Typy osobowości

Naucz się dostrzegać różnice w temperamentach i charakterach, aby skutecznie komunikować się ze wszystkimi ludźmi, bez względu na typ ich osobowości.

Podstawowym powodem powstawania konfliktów wcale nie są odmienne zdania, stres, czy tzw. niedopowiedzenia. Tym, co za nimi stoi są przede wszystkim różnice osobowości. To one w dużej mierze decydują o tym, czy umiemy dogadać się z innymi osobami, nawiązać nić porozumienia, czy też współpracować na zasadach, które są fair dla każdej ze stron.

Poznanie podstawowych typów osobowości, nauczenie się ich rozpoznawania, a przede wszystkim umiejętność dostosowywania się do odmiennych charakterów jest fundamentem stojącym na drodze do poprawienia jakości komunikacji, jak i samego funkcjonowania danej organizacji. Kluczem do sukcesu są tutaj dwa wyrażenia: świadomość różnic i ich konstruktywne wykorzystanie.

Chcesz stać się posiadaczem wiedzy, dzięki której poprawisz relacje, a tym samym poprawisz efektywność swoich działań?

Dla kogo?

To szkolenie z komunikacji kierowane jest do szerokiej grupy odbiorców, którym zależy na usprawnieniu współpracy z innymi ludźmi.

Uczestnikami szkolenia rozwijającego kompetencje w zakresie poznawania osobowości i kształtowania komunikacji interpersonalnej mogą być:

 • Członkowie zarządów i dyrektorzy
 • Menadżerowie i kierownicy działów
 • Specjaliści 
 • Pracownicy administracyjni i produkcyjni
 • Osoby nastawione na rozwój

Cele i korzyści:

Zadaniem tego szkolenia jest przekazanie Ci najważniejszych informacji na temat różnic ludzkich osobowości oraz temperamentów, a co za tym idzie – nauczenia Cię, w jaki sposób wykorzystać tę wiedzę do osiągania sukcesów – zarówno na podłożu prywatnym, jak i zawodowym.

Po odbyciu tego szkolenia z komunikacji i typów osobowości:

 • Uświadomisz sobie, jak istotną rolę w życiu zawodowym, jak i prywatnym odgrywa komunikacja.
  Otrzymasz fundamentalną wiedzę na temat funkcjonowania typów osobowości, która pozwoli przekonać lub utwierdzić Cię w przekonaniu, że sprawne komunikowanie się jest najważniejszą umiejętnością w biznesie. Z kolei, sama umiejętność rozpoznania typu osobowości klientów i pracowników jest kluczowym elementem, który doprowadzi Cię do osiągnięcia skuteczności osobistej, jak i zawodowej.
 • Poznasz podstawowe typy osobowości i nauczysz się ich rozpoznawania.
  Pozyskasz wiedzę na temat 4 zasadniczych typów temperamentów reprezentowanych przez pracowników oraz klientów. Nauczysz się także ich sprawnego rozpoznawania. Wszystko w oparciu o wiedzę oraz obserwację ich sposobu zachowania, komunikowania i współdziałania.
 • Posiądziesz umiejętność sprawnej komunikacji z osobami o różnych temperamentach.
  Dowiesz się, w jaki sposób dopasowywać sposób komunikacji oraz działania, aby były one nie tylko zgodne z temperamentem Twoich współpracowników, ale przede wszystkim pozwalały Ci na maksymalizowanie efektywności podejmowanych działań. To z kolei ułatwi Ci codzienne funkcjonowanie i radzenie sobie z trudnościami podczas współpracy z ludźmi o różnych typach osobowości.
 • Wpłyniesz pozytywnie na efektywność działań, jak i zadowolenie Twoich współpracowników.
  Bez względu na to, jaką w swojej organizacji pełnisz rolę. Czy jesteś osobą odpowiedzialną za duży dział firmy, zarządzasz niewielką grupą pracowników, czy też masz stanowisko samodzielnego specjalisty. To wszystko doprowadzi Cię do sytuacji, w której nauczysz się maksymalnego wykorzystywania temperamentów, naturalnych preferencji oraz podejścia ludzi, z którymi pracujesz. Pozytywnie wpływając zarówno na Waszą efektywność, jak i ogólne zadowolenie z pracy!

Program

Program szkolenia dotyczącego typów osobowości oraz rozwijającego Twoje kompetencje komunikacji interpersonalnej składa się z 4 modułów. Dzięki nim, krok po kroku przejdziesz cały proces – od poznania niezbędnych pojęć i definicji, poprzez zapoznanie się z możliwościami komunikacyjnymi, aż na praktycznym wykorzystaniu ich przy okazji kontaktu z innymi ludźmi.

