Identyfikacja aktualnych sytuacji problemowych widzianych z perspektywy branżowej

Charakterystyka projektu

Obszar działań:

21_Poprawa_wydaj_produkcyjnej
Poprawa wydajności produkcyjnej

Klient:

KGHM Polska Miedź S.A.

Problem:

  • “Wąskie gardła” w obszarach działań wspólnych (międzybranżowych) na terenie zakładów górniczych.
  • Pojawiające się od czasu do czasu rozbieżności decyzyjne w kwestiach przeprowadzanych remontów, inwentaryzacji i realizacji wspólnych projektów modernizacyjno-naprawczych.

Cel strategiczny sesji:

Przeprowadzenie 2-dniowych moderowanych konsultacji społecznych, których celem było dokonanie rozpoznania i identyfikacji problemów około produkcyjnych występujących jednocześnie w trzech Oddziałach Zakładów Górniczych KGHM Polska Miedź S.A..  Rezultatem owych konsultacji j była analiza aktualnych sytuacji problemowych widzianych z perspektywy branżowej, tj. działu: górniczego, mechanicznego, elektrycznego, wentylacji i transportu. Skutkiem tych konsultacji była identyfikacja:

  • „Wąskich gardeł” w realizacji zamówień pomiędzy działem górniczym a mechanicznym;
  • „Wąskich gardeł”  w realizacji zamówień pomiędzy działem mechanicznym a elektrycznym;
  • „Wąskich gardeł”  w realizacji zamówień pomiędzy działem elektrycznym a górniczym.

Autorzy rozwiązań:

  • Pracownicy dz. górniczego
  • Pracownicy dz. mechanicznego
  • Pracownicy dz. elektrycznego
  • Pracownicy dz. wentylacji
  • Pracownicy dz. transportu

Ocena projektu

Jak uczestnicy sesji ocenili stopień osiągnięcia celu?:

87%

Osiągniecie celu

Jak decydenci ocenili jakość proponowanych rozwiązań?:

91%

Jakość rozwiązań

Jak uczestnicy ocenili proces moderowania sesją?

91%

Proces moderowania

Zobacz inne zrealizowane moderacje

Poznaj nasze usługi moderacji

Office Busy Meeting Colleagues Corporate Data Concept

Moderowane
Sesje
Problemowe

Percentages graphical representation against standing business team looking at the camera

Moderowane
Warsztaty
Strategiczne

sesje kreatywnego myślenia

Moderowane Sesje
Kreatywnego
Myślenia

I have a question. Group of business people sitting at the chairs in conference hall. Businessman standing up asking a question. Conference and Presentation. Business and Entrepreneurship.

Moderowane
Konsultacje
Społeczne