Standaryzacja wdrożenia modelu okresowej oceny pracowniczej

Charakterystyka projektu

Obszar działań:

21_Poprawa-wydaj_organiz
Poprawa wydajności organizacyjnej

Klient:

KGHM Polska Miedź S.A.

Problem:

  • Niewystarczająco wysokie standardy prowadzenia okresowych ocen pracowniczych w oddziałach górniczych. 
  • Brak w dotychczasowej ocenie okresowej “miękkich” wskaźników jakości pracy.
  • Trudność oceny pracowników w tzw. pracy zdalnej.

Cel strategiczny sesji:

Przeprowadzenie 5-dniowych moderowanych sesji problemowych, których celem było opracowanie i późniejsze wprowadzenie  w strukturę zarządzania zestandaryzowanego modelu okresowej oceny pracowniczej, uwzględniającego duże zróżnicowanie pracy w środowisku wydobywczym Spółki KGHM Polska Miedź S.A.. Rezultatem sesji problemowych było:

  • Zaproponowanie procedury rzetelnej oceny pracowniczej uwzględniającej pozaprodukcyjne kryteria oceny takie jak: sumienność, inicjatywa, uczenie innych;
  • Uwzględnienie oceny zdalnej, tzn. opartej na dodatkowych opiniach osób włączonych w proces okresowej oceny (np.. sztygara zmianowego).

Autorzy rozwiązań:

  • Sztygarzy zmianowi
  • Sztygarzy Oddziału
  • Nadsztygarzy
  • Główni Inżynierowie

Ocena projektu

Jak uczestnicy sesji ocenili stopień osiągnięcia celu?:

94%

Osiągniecie celu

Jak decydenci ocenili jakość proponowanych rozwiązań?:

94%

Jakość rozwiązań

Jak uczestnicy ocenili proces moderowania sesją?

95%

Proces moderowania

Zobacz inne zrealizowane moderacje

Office Busy Meeting Colleagues Corporate Data Concept

Moderowane
Sesje
Problemowe

Percentages graphical representation against standing business team looking at the camera

Moderowane
Warsztaty
Strategiczne

sesje kreatywnego myślenia

Moderowane Sesje
Kreatywnego
Myślenia

I have a question. Group of business people sitting at the chairs in conference hall. Businessman standing up asking a question. Conference and Presentation. Business and Entrepreneurship.

Moderowane
Konsultacje
Społeczne