 1. Różnice indywidualne – przekleństwo czy błogosławieństwo:
  • Dlaczego się różnimy?
  • Osobowość, charakter, temperament – podobieństwa i różnice
  • Konsekwencje zawodowe wynikające z podobieństw i różnic pomiędzy pracownikami
 2. Charakterystyka temperamentów:
  • Kwestionariusz
  • Siatka temperamentów: naturalna biegunowość: ekstrawertyzm-introwertyzm, koncentracja ludzie-zadania
  • Charakterystyka sangwinika, choleryka, flegmatycka i melancholika
  • Mocne i słabe strony pracowników o różnych temperamentach, naturalne sympatie i antypatie w relacjach zawodowych
 3. Dopasowanie stylu komunikacji do temperamentu pracownika lub klienta:
  • Różnice i podobieństwa w komunikowaniu
  • Reguły dopasowania stylu komunikacji we współpracy z pracownikiem cholerycznym, sangwinicznym, melancholijnym, flegmatycznym
  • Reagowanie na krytykę
 4. Dopasowanie stylu współpracy do temperamentu pracownika lub klienta:
  • Punkty koncentracji podczas współpracy: czas, jakość, styl pracy, radzenie sobie ze stresem
  • Reagowanie na zmianę i wyzwania zawodowe pracowników o temperamencie cholerycznym, sangwinicznym, melancholijnym i flegmatycznym

Metodyka

W związku z tym, nasze szkolenie z komunikacji cechuje:

 • Nastawienie na praktyczne poznanie i doskonalenie umiejętności.
  Stosowana przez nas metoda tzw. treningu umiejętności ma na celu podnoszenie sprawności komunikacyjnych i biznesowych. W związku z tym, nasze zajęcia podzielone są na 2 części:
  • Zajmujące 30% czasu – mini wykłady, podczas których przekazujemy najważniejszą teorię.
  • Trwające aż 70% czasu – praktyczne warsztaty, w całości koncentrujące się na doskonaleniu nowopoznanych umiejętności lub zwiększaniu biegłości tych już posiadanych.
 • Intuicyjne moduły szkoleniowe.
  Zajęcia składają się z 5 modułów, z których każdy zawiera niezbędną ilość teorii oraz praktyki w formie ćwiczeń, zadań, symulacji i gier. Rozpoczęcie każdego modułu poprzedza 15-minutowa przerwa kawowa
 • Zajęcia odbywające się przy aktywnym udziale uczestników.
  Podczas zajęć dbamy o to, aby równowaga pomiędzy aktywnością prowadzącego, jak i samych uczestników została zachowana. Dzięki temu, nasze szkolenie jest efektywne, a nabyte podczas jego trwania umiejętności – nie pozostają jedynie w murach sali szkoleniowej.
 • Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy.
  Ostatnie chwile szkolenia z rozmowy pracowniczej poświęcamy na ugruntowanie wiedzy oraz zdobytych doświadczeń. Przeprowadzamy szybkie podsumowanie połączone z podkreśleniem najważniejszych zagadnień, a dodatkowo przygotowujemy uczestników do opracowania dokładnego planu wdrożenia nabytych umiejętności.

Jak możemy Tobie pomóc? Śmiało! Skontaktuj się z nami!

Cennik ceny netto

Typy Osobowości

Szkolenie zamknięte (firma, organizacja)
5 500
 • Szkolenie 1 dniowe
 • Miejsce szkolenia: cała Polska
 • Maks. liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Zamawiającego: sala szkoleniowa, nocleg oraz wyżywienie uczestników
 • Koszty Maestrium: dojazd, nocleg, wyżywienie trenera

Typy Osobowości

Szkolenie otwarte (uczestnik indywidualny)
1 200
 • Szkolenie 1 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Łódź
 • Maks. liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Uczestnika: dojazd, lunch i ewentualny nocleg
 • Koszty Maestrium: sala szkoleniowa, przerwy kawowe

Typy Osobowości

Szkolenie on-line (uczestnik indywidualny)
600
 • Szkolenie 1 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Internet
 • Minimalna liczba uczestników: 10 osób
 • Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
 • Wymogi od Uczestnika: komputer ze sprawnym mikrofonem i kamerką, stabilne łącze internetowe

Poznaj inne szkolenia rozwojowe

Business superhero. Mixed media

Automotywacja
w Pracy

21_Warsztaty Antystresowe

Warsztaty
Antystresowe

Inteligencja emocjonalna szkolenie

Inteligencja
Emocjonalna

szkolenie asertywność w pracy

Asertywność
w Pracy

21_Etykieta_w_Biznesie

Etykieta
w Biznesie

Young student in a library

Techniki
Uczenia Się

21_Zarzadzanie_Czasem

Zarządzanie Sobą
w Czasie

21_Róznice_Indywidualne

Typy
Osobowości