Kompetencje Kierownicze – 6 najgorszych błędów menadżera

Na menedżerach ds. zarządzania zasobami ludzkimi ciąży duża odpowiedzialność. Są odpowiedzialni za sprawne funkcjonowanie działu kadr oraz zarządzanie listami płac i świadczeniami pracowniczymi. W działaniach tych za wszelką cenę należy unikać 6 najgorszych błędów.

Udostępnianie poufnych informacji

Prywatność ma olbrzymie znaczenie przy zarządzaniu zasobami ludzkimi. Specjalista ds. kadrowych posiada bardzo dużą wiedzę o informacjach osobistych dotyczących pracowników i nie może on sobie pozwolić na udostępnianie tych informacji. Dane, informacje oraz dokumenty muszą pozostać poufne i należy unikać komentarzy, które w jakikolwiek sposób mogłyby naruszyć prywatność pracownika.

Zbyt bliskie relacje z pracownikami

Istnieje ścisła granica między utrzymywaniem dobrych i bliskich relacji z pracownikami, a utrzymaniem autorytetu na stanowisku kierowniczym. Bywa, że wśród zaprzyjaźnionych współpracowników jest trudno tę granicę wytyczyć, czemu zdecydowanie nie sprzyjają zbyt bliskie relacje. Każdy menedżer ds. zarządzania zasobami ludzkimi musi pamiętać o wytyczeniu tej granicy i jej przestrzeganiu, aby nie stracić autorytetu i dalej móc skutecznie pełnić funkcję kierowniczą.

Brak skutecznego systemu rekrutacji

Rekrutacja i zatrudnianie nowych pracowników jest jednym z najważniejszych obowiązków specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Aby mieć pewność co do przyciągnięcia i zatrudnienia najlepszych kandydatów za każdym razem, gdy istnieje potrzeba obsadzenia stanowiska pracy, niezbędny jest skuteczny i dogłębny proces rekrutacji. Popełnianie błędów związanych z zatrudnianiem nowych pracowników jest niezwykle kosztowne dla każdej organizacji.

Mikrozarządzanie

Każdy menedżer ds. zarządzania zasobami ludzkimi dysponuje swoim zespołem pracowników, któremu deleguje zadania i obowiązki. Należy unikać mikrozarządzania zespołem na każdym etapie procesu pracy, ponieważ jest to niekorzystne zarówno dla samego menedżera, który trwoni swój czas, który mógłby przeznaczyć na realizację innych zadań, jak i dla zespołu, który w ten sposób pozbawiony jest samodzielności i możliwości rozwoju.

Brak jasnej polityki kadrowej

Każdy dział zarządzania zasobami ludzkimi powinien posiadać jasne wytyczne, aby ustalić konkretne standardy organizacyjne. Oczekiwanie na zaistnienie jakiejś sytuacji, a następnie radzenie sobie z nią w czasie rzeczywistym i poszukiwanie rozwiązania na bieżąco nie jest wskazane. Potrzebne są pisemne zasady dotyczące wszystkich możliwych do przewidzenia sytuacji w miejscu pracy.

Kiepskie programy szkoleniowe

Szkolenie pracowników ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, że wszyscy członkowie danego zespołu są na tym samym poziomie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji. System szkoleń pomaga pracownikom nie tylko w pełni zrozumieć oczekiwania firmy wobec nich, ale również pomaga im doskonalić umiejętności oraz motywuje ich do jeszcze większego zaangażowania w sprawy organizacji.

Sprawdź pozostałe publikacje:

Jak możemy Tobie pomóc?

Śmiało! Skontaktuj się z nami!

Kontakt
  • ul. Białostocka 19/7
    93-355 Łódź
  • NIP: 946-213-45-21
    REGON:432267390
  • 501 022 688

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!