INTELIGENCJA EMOCJONALNA

Posiądź umiejętność kierowania własnymi emocjami w sposób, który podniesie Twoją efektywność i sprawi, że Twoje działania będą skuteczniejsze.

Inteligencja emocjonalna w biznesie wyrażana jest jako nieustanna umiejętność adekwatnego kierowania własnymi emocjami oraz trafna ocena stanów emocjonalnych innych osób. Jej wysoki poziom pozwala dopasowywać właściwe reakcje, a tym samym – radzić sobie w różnych okolicznościach, często stresogennych i nienależących do najprzyjemniejszych.

Opiera się ona przede wszystkim na umiejętności samokontroli, posiadania samoświadomości i możliwości dokonywania odpowiedniej samooceny. Uzupełnieniem inteligencji emocjonalnej jest empatia, asertywność oraz perswazja – wspólnie odpowiadające za zwiększenie osobistej skuteczności.

Chcesz wiedzieć, jak wykorzystać Twoje predyspozycje lub nabyć umiejętności, które pozwolą Ci być bardziej skutecznym i efektywnym w codziennej pracy?

DLA KOGO?

Szkolenie inteligencji emocjonalnej zostało zaplanowane w taki sposób, aby korzyści z jego odbycia mogła odnieść jak najszersza grupa pracowników.

Dzięki temu, odbiorcami szkolenia mogą być:

Członkowie Zarządów i Dyrektorzy

Menadżerowie
i kierownicy działów

Specjaliści

Pracownicy produkcyjni i administracyjni

Właściciele firm jednoosobowych

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie będzie dla Ciebie cenną lekcją, dzięki której uświadomisz sobie, jak ważna w codziennej pracy jest inteligencja emocjonalna – jak możesz nad nią pracować oraz w jaki sposób wykorzystać Twoje naturalne predyspozycje do poniesienia Twojej skuteczności.

W wyniku ukończenia szkolenia z inteligencji emocjonalnej:

 • Zyskasz świadomość, w jaki sposób działają emocje oraz jak rozwijać inteligencję emocjonalną.
  Będziesz wiedział, jaki wpływ mają one na codzienne relacje w pracy i w życiu osobistym.
  Poznasz także zasady rozwijania inteligencji emocjonalnej jako umiejętności budowania satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.
 • Nauczysz się radzenia sobie z negatywnymi uczuciami takimi jak lęk, panika, zmartwienie, smutek czy żal.
  Zyskasz predyspozycje do identyfikowania różnych rodzajów sytuacji, które najmocniej wpływają na poczucie utraty samokontroli. A zdobyta umiejętność kontroli mentalnej pozwoli Ci na radzenie sobie z odmiennymi stanami emocjonalnymi.
 • Zdobędziesz umiejętność wyrażania emocji oraz samokontroli.
  Poznane przez Ciebie techniki i strategie pomogą Ci w sprawnym kierowaniu oraz kontrolowaniu Twoich emocji.
 • Usprawnisz swoją codzienną pracę.
  Dowiesz się, jak skutecznie, efektywnie i w nieskomplikowany sposób wykorzystywać inteligencję emocjonalną podczas wykonywania zawodowych obowiązków. To da Ci również umiejętność szybszego rozwiązywania pojawiających się konfliktów.

