zajmujące 30% czasu – mini wykłady, podczas których przekazujemy najważniejszą teorię.
  • Trwające aż 70% czasu – praktyczne warsztaty, w całości koncentrujące się na doskonaleniu nowopoznanych umiejętności lub zwiększaniu biegłości tych już posiadanych.
 • Intuicyjne moduły szkoleniowe.
  Zajęcia składają się z 5 modułów, z których każdy zawiera niezbędną ilość teorii oraz praktyki w formie ćwiczeń, zadań, symulacji i gier. Rozpoczęcie każdego modułu poprzedza 15-minutowa przerwa kawowa
 • Zajęcia odbywające się przy aktywnym udziale uczestników.
  Podczas zajęć dbamy o to, aby równowaga pomiędzy aktywnością prowadzącego, jak i samych uczestników została zachowana. Dzięki temu, nasze szkolenie jest efektywne, a nabyte podczas jego trwania umiejętności – nie pozostają jedynie w murach sali szkoleniowej.
 • Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy.
  Ostatnie chwile szkolenia z rozmowy pracowniczej poświęcamy na ugruntowanie wiedzy oraz zdobytych doświadczeń. Przeprowadzamy szybkie podsumowanie połączone z podkreśleniem najważniejszych zagadnień, a dodatkowo przygotowujemy uczestników do opracowania dokładnego planu wdrożenia nabytych umiejętności.

Jak możemy Tobie pomóc? Śmiało! Skontaktuj się z nami!

Cennik ceny netto

Inteligencja Emocjonalna

Szkolenie zamknięte (firma, organizacja)
5 500
 • Szkolenie 1 dniowe
 • Miejsce szkolenia: cała Polska
 • Maks. liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Zamawiającego: sala szkoleniowa, nocleg oraz wyżywienie uczestników
 • Koszty Maestrium: dojazd, nocleg, wyżywienie trenera

Inteligencja Emocjonalna

Szkolenie otwarte (uczestnik indywidualny)
1 200
 • Szkolenie 1 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Łódź
 • Maks. liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Uczestnika: dojazd, lunch i ewentualny nocleg
 • Koszty Maestrium: sala szkoleniowa, przerwy kawowe

Inteligencja Emocjonalna

Szkolenie on-line (uczestnik indywidualny)
600
 • Szkolenie 1 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Internet
 • Minimalna liczba uczestników: 10 osób
 • Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
 • Wymogi od Uczestnika: komputer ze sprawnym mikrofonem i kamerką, stabilne łącze internetowe

Inteligencja Emocjonalna

Poznaj inne szkolenia rozwojowe

Business superhero. Mixed media

Automotywacja
w Pracy

21_Warsztaty Antystresowe

Warsztaty
Antystresowe

Inteligencja emocjonalna szkolenie

Inteligencja
Emocjonalna

szkolenie asertywność w pracy

Asertywność
w Pracy

21_Etykieta_w_Biznesie

Etykieta
w Biznesie

Young student in a library

Techniki
Uczenia Się

21_Zarzadzanie_Czasem

Zarządzanie Sobą
w Czasie

21_Róznice_Indywidualne

Typy
Osobowości