Zarządzanie Sprzedażą

Zyskaj umiejętność skutecznego zarządzania procesami sprzedażowymi, dzięki którym zwiększysz efektywność i skuteczność swoich handlowców, a przede wszystkim Twoja firma zacznie zarabiać więcej.

Nadrzędnym celem każdego przedsiębiorstwa jest osiąganie zysków. Te, jak wiemy, nie biorą się znikąd, a żeby były możliwe – potrzebna jest sprzedaż.

Proces ten już dawno przestał być jedynie prostą transakcją polegającą na wymianie dobra (usługi bądź produktu) w zamian za pieniądze. Obecnie, w większości branż wymaga niestandardowego podejścia, umiejętności planowania, a przede wszystkim zarządzania.

Dzisiejsze zarządzanie sprzedażą ciągle mocno się zmienia – z na pozór zwykłej sztuki, przechodząc w stronę nauki. Ludzie, targety, narzędzia, a do tego setki wskaźników sprzedażowych. To wszystko pozostaje na głowach managerów sprzedaży, często jednocześnie pełniących role analityków, strategów, kierowników, motywatorów, a nawet trenerów! Osób, które bez odpowiedniego wsparcia (zarówno w metodologii zarządzania, jak i posiadanych narzędzi) nie są w stanie zadbać o uzyskiwanie satysfakcjonujących wyników sprzedażowych.

Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy spoglądamy w najnowsze badania mówiące o tym, że blisko 74% wskaźników sprzedażowych zarządzanych przez managerów sprzedaż – wcale bezpośrednio nie zależy od nich!

Chcesz poznać metody i narzędzia, które nie tylko ułatwią Ci funkcjonowanie w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, ale przede wszystkim pozwolą osiągać Twoje cele zawodowe?

Dla kogo?

 • Członkowie Zarządów i Dyrektorzy
 • Menadżerowie i Kierownicy działów
 • Sprzedawcy i Handlowcy
 • Właściciele firm jednoosobowych 
 • Osoby nastawione na rozwój 

Cele i korzyści:

Szkolenie w sposób kompleksowy wyposaży Cię w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do profesjonalnego zarządzania procesami sprzedażowymi odbywającymi się w Twojej organizacji.

Ukończenie tego szkolenia sprawi, że:

 • Poznasz niezbędną teorię dotyczącą zarządzania sprzedażą.
  Uświadomisz sobie, jak ważne role odgrywają wszystkie jej elementy, w skład których wchodzi m.in. analiza, planowanie, zarządzanie, motywowanie i rozwijanie.
 • Dowiesz się, jak planować cały proces sprzedażowy.
  Poznasz sposoby budowania strategii dostosowanych do potrzeb handlowych Twojej firmy – w tym określania targetów, doboru narzędzi oraz planowania całego procesu sprzedażowego.
  Nauczysz się także, w jaki sposób korygować cele oraz zamieniać je w konkretne zadania przypisywane określonym obszarom lub osobom.
 • Nauczysz się analizować.
  Będziesz umiał przeprowadzać nawet najbardziej skomplikowane i wymagające analizy – wykorzystując do tego zarówno dostępne dane rynkowe, jak i informacje zbierane i przetwarzane przez Twoją firmę.
 • Zyskasz wiedzę, jak rozwijać i motywować swój zespół.
  Uświadomisz sobie strategiczną rolę lidera zespołu sprzedażowego. Dodatkowo poznasz, a następnie wdrożysz sposoby oraz procedury wpływania na motywację i kompetencje Twoich handlowców, dzięki którym będziesz mógł rozwijać swój zespół oraz jego efektywność sprzedażową – zarówno w ujęciu krótko-, jak i długoterminowym.
 • Podniesiesz sprzedaż.
  Wszystkie te elementy złożą się w jeden, najbardziej oczekiwany zarówno przez Ciebie, jak i całą Twoją firmę. Wzrost sprzedaży będący wynikiem doskonałego zarządzania zespołem oraz samymi procesami.

Program

Szkolenie dotyczące procesu zarządzania sprzedażą składa się z 5 modułów tematycznych, przeprowadzających Cię przez całą drogę związaną z poznaniem sprzedaży jako procesu, jej planowaniem, motywowaniem i premiowaniem, zarządzaniem zespołem, jak i dokonywaniem analiz, kontroli i oceny wyników.

