Maciej WoropajKonsultant ds zarządzania, Mediator, Moderator, Trener biznesu

Maciej Woropaj absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył międzynarodowe studia Master of Public Administration. Specjalizuje się w zagadnieniach administracji rządowej oraz administracji organizacji pozarządowych. Wiceprezes Fundacji „Aby Nikt Nie Zginął”. Od 2003 roku zajmuje się szkoleniami. Preferowane tematy szkoleń: efektywne rozwiązywanie problemów (sesje moderowane), asertywność, inteligencja emocjonalna w oświacie, sprzedaży i obsłudze klienta. Innym obszarem działań zawodowych Macieja to profilaktyka uzależnień i innych zachowań niebezpiecznych oraz praca na rzecz rodzin. Jest współzałożycielem fundacji, w której od 2006 r. współtworzy i prowadzi programy profilaktyczne, integracyjne i kompetencyjne adresowane do dzieci, młodzieży i rodziców oraz nauczycieli i pedagogów, a także całych rodzin.

Poznaj pozostałych członków zespołu

Jak możemy Tobie pomóc? Śmiało! Skontaktuj się z nami!