Lean Management

Usprawnianie procesów biznesowych

Naucz się podnoszenia efektywności Twojej firmy poprzez nieustanne doskonalenie funkcjonujących w niej procesów.

Lean management jest metodologią produkcji, której głównym założeniem jest redukcja strat ponoszonych przez przedsiębiorstwo w wyniku standardowych działań produkcyjnych.

Stosowanie lean managementu pozwala organizować pracę i produkcję w taki sposób, aby widocznie zmniejszać ponoszone przez firmę straty (zarówno w obszarze produkcji, zarządzania, jak i administracji) – tym samym wpływając na redukcję kosztów.

Metodologię tę możemy określić jako nieustanny proces optymalizacji, poprawiania i zarządzania, dla którego wsparciem są takie narzędzia, jak: 5S, SMED, TPM, VSM, Kaizen, Just in Time oraz Kanban. Nieustanny oznacza tyle, że nigdy się nie kończy, a jego celem jest ciągłe poszukiwanie lepszych i bardziej efektywnych rozwiązań.

Chcesz umieć wykorzystywać zasady lean managment w praktyce, a tym samym realnie wpływać na rozwój Twojego przedsiębiorstwa?

Dla kogo?

 • Członkowie Zarządów i Dyrektorzy
 • Menadżerowie i Kierownicy działów
 • Liderzy zespołów
 • Sprzedawcy i handlowcy
 • Specjaliści

Cele i korzyści:

Dzięki temu szkoleniu nie tylko dowiesz się czym jest lean management i jakie wartości może przynieść Twojej firmie. Dodatkowo, pozyskasz sprawdzoną wiedzę, w jaki sposób wdrożyć go do Twojego przedsiębiorstwa.

Ukończenie tego szkolenia lean management sprawi, że:

 • Poznasz główne założenia lean management.
  Uzyskasz kompleksową wiedzę na temat najpopularniejszej koncepcji zarządzania we współczesnym biznesie. Zrozumiesz, czym jest marnotrawstwo i proces nieustającego ulepszania, a także otrzymasz wskazówki dotyczące wykorzystania lean management w produkcji przemysłowej.
 • Dowiesz się, jakie są podstawowe narzędzia wykorzystywane w tej metodologii.
  Szczegółowo poznasz filozofie Kaizen. Rozwiniesz umiejętność pomiaru efektywności prowadzonych działań w TPM, a także dowiesz się, jak w pracy produkcyjnej oraz biurowej wykorzystywać model 5S.
 • Zapoznasz się z systemem wizualnego zarządzania.
  Dzięki temu będziesz miał możliwość samodzielnego zaprojektowania bardziej produktywnego środowiska pracy.
 • Nauczysz się rozwiązywania problemów.
  Poznasz podstawowe techniki radzenia sobie z problemami w duchu lean, a poprzez szereg symulacji ugruntujesz zdobytą wiedzę.

Program

W skład szkolenia związanego z tematyką lean management wchodzi 6 dedykowanych modułów, których zadaniem jest przeprowadzenie Cię przez cały proces poznania tej metodologii, jej przećwiczenie oraz wdrożenie do codziennego funkcjonowania Twojej firmy.

 1. Kaizen i Lean Management:
  • Kaizen – japońska filozofia życia i najważniejsze zasady
  • Jak zainicjować proces ciągłego doskonalenia organizacji?
  • Uwarunkowania kulturowe w organizacji – szanse i zagrożenia we wdrażaniu filozofii Kaizen
  • Co to znaczy Lean Management – geneza, definicja, System Produkcyjny Toyoty, punkty szczególnej koncentracji
  • Marnotrawstwo – rodzaje i eliminacja marnotrawstwa we współczesnym przemyśle produkcyjnym
 2. Model 5S w lean management:
  • Podstawy modelu 5S – definicja, założenia filozoficzne i organizacyjne modelu S
  • S – sortowanie i separacja niepotrzebnych rzeczy, czerwone etykiety
  • S – systematyka – oznakowanie rzeczy potrzebnych, określanie miejsc przeznaczenia rzeczy, eliminacja strat z działań pozaprodukcyjnych i przedmiotów
  • S – sprzątanie,
  • S – standaryzacja – wizualizacja postępów wdrożenia programu, określanie węzłów kontrolnych, kreowanie procedur
  • S – samodoskonalenie – utrzymanie standardów, prowadzenie audytów, kontrola codzienna, zakres odpowiedzialności kierownictwa, mistrzów, team leaderów i pracowników
 3. Kanban a przepływ ciągły – optymalizacja na różnych etapach:
  • Kanban – czym jest i dlaczego należy go wdrażać, korzyści w stosowaniu przepływu ciągłego
  • Kanban board – WIP limity, metryki w Kanban, planowanie i priorytetyzacja pracy
 4. Mapowanie Strumienia Wartości (VSM) w produkcji:
  • Czym jest VSM – definicja, proces, korzyści i wartości, rodzaje przepływów w firmie, wartość dodana, przepływ wartości w procesie
  • Metodyka mapowania – identyfikacja usprawnień na podstawie mapy, opracowanie mapy stanu przyszłego, nakreślenie planu działań doskonalących
 5. Total Productivity Maintenance:
  • Filary TPM – wdrożenie w przedsiębiorstwie
  • Park maszynowy a lean management
  • Dlaczego stosujemy TPM w przedsiębiorstwie?
  • Jakie korzyści osiągniemy wdrażając TPM?
  • Jak minimalizować i likwidować straty w efektywnym wykorzystaniu parku maszynowego?
  • Wskaźniki OEE – przykładowe zastosowanie
 6. Lean Lider:
  • Lean leader – cechy, postawa i niezbędne umiejętności
  • Funkcje zarządcze Lean Lidera – planowanie pracy, organizacja zasobów i procesów usprawniających, realizacja optymalizacji strumienia wartości, motywowanie załogi w duchu lean
  • Lean Thinking – sposób i filozofia myślenia Lean lidera

