Rozwiązywanie Problemów

Rozwiązywanie problemów

Zdobądź wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci na skuteczne rozwiązywanie nawet najbardziej skomplikowanych problemów pojawiających się w Twojej organizacji.

Grupowe rozwiązywanie problemów w firmie

Występowanie problemów jest nieodzownym elementem każdej organizacji, która stawia na rozwój. Problemy nie są niczym złym, jeśli pojawiają się w wyniku dyskusji, debat, negocjacji oraz innych prac projektowych. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy dana firma nie potrafi sobie z nimi poradzić – wyciągając to, co najlepsze, a następnie je rozwiązując.

Narzędzia rozwiązywania problemów

Rozwiązywane problemy prowadzą do rozwoju, te które zostają – wręcz odwrotnie, wprowadzają do firmy negatywne emocje, niezdrową rywalizację, chaos, a nawet zazdrość. Prawdziwą sztuką wcale nie jest unikanie problemów, a posiadanie umiejętność skutecznego radzenia sobie z nimi.

Chcesz umieć zażegnywać każdy problem, a na pozór wynikające z niego porażki przekuwać w sukces? Wybierz nasze szkolenia z rozwiązywania problemów w organizacji!

Dla kogo?

Głównymi odbiorcami tego szkolenia są wszystkie osoby, których codzienna praca polega na zwiększonym wysiłku umysłowym oraz koncepcyjnym. Jeżeli do Twoich obowiązków należy m.in. mierzenie się z problemami natury technicznej, organizacyjnej lub po prostu międzyludzkiej – szkolenie z „problem solving” z rozwiązywania problemów jest dla Ciebie.

Odbiorcy szkolenia z rozwiązywania problemów to:

 • Członkowie zarządu
 • Menadżerowie i Kierownicy działów
 • Inżynierowie produkcji
 • Pracownicy administracyjni i produkcyjni
 • Właściciele małych firm

Cele i korzyści:

Szkolenie z rozwiązywania problemów wyposaży Cię w wiedzę oraz umiejętności, które z powodzeniem wykorzystasz do rozwiązywania problemów pojawiających oraz rozwijających się w Twojej organizacji. Poza nimi otrzymasz również skuteczne narzędzia, jak i techniki, dzięki którym nawet najtrudniejsze zagadnienia nie będą stanowiły dla Ciebie bariery nie do przejścia.

Ukończenie tego szkolenia sprawi, że:

 • Poznasz aż 6 sprawdzonych narzędzi służących do rozwiązywania problemów w biznesie.
  Otrzymasz gotowe narzędzia, które praktycznie natychmiast będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy zawodowej. Przekonasz się m.in. o niezwykłej skuteczności stosowania karteczek samoprzylepnych, burzy mózgów czy otwartych dyskusji, odbywających się podczas warsztatów, zebrań i narad.
 • Nauczysz się rozwiązywania problemów za pomocą pracy grupowej.
  Docenisz, jak ogromną wartość niesie za sobą działanie z innymi współpracownikami – w tym wysłuchiwanie ich opinii czy zapoznawanie się z ich pomysłami na podejście do danego problemu. Odkryjesz znaczenie mądrości zbiorowej, a także poznasz metodę zespołowego rozwiązywania nawet najtrudniejszych zagadnień.
 • Zdobędziesz umiejętność oceniania trafności podejmowanych decyzji.
  Proces ten ułatwi Ci zapoznanie się oraz doskonalenie technik i metod rozwiązywania problemów na poziomie analitycznym oraz kreatywnym. Dzięki temu, będziesz w stanie dużo szybciej i sprawniej weryfikować wypracowane rozwiązania, a tym samym decydować, czy ich rezultat będzie zadowalający.

Program

Szkolenie z rozwiązywania problemów to 8 modułów tematycznych, spośród których każdy ma za zadanie przeprowadzić Cię przez cały proces związany z rozpoznaniem problemów, ich diagnozą oraz finalnym rozwiązaniem.

