Rozwiązywanie Konfliktów

rozwiązywanie konfliktów szkolenie

Skorzystaj z naszych profesjonalnych szkoleń z rozwiązywania konfliktów w organizacji i dowiedz się, jak radzić sobie z konfliktami, aby gasić je w zarodku, a początkowe negatywne emocje – przekuwać w pełen sukces. 

Konflikt jako element funkcjonowania firmy

Konflikt jest naturalnym zjawiskiem, który poza wzbudzeniem negatywnych, a czasami nawet destrukcyjnych emocji potrafi działać na korzyść firmy, jak i samych ludzi. Odpowiednie techniki przekierowania powstałej niezgodny i rozbieżności zdań w kierunku wspólnego celu, jakim jest dobro organizacji i jej rozwój. 

Sztuką, która na to pozwala, jest przede wszystkim umiejętność poznania jego natury, cyklu rozwoju i tzw. eskalatorów. Te połączone ze znajomością stosowania technik mediacji i wychodzenia z konfliktu, nawet największy kryzys potrafią obrócić w coś pozytywnego – przynoszącego konstruktywne wnioski i przemyślenia.

Szkolenia z rozwiązywania konfliktów

Chcesz wiedzieć, w jaki sposób radzić sobie z tym nieodłącznym zjawiskiem wynikającym bezpośrednio ze współpracy z innymi ludźmi? Zapisz się na organizowane przez naszą firmę szkolenia z rozwiązywania konfliktów wewnątrz organizacji.

 

Dla kogo?

Ten rodzaj szkolenia połączonego z treningiem jest bardzo uniwersalny, w związku z czym przyda Ci się zawsze, jeśli w swojej codziennej pracy masz kontakt zarówno ze swoimi kontrahentami, jak i innymi współpracownikami. Naucz się jako mediator efektywnie rozpoznawać oraz kierować powstałą różnicą zdań w celu jej złagodzenia i wypracowania wspólnej drogi.

Odbiorcami szkolenia mogą być:

 • Członkowie Zarządu i Dyrektorzy
 • Menadżerowie i kierownicy działów
 • Liderzy projektów
 • Sprzedawcy i Handlowcy
 • Doradcy i Konsultanci

Cele i korzyści:

Wynikiem szkolenia z rozwiązywania konfliktów będzie uzmysłowienie Ci, czym tak naprawdę może być konflikt, jak sobie z nim radzić, a przede wszystkim, co zrobić, aby jego skutki były pozytywne.

W rezultacie wzięcia udziału w szkoleniu z rozwiązywania konfliktów:

 • Nabędziesz kompleksową wiedzę na temat konfliktu.
  Uzmysłowisz sobie, że jest on naturalnym mechanizmem pojawiającym się regularnie w relacjach interpersonalnych, grupowych, jak i w samej organizacji. Dowiesz się także, jakie prawa nim rządzą.
 • Zyskasz sprawdzone techniki oraz narzędzia służące do rozwiązywania konfliktów.
  Rozwiniesz, a następnie udoskonalisz umiejętności rozpoznawania, przebiegu i kontrolowania narastającego konfliktu oraz konstruktywnych metod jego minimalizowania.
  Zastosujesz w praktyce techniki budowania porozumienia poprzez rozdzielanie interesów od stanowisk.
 • Dowiesz się, jak ważna jest rola mediatora.
  Zrozumiesz mediacje i przećwiczysz rolę mediatora w konflikcie. To z kolej pozwoli Ci wykształcić w sobie postawę mediatora, czyli osoby widzącej konflikt z zewnątrz, bezstronnej i nastawionej na współpracę.
  W efekcie, będziesz umiał skonfrontować racje obu stron bez bezpośredniego wchodzenia i angażowania się w trwający konflikt.
 • Nauczysz się skutecznego rozwiązywania konfliktów.
  Zwiększysz szanse na zażegnanie dopiero rodzącego się konfliktu. A gdy już taki się przydarzy – istotnie podniesiesz swoją skuteczność w rozwiązywaniu konfliktów w zespołach, jak i między nimi.
  Wiedza ta sprawi również, że zyskasz skuteczne narzędzia do obrony przed ewentualnym wciągnięciem w konflikt poprzez manipulacje.

Program

Program szkolenia związanego z umiejętnością rozwiązywania konfliktów to 6 dopasowanych modułów tematycznych, z których każdy porusza najważniejsze zagadnienia związane z sytuacjami konfliktowymi pojawiającymi się w firmie: sposobami ich identyfikacji, strategiami postępowania, jak i możliwościami zmierzającymi do ich rozwiązania.

