Techniki Sprzedaży

Poznaj sposoby nawiązywania relacji, prowadzenia rozmów i zamykania sprzedaży, które doprowadzą Cię do podnoszenia swojej efektywności oraz zwiększania zysków Twojej firmy.

Sprzedaż, dla wielu kojarzona z jednorazowym działaniem polegającym na klasycznej wymianie produktu lub usługi w zamian za pieniądze. Tak naprawdę jest bardzo złożonym procesem, którego każdy element wpływa na finalny sukces lub porażkę działań handlowych.

Proces ten zaczyna się na długo przed dokonaniem faktycznej transakcji i trwa o wiele dłużej niż do momentu dostarczenia produktu bądź wykonania usługi.

Skuteczni handlowy są prawdziwym skarbem, którego na rynku (i to w każdej branży) brakuje. Swoją wartość zawdzięczają nie tylko naturalnym predyspozycjom do sprzedaży, ale przede wszystkim znajomości procesu oraz technik sprzedażowych – pozwalających im na diagnozowanie oraz bardzo skuteczne reagowanie na potrzeby klientów. 

Chcesz stać się handlowcem, dla którego żaden klient nie stanowi wyzwania, a realizowanie comiesięcznych targetów to pestka?

Dla kogo?

 • Członkowie Zarządów i Dyrektorzy
 • Menadżerowie i Kierownicy działów
 • Sprzedawcy i Handlowcy
 • Telemarketerzy
 • Właściciele firm jednoosobowych 

Cele i korzyści:

To szkolenie ze sprzedaży zawiera kompleksową wiedzę, która krok po kroku przekaże Ci najważniejsze informacje oraz umiejętności związane ze skuteczną sprzedażą. Jego odbycie pozwoli Ci na poznanie fundamentalnych zasad skutecznej sprzedaży, których wcielenie do codziennych działań poskutkuje znacznym podniesieniem Twojej efektywności.

W wyniku tego szkolenia z technik sprzedaży:

 • Poznasz reguły i zasady, którymi rządzą się skuteczne rozmowy sprzedażowe.
  Nabędziesz kompleksową wiedzę merytoryczną dotyczącą prowadzenia całego procesu sprzedażowego. W jej ramach dowiesz się, czym jest język korzyści, a także w jaki sposób prezentować swoją ofertę, aby o nim nie zapominać.
  Ponadto, nauczysz się opracowywania gotowej argumentacji oraz Twojej reakcji w odniesieniu do przewidywanych pytań oraz obiekcji Twoich klientów.
 • Nabędziesz umiejętność rozpoznawania i diagnozowania potrzeb Twoich klientów.
  Na bazie swoich obserwacji oraz pytań, będziesz umiał odczytywać ich potrzeby, a następnie dopasowywać do nich odpowiednie rozwiązania (Twoje produkty bądź usługi).
  Dowiesz się także, w jaki sposób rozpoznawać typy osobowości Twoich klientów oraz tego, w jaki sposób wykorzystywać tę wiedzę w prowadzonych z nimi negocjacjach.
 • Nauczysz się budowania partnerskich relacji na linii Ty – klient.
  Posiądziesz umiejętność “przełamywania” barier i nawiązywania przyjacielskich stosunków, dzięki którym wzbudzisz większe zaufanie – zarówno do Ciebie, jak i oferowanych przez Twoja firmę rozwiązań. To sprawi, że poznasz także sposoby na radzenie sobie z trudnymi „zagrywkami” klientów.
 • Zyskasz wiedzę i umiejętność nt. przeprowadzania całego procesu sprzedażowego.
  Dowiesz się, jak otwierać sprzedaż, jak prowadzić całą rozmowę, jak zbijać obiekcje, a jednocześnie rozpalać w kliencie chęć zakupu. Ostatecznie, nauczysz się zamykania sprzedaży oraz uświadomisz sobie, jak ważna w tym wszystkim jest również obsługa posprzedażowa.

Program

Szkolenie technik sprzedaży zostało podzielone na 9 modułów tematycznych, uwzględniających najważniejsze zagadnienia dotyczące całego procesu sprzedaży. Dzięki nim, krok po kroku zapoznasz się z zasadami rządzącymi skuteczną sprzedażą, a także pozyskasz wiedzę i umiejętności, które wykorzystasz w codziennej pracy zawodowej.