 1. Proces rozwiązywania problemów:
  • Cztery powszechne przeszkody w rozwiązywaniu problemów
  • Etapy rozwiązywania problemów
  • Algorytmy i heurystyki w pokonywaniu problemów
 2. Proces grupowy w rozwiązywaniu problemów:
  • Forming – zespół w okresie chaosu i niepewności;
  • Storming – zespół w okresie konfliktu;
  • Norming – zespół staje się jednością;
  • Performing – zespół zaczyna konstruktywnie działać.
 3. Grupowe myślenie – wady i zalety grupowego podejmowania decyzji
  • Zalety grupowego rozwiązywania problemów
  • Wady grupowego rozwiązania problemów
  • Powszechne następstwa grupowego myślenia i działania
 4. Praca z karteczkami samoprzylepnymi podczas sesji problemowej:
  • Zasady zapisu na karteczkach
  • Podstawowe zestawy i układy karteczek – listy, sekwencje, zbiory, tabele, macierze, siatki, schematy i wykresy
  • Zarządzanie informacją z karteczek – generowanie, identyfikowanie, kategoryzowanie, selekcjonowanie
 5. Narzędzia rozwiązywania problemów cz. 1 – generowanie pomysłów:
  • Sieć Osiągnięć – generowanie metod, rozwiązań i pomysłów na pokonanie jednego problemu
  • Matryca Zmian – wstępne rozwiązania problemów technicznych organizacyjnych i rozwojowych
  • Lista Osborn’a – poszukiwanie rozwiązań poprzez modyfikację cech i właściwości
 6. Narzędzia rozwiązywania problemów cz. 2 – analiza problemów:
  • Diagram Ishikawy – poszukiwanie potencjalnych przyczyn zaistniałego problemu
  • Macierz Zależności – poszukiwanie najważniejszych praprzyczyn problemu
  • Drzewo Problemów – mapowanie przyczyn i objawów problemów
 7. Narzędzia rozwiązywania problemów cz. 3 – wizualizacja sytuacji problemowej:
  • Diagram Vienna – poszukiwanie „złotego środka” w rozwiązaniach
  • Kręgi Wpływu i Kontroli – mapowanie czynników utrudniających realizację celów
  • Radar Percepcji – porównanie ocen i oczekiwań analizowanej sprawy
 8. Narzędzia rozwiązywania problemów cz. 4 – przełamywanie schematów:
  • Odwrócone Myślenie – poszukiwanie rozwiązań poprzez prowokację
  • Chińska Encyklopedia – zmiana percepcji w postrzeganiu kategorii i cech
  • Analiza Morofologiczna – poszukiwanie nowych wersji, odmian, typów i właściwości rozwiązań
 9. Radar Narzędzia rozwiązywania problemów cz. 5 – wybór i ocena pomysłów:
  • Best of the Best – wybór rozwiązania z sześciu najlepszych
  • Siatka Rozwiązań – mapowanie rozwiązań pod kątem dwóch kryteriów
  • Arkusz Decyzyjny – ocena i wybór rozwiązania z użyciem priorytetów

Metodyka

Szkolenie związane z rozwiązywaniem problemów ma na celu przekazanie Ci pełnej wiedzy oraz umiejętności, które pozytywnie wpłyną na Twoje codzienne funkcjonowanie zarówno w biznesie, jak i życiu prywatnym.

To szkolenie z rozwiązywania problemów charakteryzuje:

 • Nastawienie na praktyczne poznanie i doskonalenie umiejętności.
  Stosowana przez nas metoda tzw. treningu umiejętności ma na celu podnoszenie sprawności komunikacyjnych i biznesowych. W związku z tym, nasze zajęcia podzielone są na 2 części:
  • Zajmujące 30% czasu – mini wykłady, podczas których przekazujemy najważniejszą teorię.
  • Trwające aż 70% czasu – praktyczne warsztaty, w całości koncentrujące się na doskonaleniu nowopoznanych umiejętności lub zwiększaniu biegłości tych już posiadanych.
 • Intuicyjne moduły szkoleniowe.
  Zajęcia składają się z 5 modułów, z których każdy zawiera niezbędną ilość teorii oraz praktyki w formie ćwiczeń, zadań, symulacji i gier. Rozpoczęcie każdego modułu poprzedza 15-minutowa przerwa kawowa
 • Zajęcia odbywające się przy aktywnym udziale uczestników.
  Podczas zajęć dbamy o to, aby równowaga pomiędzy aktywnością prowadzącego, jak i samych uczestników została zachowana. Dzięki temu, nasze szkolenie jest efektywne, a nabyte podczas jego trwania umiejętności – nie pozostają jedynie w murach sali szkoleniowej.
 • Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy.
  Ostatnie chwile szkolenia z rozmowy pracowniczej poświęcamy na ugruntowanie wiedzy oraz zdobytych doświadczeń. Przeprowadzamy szybkie podsumowanie połączone z podkreśleniem najważniejszych zagadnień, a dodatkowo przygotowujemy uczestników do opracowania dokładnego planu wdrożenia nabytych umiejętności.

Jak możemy Tobie pomóc? Śmiało! Skontaktuj się z nami!

Cennik ceny netto

Rozwiązywanie Problemów

Szkolenie zamknięte (firma, organizacja)
11 000
 • Szkolenie 2 dniowe
 • Miejsce szkolenia: cała Polska
 • Maks. liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Zamawiającego: sala szkoleniowa, nocleg oraz wyżywienie uczestników
 • Koszty Maestrium: dojazd, nocleg, wyżywienie trenera

Rozwiązywanie Problemów

Szkolenie otwarte (uczestnik indywidualny)
2 000
 • Szkolenie 2 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Łódź
 • Maks. liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Uczestnika: dojazd, lunch i ewentualny nocleg
 • Koszty Maestrium: sala szkoleniowa, przerwy kawowe

Rozwiązywanie Problemów

Szkolenie online (uczestnik indywidualny)
1 200
 • Szkolenie 2 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Internet
 • Minimalna liczba uczestników: 10 osób
 • Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
 • Wymogi od Uczestnika: komputer ze sprawnym mikrofonem i kamerką, stabilne łącze internetowe

Rozwiązywanie Problemów

Poznaj inne szkolenia dla pracowników

21_Prezentacje_Publiczne_2

Prezentacje
Publiczne

21_Teambuilding

Team Building
i Integracja

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie
Problemów

21_Prowadzenie_Zebrań

Prowadzenie
Zebrań

szkolenie kreatywność w biznesie

Kreatywne
Myślenie

szkolenie praca w zespole

Praca
w Zespole

rozwiązywanie konfliktów szkolenie

Rozwiązywanie
Konfliktów