Akadmia Sprzedaży

Zostań sprzedawcą z krwi i kości. Takim, dla którego nie ma trudnych klientów, a każda rozmowa, negocjacje czy transakcja jest wyzwaniem, któremu musi sprostać.

Dzisiejsza sprzedaż wymaga od handlowców znacznie więcej niż było to jeszcze kilka bądź kilkanaście lat temu. Obecnie, poza umiejętnym zamknięciem transakcji, nowoczesny sprzedawca musi być wyposażony w szereg umiejętności, technik oraz narzędzi, które pozwolą mu na realizację określonych planów. W dzisiejszej sprzedaży liczy się także relacja nawiązywana bezpośrednio z klientem, taka oparta na partnerstwie i zrozumieniu jego potrzeb. 

Program przygotuje Cię do stania się właśnie takim – profesjonalnym sprzedawcą, potrafiącym doskonale odczytywać potrzeby swoich klientów, znającym nowoczesne techniki sprzedaży, jak i narzędzia ją wspierające (reklama, marketing). Ponadto, pozwoli Ci na zbudowanie pewności siebie, będącej kluczowym elementem każdego procesu sprzedażowego.

Chcesz wiedzieć, jak być skutecznym sprzedawcą, któremu praca daje nie tylko satysfakcję, ale również wymierne korzyści finansowe?

Dla kogo?

Akademia Sprzedaży jest programem rozwojowym opracowanym z myślą o osobach, które na co dzień zajmują się sprzedażą, obsługą klienta oraz negocjacjami, i które właśnie w tych obszarach chcą doskonalić już posiadane oraz zdobywać całkiem nowe umiejętności.

Jej uczestnikami mogą być:

 • Menadżerowie i kadra zarządzająca
 • Liderzy sprzedaży
 • Pracownicy działów handlowych
 • Przedstawiciele działów zakupowych
 • Właściciele firm
 • Twórcy start-upów

Cele i korzyści:

Program rozwojowy Akademia Sprzedaży ma na celu przekazanie Ci kompendium wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnej sprzedaży bezpośredniej, dzięki której podniesiesz nie tylko swoje wyniki, ale wpłyniesz na rezultaty osiągane przez podległych Ci pracowników, jak i całą Twoją firmę.

W wyniku ukończenia Akademii Sprzedaży:

 • Poznasz najnowsze standardy i trendy w profesjonalnej obsłudze klienta.
  Zyskasz aktualną wiedzę “co działa” na współczesnego klienta i jakimi potrzebami się on najczęściej kieruje. Poznasz sposoby badania jego potrzeb (nawet tych nieuświadomionych). Uwrażliwisz się na różnice osobowościowe klientów oraz ich nieświadome wzorce myślowe mające wpływ na decyzje o zakupie.
 • Z powodzeniem zastosujesz nowoczesne techniki sprzedaży bezpośredniej.
  Przekonasz się, że sprzedaż to seria konkretnych etapów zamkniętych w tzw. cyklu sprzedaży. Przećwiczysz strategie i taktyki prowadzenia kontaktu handlowego z klientem tak, aby kończył się finalizacją transakcji. Poznasz sposoby argumentacji i prezentacji produktu oraz przygotujesz się do radzenia sobie z obiekcjami klientów.
 • Zwiększysz swoją skuteczność sprzedaży i marketingu przez telefon.
  Uzyskasz wiedzę i udoskonalisz umiejętności prowadzenia kontaktu handlowego z potencjalnym klientem. Wykorzystasz w praktyce sposoby na zainteresowanie ofertą klienta w tzw. telefonie zimnym i gorącym. Będziesz lepiej radził sobie z obiekcjami i wybiegami klientów, a także poznasz i wykorzystasz techniki telefonowania zwiększające szansę na kontakt z decydentem.
 • Zastosujesz u siebie najlepsze rozwiązania sprzedaży internetowej.
  Poznasz aktualne standardy i wymogi zwiększające zasięg Twoich działań sprzedażowych w mediach społecznościowych. Dowiesz się również, jak funkcjonuje obszar SEO oraz SEM. Udoskonalisz swoją sprzedaż przez modyfikację strategii działania sklepu w Internecie. Nauczysz się także wykorzystywania wiedzy dotyczącej analityki wydajności kampanii reklamowych.
 • Przećwiczysz negocjacje w praktyce.
  Będziesz wiedział, jak przebiega każdy proces negocjacyjny i co zrobić, aby jak najlepiej wykorzystać każdą jego fazę. Poznasz, a następnie nauczysz się wykorzystywania narzędzi, które posłużą Ci do budowania linii argumentacyjnej. Uwrażliwisz się także na próby manipulacji i tzw. „brudne zagrywki”.
 • Udoskonalisz swoje umiejętności prezentacyjne.
  Przekonasz się, jak istotne w sprzedaży jest „sprzedawanie siebie i swoich idei”. Nauczysz się przygotowywać prezentacje tak, aby były krótkie, treściwe i w 100% klientocentryczne. Dzięki temu będziesz opracowywał je w taki sposób, aby istotnie zwiększyć szanse na porozumienie handlowe lub zawiązanie transakcji.

