Moderowane Sesje Kreatywnego Myślenia

sesje kreatywnego myślenia

Poznajcie bardzo skuteczną metodykę poszukiwania kreatywnych pomysłów i rozwiązań, dzięki którym Wasze produkty lub usługi staną się naprawdę innowacyjne.

Moderowane Sesje Kreatywnego Myślenia są skuteczną metodą na radzenie sobie z wyzwaniami, z którymi od czasu do czasu musi zmierzyć się każda organizacja. Wprowadzenie ważnej innowacji (produktu, usługi lub procesu), bo o niej mowa, wymaga odpowiedniego podejścia zapewniającego nie tylko wypracowanie doskonałych pomysłów, ale również ich efektywne wdrożenie.

Rolą moderowanych sesji kreatywnego myślenia jest właśnie to, aby każda taka innowacja została wprowadzona z powodzeniem, a jej efekty przynosiły korzyści dla całej firmy.

W trakcie ich trwania pracownicy zespołu projektowego, przy aktywnym współudziale moderatora, przechodzą przez cały proces kreatywnego poszukiwania najlepszych rozwiązań. Moderacja stanowi tu element wsparcia metodologicznego, pomagający osiągnąć wysoką kreatywność i to nawet w zespołach o małych doświadczeniu w tym zakresie.

Dla kogo?

Moderowane sesje kreatywne stanowią uniwersalną propozycję dla szerokiego grona pracowników pragnących rozwijać swoje umiejętności oraz usprawniać procesy powiązane z tworzeniem koncepcji, planów i strategii.

Ich uczestnikami mogą być:

 • Prezesi, Dyrektorzy, Kierownicy i Liderzy – odpowiedzialni za zespoły oraz osiągane przez nie wyniki
 • Grupy eksperckie i dedykowane zespoły projektowe
 • Pracownicy konkretnych wydziałów, departamentów, pionów i komórek organizacyjnych firmy, w tym: marketingu, administracji, produkcji, sprzedaży, projektowania czy HR
 • Jednolite lub wielodyscyplinarne zespoły pracownicze odpowiedzialne za dany obszar lub działania.

Cele i korzyści:

W wyniku odbycia moderowanych sesji kreatywnego myślenia:

 • Zdobędziesz wiedzę na temat integracji i pracy zespołowej.
  Sesje będą dla Ciebie i Twoich współpracowników okazją do zintegrowania członków zespołu i skupienia ich wokół przedsięwzięcia, za które będziecie niebawem odpowiadać.
 • Nauczysz się kreatywnego myślenia i nieszablonowego podejścia do rozwiązywania problemów.
  Wspólnie z zespołem wykorzystacie unikalne podejście, aby przełamywać stagnację, kryzys oraz marazm, co z powodzeniem pozwoli Wam na generowanie pomysłów mających na celu zwiększenie zysków, przychodów lub konkurencyjności Waszej organizacji.
 • Wygenerujesz dziesiątki pomysłów wspierających działalność i rozwój Twojej firmy.
  Wspólna praca da Wam możliwość stworzenia potencjalnych rozwiązań oraz alternatyw dających Waszej firmie oszczędności czasu, energii, a nawet pieniędzy.
 • Wprowadzisz do swojej organizacji całkiem nowe produkty lub usługi.
  W efekcie, wspólnie wypracujecie zupełnie nowe rozwiązania o charakterze organizacyjnym, procesowym, a nawet produkcyjnym, które w następnej kolejności będziecie mogli wcielić w życie.

Realizacja

Każdy dzień pracy trwa 8 godzin i składa się z pięciu 90-minutowych modułów, oddzielonych od siebie 15-minutowymi przerwami. Moderowane Sesje Kreatywnego Myślenia uwzględniają 3 etapy: wprowadzenia, sesji właściwej i podsumowania.

Etap 1. Wprowadzenie

Podczas jego trwania Ty oraz Twoi współpracownicy zostaniecie zapoznani z celami moderowanej sesji kreatywnego myślenia.

Na tym etapie zostaną Wam przedstawione powody, cele oraz oczekiwania wobec powołanego zespołu.

