dr Dariusz Góras Właściciel Maestrium, Coach, Konsultant ds zarządzania, Moderator, Trener biznesu

dr Dariusz Góras jest z wykształcenia i zawodu andragogiem. Od 1996 lat zajmuje się czynnie edukacją dorosłych (jako trener, konsultant i coach i moderator). Jest właścicielem i liderem projektów w firmie Maestrium. Jego głównym obszarem zainteresowań i specjalizacji są treningi, warsztaty i sesje problemowo-projektowe zwiększające efektywność osobistą i organizacyjną pracowników firm i instytucji. W swojej pracy aktywnie wykorzystuje metodologię Design Thinking, Scrum, Agile, Action Learning. Darek jest autorem kilkunastu programów szkoleniowych. Jako lider projektów opracowywał i realizował przedsięwzięcia szkoleniowe i doradcze z zakresu rozwoju kompetencji miękkich, menadżerskich i handlowych dla ponad 11 000 uczestników programów rozwojowych. Darek prowadzi działania w zakresie moderacji procesów decyzyjnych jako usługi z pogranicza konsultingu i coachingu. Jest autorem metody Moderowanych Sesji Problemowych, które z powodzeniem wdraża na rynku usług doradczo-szkoleniowych.

Poznaj pozostałych członków zespołu

Jak możemy Tobie pomóc? Śmiało! Skontaktuj się z nami!