Program

Program składa się 3 sesji podzielonych na 6 głównych tematów oraz 6 dni szkoleniowych. Rolą każdego jest przeprowadzenie Cię przez proces stawania się lepszym, bardziej kompetentnym oraz doświadczonym sprzedawcą.

Sesja A. Nowoczesne standardy w obsłudze i sprzedaży:

 • Szkolenie 1. Nowoczesna Obsługa Klienta
 • Szkolenie 2. Techniki Sprzedaży

Sesja B. Sprzedawanie zdalne

 • Szkolenie 3. Sprzedawanie przez Telefon
 • Szkolenie 4. Sprzedaż w Internecie

Sesja C. Kluczowe umiejętności handlowe:

 • Szkolenie 5. Negocjacje Handlowe
 • Szkolenie 6. Prezentacje Handlowe

Metodyka

Program rozwojowy Akademia Sprzedaży oparty jest na systemie sesji. Każda z nich polega na odmiennym działaniu rozwojowym i ściśle uzupełnia pozostałe. Pierwszą z nich jest sesja diagnostyczna, drugą – sesja szkoleniowa, trzecią – sesja doradczo-coachingowa, z kolei czwartą – sesja ewaluacyjna.

System sesji pozwala podejść do tematu sprzedaży w sposób wielokierunkowy, powodując tym samym rozwój poszczególne kompetencji właśnie w tym obszarze.

 • Sesja diagnostyczna

Akademia Sprzedaży dla każdego uczestnika rozpoczyna się od przeprowadzenia indywidualnej sesji diagnostycznej. Podczas jej trwania uczestnik diagnozuje swój styl zachowania i poznaje swój poziom oraz rodzaj odporności psychicznej.

Do tego celu wykorzystane są kwestionariusze znanych narzędzi diagnostyczno-rozwojowych, tj.: Extended DISC®, ILM72® oraz TQM48®.

Celem sesji diagnostycznej jest również poznanie indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestnika oraz jego aktualnego kontekstu zawodowego.

 • Sesje szkoleniowe

Podczas ich trwania przeprowadzanych jest łącznie 6 szkoleń jednodniowych (w formie warsztatów lub treningów), których tematyka jest ściśle powiązana z danym obszarem sprzedaży.

Pomiędzy sesjami szkoleniowymi odbywają się 2 indywidualne sesje doradczo-coachingowe, na których uczestnicy mogą pracować nad rozwijanymi kompetencjami sprzedaży w kontekście swojej aktualnej pracy zawodowej.

 • Sesja ewaluacyjna

Ostatni etap programu, przyjmujący formę sprawdzianu teoretyczno-praktycznego. Podczas tej sesji uczestnik sprawdza swoją wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu Akademii Sprzedaży.

W trakcie realizacji programu rozwojowego stosujemy dynamiczne i aktywne formy pracy. Uczestnicy biorą udział w dyskusjach moderowanych, sesjach problemowych, grach i symulacjach, a także filmach instruktażowych, interaktywnych mini-wykładach, studium przypadku.

Każdy z uczestników jest wyposażany w pakiet konkretnych i praktycznych narzędzi oraz technik, a także zyskuje możliwość wdrożenia ich od razu w życie zawodowe. Dodatkowo, pomiędzy sesjami szkoleniowymi zadawane są prace wdrożeniowe, których wykonywanie istotnie wpływa na lepsze zrozumienie materiału i ugruntowanie świeżo nabytych umiejętności oraz postaw.

W ramach pracy wdrożeniowej uczestnicy mają możliwość bieżących konsultacji z trenerami prowadzącymi Akademię Sprzedaży. Dodatkowo, każdy otrzymuje 2 aktualne pozycje książkowe – będącymi lekturami uzupełniającym materiał (do studiowania pomiędzy sesjami).

Jak możemy Tobie pomóc? Śmiało! Skontaktuj się z nami!

Cennik ceny netto

Akademia Sprzedaży

Program rozwojowy zamknięty (firma, organizacja)
45 000
 • Program zawierający 7 dni działań rozwojowych
 • Miejsce szkolenia: cała Polska
 • Liczba uczestników: 6 osób
 • Koszty Zamawiającego: sala szkoleniowa, nocleg oraz wyżywienie uczestników
 • Koszty Maestrium: dojazd, nocleg, wyżywienie trenera

Akademia Sprzedaży

Program rozwojowy otwarty (uczestnik indywidualny)
9 500
 • Program zawierający 7 dni działań rozwojowych
 • Miejsce szkolenia: Łódź
 • Liczba uczestników: 1 osoba
 • Koszty Uczestnika: dojazd, lunch i ewentualny nocleg
 • Koszty Maestrium: sala szkoleniowa, przerwy kawowe

Poznaj inne programy rozwojowe

szkoła liderów

STUDIUM PRZYWÓDZTWA

21_Akademia_Sprzedaży

AKADEMIA SPRZEDAŻY

21_Efektwyność_Osobista

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA

21_Szkoła_Moderatorów

SZKOŁA MODERATORÓW