 1. Istota sytuacji konfliktowej:
  • Sześcioetapowy schemat procesu konfliktu
  • Stanowisko a interes w konflikcie – niezmiernie ważne rozróżnienie
  • Źródła konfliktów w organizacji
  • Typy konfliktów
  • Rozpoznawanie aspektu emocjonalnego, poznawczego i behawioralnego konfliktu
 2. Strategie postępowania w sytuacjach konfliktowych:
  • Współpraca, konfrontacja, kompromis, unikanie i uleganie
  • Silne i słabe strony każdej strategii
  • W jakich okolicznościach konfliktu warto wybrać poszczególne strategie
 3. Wybrane sposoby rozwiązywania konfliktów w zespole:
  • „Wspólne zadanie”
  • „Dlaczego nie”
  • „W cudzej skórze”
  • „Lista życzeń”
  • „Wady zalet – zalety wad”
 4. Ja w sytuacji konfliktowej:
  • Bariery komunikacyjne – zwroty i wypowiedzi eskalujące konflikt
  • Mój styl rozwiązywania konfliktów – kwestionariusz i autoanaliza
 5. Kierowanie sytuacją konfliktową:
  • Zastosowanie mediacji kierowniczej w konflikcie
  • Zastosowanie zasad i reguł zapobiegania konfliktom
 6. Gra symulująca konflikt „Kontrowersyjny Biznes”
  • Symulacja sytuacji konfliktowej mieszkańców małej miejscowości

Metodyka

Szkolenie dotyczące zarządzania i radzenia sobie z konfliktami ma na celu przekazanie Ci pełnej wiedzy oraz umiejętności, które pozytywnie wpłyną na Twoje codzienne funkcjonowanie zarówno w biznesie, jak i życiu prywatnym.

Dlatego, nasze szkolenie dotyczące oceny pracownika cechuje:

 • Nastawienie na praktyczne poznanie i doskonalenie umiejętności.
  Stosowana przez nas metoda tzw. treningu umiejętności ma na celu podnoszenie sprawności komunikacyjnych i biznesowych. W związku z tym, nasze zajęcia podzielone są na 2 części:
  • Zajmujące 30% czasu – mini wykłady, podczas których przekazujemy najważniejszą teorię.
  • Trwające aż 70% czasu – praktyczne warsztaty, w całości koncentrujące się na doskonaleniu nowopoznanych umiejętności lub zwiększaniu biegłości tych już posiadanych.
 • Intuicyjne moduły szkoleniowe.
  Zajęcia składają się z 5 modułów, z których każdy zawiera niezbędną ilość teorii oraz praktyki w formie ćwiczeń, zadań, symulacji i gier. Rozpoczęcie każdego modułu poprzedza 15-minutowa przerwa kawowa
 • Zajęcia odbywające się przy aktywnym udziale uczestników.
  Podczas zajęć dbamy o to, aby równowaga pomiędzy aktywnością prowadzącego, jak i samych uczestników została zachowana. Dzięki temu, nasze szkolenie jest efektywne, a nabyte podczas jego trwania umiejętności – nie pozostają jedynie w murach sali szkoleniowej.
 • Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy.
  Ostatnie chwile szkolenia z rozmowy pracowniczej poświęcamy na ugruntowanie wiedzy oraz zdobytych doświadczeń. Przeprowadzamy szybkie podsumowanie połączone z podkreśleniem najważniejszych zagadnień, a dodatkowo przygotowujemy uczestników do opracowania dokładnego planu wdrożenia nabytych umiejętności.

Jak możemy Tobie pomóc? Śmiało! Skontaktuj się z nami!

Cennik ceny netto

Rozwiązywanie Konfliktów

Szkolenie zamknięte (firma, organizacja)
5 500
 • Szkolenie 1 dniowe
 • Miejsce szkolenia: cała Polska
 • Maks. liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Zamawiającego: sala szkoleniowa, nocleg oraz wyżywienie uczestników
 • Koszty Maestrium: dojazd, nocleg, wyżywienie trenera

Rozwiązywanie Konfliktów

Szkolenie otwarte (uczestnik indywidualny)
1 200
 • Szkolenie 1 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Łódź
 • Maks. liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Uczestnika: dojazd, lunch i ewentualny nocleg
 • Koszty Maestrium: sala szkoleniowa, przerwy kawowe

Rozwiązywanie Konfliktów

Szkolenie online (uczestnik indywidualny)
600
 • Szkolenie 1 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Internet
 • Minimalna liczba uczestników: 10 osób
 • Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
 • Wymogi od Uczestnika: komputer ze sprawnym mikrofonem i kamerką, stabilne łącze internetowe

Rozwiązywanie Konfliktów

Poznaj inne szkolenia dla pracowników

21_Prezentacje_Publiczne_2

Prezentacje
Publiczne

21_Teambuilding

Team Building
i Integracja

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie
Problemów

21_Prowadzenie_Zebrań

Prowadzenie
Zebrań

szkolenie kreatywność w biznesie

Kreatywne
Myślenie

szkolenie praca w zespole

Praca
w Zespole

rozwiązywanie konfliktów szkolenie

Rozwiązywanie
Konfliktów