PROGRAM

 1. Czym jest inteligencja emocjonalna:
  • Emocje i uczucia: różnice, rodzaje emocji, stopnie emocji, treści emocji
  • Badania nad Inteligencja Emocjonalną w biznesie
  • Inteligencja intelektualna a inteligencja emocjonalna – nie zawsze idą w parze
  • Przykłady z życia osobistego i zawodowego, w którym jest niska inteligencja emocjonalna
 2. Ja i moje emocje:
  • Moja mapa emocji – identyfikacja emocji w życiu zawodowym i osobistym
  • Autodiagnoza – jak przeżywam emocje i co się ze mną dzieje
  • Teoria mikroekspresji Paula Ekmana – charakterystyka i rozpoznawanie emocji na podstawie mimiki
  • Rozpoznawanie emocji w ciele, na twarzy i w sposobie komunikowania się
  • Brak zarządzania emocjami – skutki tłamszenia emocji i poddawania się im
 3. Rozwój inteligencji emocjonalnej – zacznijmy od myślenia:
  • Trójkąt samokontroli: Emocje-Zachowanie-Myślenie
  • Zarządzanie emocjami poprzez pracę z myślami
  • ABCD Emocji – technika samokontroli emocjonalnej
  • 5 zasad zdrowego myślenia
  • TPSKA – technika przeciwdziałania destrukcyjnemu myśleniu
  • Słownik transformacyjny Robbinsa
 4. Rozwój inteligencji emocjonalnej – zapanujmy nad emocjami:
  • Asertywność jako poszanowanie swoich praw i oczekiwań
  • Asertywne wyrażanie emocji i uczuć
  • Technika zaplecza – radzenie sobie z atakiem personalnym
  • Radzenie sobie z uczuciem lęku, paniki, zmartwienia, smutku i żalu z wykorzystaniem poznanych technik samokontroli emocjonalnej
 5. Empatia w życiu zawodowym:
  • Co czują inni? – definicja i natura empatii
  • Empatia – zestaw umiejętności i postawa szersza niż tylko współodczuwanie
  • Empatia wyprzedzająca – analiza potencjalnego wpływu okoliczności i moich zachowań na emocje drugiej strony
  • Empatia post factum – analiza i interpretowanie zdarzeń zgodnie z inteligencją emocjonalną
  • Empatia a błąd atrybucji przyczynowych
  • Ciemne strony empatii – niewłaściwe współodczuwanie z nadmiernym kosztem psychicznym

METODYKA

Szkolenie wspierające rozwój inteligencji emocjonalnej ma na celu przekazanie Ci pełnej wiedzy oraz umiejętności, które pozytywnie wpłyną na Twoje codzienne funkcjonowanie zarówno w biznesie, jak i życiu prywatnym.

To szkolenie z inteligencji emocjonalnej charakteryzuje:

 • Nastawienie na praktyczne poznanie i doskonalenie umiejętności.
  Stosowana przez nas metoda tzw. treningu umiejętności ma na celu podnoszenie sprawności komunikacyjnych i biznesowych. W związku z tym, nasze zajęcia podzielone są na 2 części:

  • Zajmujące 30% czasu – mini wykłady, podczas których przekazujemy najważniejszą teorię.
  • Trwające aż 70% czasu – praktyczne warsztaty, w całości koncentrujące się na doskonaleniu nowopoznanych umiejętności lub zwiększaniu biegłości tych już posiadanych.
 • Intuicyjne moduły szkoleniowe.
  Zajęcia składają się z 5 modułów, z których każdy zawiera niezbędną ilość teorii oraz praktyki w formie ćwiczeń, zadań, symulacji i gier. Rozpoczęcie każdego modułu poprzedza 15-minutowa przerwa kawowa
 • Zajęcia odbywające się przy aktywnym udziale uczestników.
  Podczas zajęć dbamy o to, aby równowaga pomiędzy aktywnością prowadzącego, jak i samych uczestników została zachowana. Dzięki temu, nasze szkolenie jest efektywne, a nabyte podczas jego trwania umiejętności – nie pozostają jedynie w murach sali szkoleniowej.
 • Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy.
  Ostatnie chwile szkolenia z rozmowy pracowniczej poświęcamy na ugruntowanie wiedzy oraz zdobytych doświadczeń. Przeprowadzamy szybkie podsumowanie połączone z podkreśleniem najważniejszych zagadnień, a dodatkowo przygotowujemy uczestników do opracowania dokładnego planu wdrożenia nabytych umiejętności.

ORGANIZACJA:

1 dzień (8 godzin)

Łódź

750 zł netto
(+23% VAT)

Materiały szkoleniowe,
sala szkoleniowa,
przerwy kawowe

Dojazd, lunch,
ewentualny nocleg

Poznaj inne szkolenia rozwojowe

Automotywacja

Warsztaty Antystresowe

Inteligencja Emocjonalna

Asertywność

Etykieta w Biznesie

Techniki Uczenia Się

Zarządzanie Sobą w Czasie

Typy Osobowości