 1. Zarządzanie sprzedażą jako proces:
  • Strategia sprzedaży – jak powstaje strategia, fundamenty strategii, plany sprzedażowe
  • Cztery funkcje menadżera sprzedaży – planowanie sprzedaży, organizacja pracą zespołu sprzedażowego, motywowanie sprzedawców i ocena sprzedaży i pracowników
 2. Planowanie sprzedaży:
  • Przegląd wskaźników sprzedażowych i dostosowanie ich do planu
  • Sprawdzenie wskaźników sprzedażowych pod kątem ich realnego wpływu
  • Układanie wskaźników sprzedażowych w konkretne procesy sprzedaży
  • Prezentacja strategii i planu sprzedażowego przed zespołem
 3. System motywacyjny i premiujący sprzedawców:
  • Finansowy system motywacyjny:
   • jak powinien wyglądać
   • dylemat wysokości wynagrodzenia stałego od pensji
   • relacja wynagrodzenia i prowizji do premii za wyniki
   • pozycjonowanie wynagrodzeń względem branży i konkurencji
 4. Kierowanie zespołem sprzedażowym:
  • Określanie celów indywidualnych handlowca i kontraktowanie się na przyjęty model współpracy
  • Rozmowa coachingowa w modelu GROW – prowadzenie rozmów podtrzymujących i motywujących zaangażowanie
  • Charakterystyka stylów kierowniczych – styl autokratyczny, paternalistyczny, konsultatywny i demokratyczny, dopasowanie stylów do konkretnych sytuacji w zarządzaniu handlowcami
  • Radzenie sobie z handlowcem „gwiazdą”, „wyjadaczem”, „kowbojem”, „marudą”
 5. Kontrola i monitoring sprzedaży i ocena pracy sprzedawców:
  • Tworzenie wartościowych raportów sprzedażowych w systemie CRM – analiza i interpretacja wyników
  • Spotkania monitorujące z handlowcami – rozmowa o charakterze dyscyplinującym, wspierającym, instruktażowym i delegującym
  • Doskonalenie kompetencji sprzedażowych handlowców – układanie planu rozwojowego, wizyty z obserwacja uczestniczącą, coaching on the job

Metodyka

Szkolenie związane z zarządzaniem procesem sprzedaż ma na celu przekazanie Ci pełnej wiedzy oraz umiejętności, które pozytywnie wpłyną na Twoje codzienne funkcjonowanie zarówno w biznesie, jak i życiu prywatnym.

To szkolenie z zarządzania sprzedażą charakteryzuje:

 • Nastawienie na praktyczne poznanie i doskonalenie umiejętności.
  Stosowana przez nas metoda tzw. treningu umiejętności ma na celu podnoszenie sprawności komunikacyjnych i biznesowych. W związku z tym, nasze zajęcia podzielone są na 2 części:
  • Zajmujące 30% czasu – mini wykłady, podczas których przekazujemy najważniejszą teorię.
  • Trwające aż 70% czasu – praktyczne warsztaty, w całości koncentrujące się na doskonaleniu nowopoznanych umiejętności lub zwiększaniu biegłości tych już posiadanych.
 • Intuicyjne moduły szkoleniowe.
  Zajęcia składają się z 5 modułów, z których każdy zawiera niezbędną ilość teorii oraz praktyki w formie ćwiczeń, zadań, symulacji i gier. Rozpoczęcie każdego modułu poprzedza 15-minutowa przerwa kawowa
 • Zajęcia odbywające się przy aktywnym udziale uczestników.
  Podczas zajęć dbamy o to, aby równowaga pomiędzy aktywnością prowadzącego, jak i samych uczestników została zachowana. Dzięki temu, nasze szkolenie jest efektywne, a nabyte podczas jego trwania umiejętności – nie pozostają jedynie w murach sali szkoleniowej.
 • Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy.
  Ostatnie chwile szkolenia z rozmowy pracowniczej poświęcamy na ugruntowanie wiedzy oraz zdobytych doświadczeń. Przeprowadzamy szybkie podsumowanie połączone z podkreśleniem najważniejszych zagadnień, a dodatkowo przygotowujemy uczestników do opracowania dokładnego planu wdrożenia nabytych umiejętności.

Jak możemy Tobie pomóc? Śmiało! Skontaktuj się z nami!

Cennik ceny netto

Zarządzanie Sprzedażą

Szkolenie zamknięte (firma, organizacja)
11 000
 • Szkolenie 2 dniowe
 • Miejsce szkolenia: cała Polska
 • Maks. liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Zamawiającego: sala szkoleniowa, nocleg oraz wyżywienie uczestników
 • Koszty Maestrium: dojazd, nocleg, wyżywienie trenera

Zarządzanie Sprzedażą

Szkolenie otwarte (uczestnik indywidualny)
2 000
 • Szkolenie 2 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Łódź
 • Maks. liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Uczestnika: dojazd, lunch i ewentualny nocleg
 • Koszty Maestrium: sala szkoleniowa, przerwy kawowe

Zarządzanie Sprzedażą

Szkolenie online (uczestnik indywidualny)
1 200
 • Szkolenie 2 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Internet
 • Minimalna liczba uczestników: 10 osób
 • Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
 • Wymogi od Uczestnika: komputer ze sprawnym mikrofonem i kamerką, stabilne łącze internetowe

Zarządzanie Sprzedażą

Poznaj inne szkolenia handlowe

21_Obsługa_Klienta

Obsługa
Klienta

21_Negocjacje-Handlowe.jpg

Negocjacje
Handlowe

21_Nowoczesna_Telesprzedaż

Nowoczesna Telesprzedaż

21_Sprzedaz_internetowa 2

Sprzedaż
Internetowa

Techniki
Sprzedaży

Prezentacje
Handlowe

21_Zarządzanie_Sprzedażą

Zarządzanie
Sprzedażą