 1. Cykl sprzedażowy:
  • Etap 1 Przygotowanie do spotkania
  • Etap 2 Budowanie relacji z Klientem / sprzedaż relacyjna (techniki sprzedaży)
  • Etap 3 Rozpoznawanie potrzeb Klienta
  • Etap 4 Argumentacja / prezentacja / przekonywanie 
  • Etap 5 Negocjacje warunków kontraktu
  • Etap 6 Radzenie sobie z obiekcjami
  • Etap 7 Finalizacja transakcji
  • Etap 8 Follow up – działania potransakcyjne
 2. Przygotowanie do spotkania:
  • Przygotowanie psychologiczne – kondycja psycho-fizyczna, wizerunek zewnętrzny, retrospektywa sukcesów sprzedażowych
  • Przygotowanie merytoryczne – aktualizacja oferty, znajomość produktowo-usługowa, przewidywany potencjał zakupowy,
 3. Budowanie relacji z klientem:
  • Zarządzanie wizerunkiem osobistym
  • Język Ciała – reguły budowania niewerbalnego porozumienia
 4. Rozpoznawanie potrzeb klienta:
  • Model góry lodowej w sprzedaży
  • Pytania otwarte i parafrazowanie
 5. Argumentacja / prezentacja / przekonywanie:
  • Język Korzyści – cech-zaleta-korzyść
  • Argumentacja pod typy osobowości
  • Argumentacja przez metaprogramy
  • Baza argumentów własnych do produktu lub usługi
  • Kontrargumentowanie
 6. Negocjowanie warunków kontraktu:
  • Przygotowanie do negocjacji: określenie własnego celu, utworzenie wachlarzu propozycji, zaplanowanie ustępstw
  • Stanowisko a interes
  • Macierz Wygrany-Przegrany
 7. Radzenie sobie z obiekcjami
  • Czym są obiekcje i zastrzeżenia klienta
  • Rodzaje obiekcji
  • Podejście sprzedawcy do obiekcji – 5 kroków w niwelowaniu obiekcji
  • Techniki radzenia sobie z obiekcjami:
   • Technika PIWO
   • Odraczanie wypowiedzi
   • Argumentowanie przez porównanie
   • Kumulacja zarzutów
 8. Finalizacja transakcji:
  • Podstawowe bariery w finalizowaniu sprzedaży. Wymiar emocjonalny i mentalny
  • Techniki sprzyjające finalizacji: jedna okazja, plusy na koniec, założenie, wóz albo przewóz
 9. Follow up – działania posprzedażowe:
  • Kontakt pośredni i bezpośredni z klientem
   • Wzmacnianie relacji poprzez inicjatywę posprzedażną: zaproszenia, promocje, konferencje, badanie i opiniowanie nowych produktów

Metodyka

Szkolenie sprzedażowe ma na celu przekazanie Ci gruntownej wiedzy na temat technik sprzedaży, jak i sposobów ich wdrażania do Twojej codziennej pracy handlowca.

Dlatego, nasze szkolenie technik sprzedaży cechuje:

 • Nastawienie na praktyczne poznanie i doskonalenie umiejętności.
  Stosowana przez nas metoda tzw. treningu umiejętności ma na celu podnoszenie sprawności komunikacyjnych i biznesowych. W związku z tym, nasze zajęcia podzielone są na 2 części:
  • Zajmujące 30% czasu – mini wykłady, podczas których przekazujemy najważniejszą teorię.
  • Trwające aż 70% czasu – praktyczne warsztaty, w całości koncentrujące się na doskonaleniu nowopoznanych umiejętności lub zwiększaniu biegłości tych już posiadanych.
 • Intuicyjne moduły szkoleniowe.
  Zajęcia składają się z 5 modułów, z których każdy zawiera niezbędną ilość teorii oraz praktyki w formie ćwiczeń, zadań, symulacji i gier. Rozpoczęcie każdego modułu poprzedza 15-minutowa przerwa kawowa
 • Zajęcia odbywające się przy aktywnym udziale uczestników.
  Podczas zajęć dbamy o to, aby równowaga pomiędzy aktywnością prowadzącego, jak i samych uczestników została zachowana. Dzięki temu, nasze szkolenie jest efektywne, a nabyte podczas jego trwania umiejętności – nie pozostają jedynie w murach sali szkoleniowej.
 • Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy.
  Ostatnie chwile szkolenia z rozmowy pracowniczej poświęcamy na ugruntowanie wiedzy oraz zdobytych doświadczeń. Przeprowadzamy szybkie podsumowanie połączone z podkreśleniem najważniejszych zagadnień, a dodatkowo przygotowujemy uczestników do opracowania dokładnego planu wdrożenia nabytych umiejętności.

Jak możemy Tobie pomóc? Śmiało! Skontaktuj się z nami!

Cennik ceny netto

Techniki Sprzedaży

Szkolenie zamknięte (firma, organizacja)
11 000
 • Szkolenie 2 dniowe
 • Miejsce szkolenia: cała Polska
 • Maks. liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Zamawiającego: sala szkoleniowa, nocleg oraz wyżywienie uczestników
 • Koszty Maestrium: dojazd, nocleg, wyżywienie trenera

Techniki Sprzedaży

Szkolenie otwarte (uczestnik indywidualny)
2 000
 • Szkolenie 2 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Łódź
 • Maks. liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Uczestnika: dojazd, lunch i ewentualny nocleg
 • Koszty Maestrium: sala szkoleniowa, przerwy kawowe

Techniki Sprzedaży

Szkolenie online (uczestnik indywidualny)
1 200
 • Szkolenie 2 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Internet
 • Minimalna liczba uczestników: 10 osób
 • Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
 • Wymogi od Uczestnika: komputer ze sprawnym mikrofonem i kamerką, stabilne łącze internetowe

Techniki Sprzedaży

Poznaj inne szkolenia handlowe

21_Obsługa_Klienta

Obsługa
Klienta

21_Negocjacje-Handlowe.jpg

Negocjacje
Handlowe

21_Nowoczesna_Telesprzedaż

Nowoczesna Telesprzedaż

21_Sprzedaz_internetowa 2

Sprzedaż
Internetowa

Techniki
Sprzedaży

Prezentacje
Handlowe

21_Zarządzanie_Sprzedażą

Zarządzanie
Sprzedażą