Drugim krokiem będzie zapoznanie z metodyką pracy podczas moderowanych sesji kreatywnego myślenia. Dowiecie się, jaką rolę pełni w niej moderator, za co odpowiada, jak będzie z Wami współpracował, a także jak będzie przebiegał cały proces poszukiwania najlepszych pomysłów.

Etap 2. Sesja Kreatywnego Myślenia

W tej części będziecie przechodzić przez cały proces związany z kreatywnym rozwiązywaniem problemów – zaczynając od ich identyfikacji, przechodząc przez wielowymiarową analizę, na poszukiwaniu możliwych rozwiązań ich oceny i wyborze kończąc.

Niezależny moderator wesprze Wasze działania, prezentując, a następnie ucząc wykorzystywania narzędzi do:

 • Pogłębionej analizy przyczynowo-skutkowej
 • Mapowania sytuacji stanowiącej problem na poziomie systemu
 • Identyfikacji praźródeł występujących problemów
 • Określania kryteriów „idealnego” rozwiązania
 • Generowania i multiplikowania alternatywnych pomysłów
 • Poszukiwania rozwiązań oryginalnych i innowacyjnych poprzez przełamywanie rutyny w dotychczasowym myśleniu
 • Wielowymiarowej oceny wybranych pomysłów i rekomendacji najlepszego z nich

Moderator podczas tego etapu będzie zarządzał procesem przepływu informacji i metodyki pracy w poszczególnych zespołach. Podczas sesji wspierać będzie grupę technikami i narzędziami wspierającymi cały proces kreatywnego rozwiązywania problemów.

Etap 3. Podsumowanie

Efektem końcowym moderowanej sesji będzie opracowanie kompleksowych rozwiązań, które następnie wraz z całym zespołem zaprezentujecie przed zaproszonymi decydentami (tj.: zarządem firmy, dyrekcją lub odpowiedzialnymi za dany obszar menadżerami).

W trakcie całych warsztatów strategicznych moderator będzie odpowiedzialny za optymalną i efektywną pracę grupową, jednak jego zadaniem nie będzie pełnienie roli doradcy lub trenera odnoszącego się do warstwy merytorycznej. Jego głównym obowiązkiem będzie przede wszystkim pobudzanie wielokierunkowej komunikacji, wielopłaszczyznowego oglądu sytuacji, pluralizmu poglądowego, synergii w działaniu i kreatywnego podejścia do rozwiązań.

Jak możemy Tobie pomóc? Śmiało! Skontaktuj się z nami!

Cennik ceny netto

Moderowana Sesja Kreatywnego Myślenia

Sesja zamknięta (firma, organizacja)
25 000
 • Sesja 5 dniowa
 • Miejsce sesji: cała Polska
 • Maksymalna liczba uczestników: 12 osób
 • Koszty Zamawiającego: sala, nocleg oraz wyżywienie uczestników
 • Koszty Maestrium: dojazd, nocleg, wyżywienie moderatora

Moderowana Sesja Kreatywnego Myślenia

Sesja zamknięta (firma, organizacja)
10 000
 • Sesja 3 dniowa
 • Miejsce sesji: cała Polska
 • Maksymalna liczba uczestników: 12 osób
 • Koszty Zamawiającego: sala, nocleg oraz wyżywienie uczestników
 • Koszty Maestrium: dojazd, nocleg, wyżywienie moderatora
ZALECANA

Moderowana Sesja Kreatywnego Myślenia

Sesja zamknięta (firma, organizacja)
5 000
 • Sesja 2 dniowa
 • Miejsce sesji: cała Polska
 • Maksymalna liczba uczestników: 12 osób
 • Koszty Zamawiającego: sala, nocleg oraz wyżywienie uczestników
 • Koszty Maestrium: dojazd, nocleg, wyżywienie moderatora

Moderowana Sesja Kreatywnego Myślenia

Poznaj inne usługi moderacji

Office Busy Meeting Colleagues Corporate Data Concept

Moderowane
Sesje
Problemowe

Percentages graphical representation against standing business team looking at the camera

Moderowane
Warsztaty
Strategiczne

sesje kreatywnego myślenia

Moderowane Sesje
Kreatywnego
Myślenia

I have a question. Group of business people sitting at the chairs in conference hall. Businessman standing up asking a question. Conference and Presentation. Business and Entrepreneurship.

Moderowane
Konsultacje
Społeczne