Metodyka

Szkolenie związane z lean management ma na celu przekazanie Ci pełnej wiedzy oraz umiejętności, które pozytywnie wpłyną na Twoje codzienne funkcjonowanie zarówno w biznesie, jak i życiu prywatnym.

Szkolenie Lean Management charakteryzuje:

 • Nastawienie na praktyczne poznanie i doskonalenie umiejętności.
  Stosowana przez nas metoda tzw. treningu umiejętności ma na celu podnoszenie sprawności komunikacyjnych i biznesowych. W związku z tym, nasze zajęcia podzielone są na 2 części:
  • Zajmujące 30% czasu – mini wykłady, podczas których przekazujemy najważniejszą teorię.
  • Trwające aż 70% czasu – praktyczne warsztaty, w całości koncentrujące się na doskonaleniu nowopoznanych umiejętności lub zwiększaniu biegłości tych już posiadanych.
 • Intuicyjne moduły szkoleniowe.
  Zajęcia składają się z 5 modułów, z których każdy zawiera niezbędną ilość teorii oraz praktyki w formie ćwiczeń, zadań, symulacji i gier. Rozpoczęcie każdego modułu poprzedza 15-minutowa przerwa kawowa
 • Zajęcia odbywające się przy aktywnym udziale uczestników.
  Podczas zajęć dbamy o to, aby równowaga pomiędzy aktywnością prowadzącego, jak i samych uczestników została zachowana. Dzięki temu, nasze szkolenie jest efektywne, a nabyte podczas jego trwania umiejętności – nie pozostają jedynie w murach sali szkoleniowej.
 • Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy.
  Ostatnie chwile szkolenia z rozmowy pracowniczej poświęcamy na ugruntowanie wiedzy oraz zdobytych doświadczeń. Przeprowadzamy szybkie podsumowanie połączone z podkreśleniem najważniejszych zagadnień, a dodatkowo przygotowujemy uczestników do opracowania dokładnego planu wdrożenia nabytych umiejętności.

Jak możemy Tobie pomóc? Śmiało! Skontaktuj się z nami!

Cennik ceny netto

Lean Management

Szkolenie zamknięte (firma, organizacja)
5 500
 • Szkolenie 1 dniowe
 • Miejsce szkolenia: cała Polska
 • Maksymalna liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Zamawiającego: sala szkoleniowa, nocleg oraz wyżywienie uczestników
 • Koszty Maestrium: dojazd, nocleg, wyżywienie trenera

Lean Management

Szkolenie otwarte (uczestnik indywidualny)
1 200
 • Szkolenie 1 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Łódź
 • Maksymalna liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Uczestnika: dojazd, lunch i ewentualny nocleg
 • Koszty Maestrium: sala szkoleniowa, przerwy kawowe

Lean Management

Szkolenie on-line (uczestnik indywidualny)
600
 • Szkolenie 1 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Internet
 • Minimalna liczba uczestników: 10 osób
 • Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
 • Wymogi od Uczestnika: komputer ze sprawnym mikrofonem i kamerką, stabilne łącze internetowe

Poznaj inne szkolenia menadżerskie

akademia przywództwa

Przywództwo
a Zarządzanie

21_Ocena_Pracownika

Ocena
Pracownika

zarządzanie zmianą szkolenie

Zarządzanie
Zmianą

zarządzanie zespołem

Zarządzanie
Projektem

szkolenie motywowanie pracowników

Motywowanie
Pracowników

Usprawnianie procesów biznesowych

Lean
Management

275060

Rozmowa
Pracownicza

Kompetencje
Kierownicze