Kierownik, przełożony a przywódca w Systemie Zarządzania Jakością

W naszych firmach często słyszymy o stanowiskach takich jak kierownik, czy menadżer. Są to osoby kierujące zazwyczaj pracą podległej im grupy osób. Stanowisko to – szczególnie w firmach produkcyjnych gdzie liczy się liczba wyprodukowanych sztuk – nie jest szczególnie lubiane. Zależy to jednak od osoby, która je zajmuje. Nie słyszy się natomiast o kimś kogo można śmiało nazwać Przywódcą, choć zapewne wielu kierowników, przełożonych, dyrektorów właśnie nim jest.

Kierownik to osoba dowodząca podległą mu grupą osób. Jego obowiązkiem jest wskazywanie zadań, które podwładni muszą zrealizować w wyznaczonym terminie. Często opinia kierownika jest wiążącą w ocenie podległych mu osób. Jeśli chodzi o przełożonego mamy tu już do czynienia z relacją dwustronną pomiędzy nim a pracownikiem. W tej relacji przedmiotem jest władza. Natomiast w relacjach pomiędzy Przywódcą, a pracownikiem musi zaistnieć fakt akceptacji jego osoby przez grupę podległych mu osób. Jest to niezmiernie istotne w budowaniu systemu zarządzania jakością opartego o normę ISO 9001. Kierownik jest osobą, która czasem nie umie, lub nie ma możliwości szerszego spojrzenia na wagę relacji z podległymi mu pracownikami, a przecież od tego zależy efektywność pracy.

Przywódca powinien ustalić kierunek działań swojego zespołu i opracować wizję realizacji założonych celów. Następnym krokiem jest dobranie takich osób, które zrozumieją wizję i strategię. Warto zwrócić tu uwagę na obustronne dopasowanie pod względem światopoglądu pomiędzy pracownikiem, a przywódcą. Siłą, którą powinien wykorzystać przywódca, jest motywowanie i inspirowanie, aby ludzie chcieli przezwyciężyć sami problemy dzięki swojej energii, którą każdy w sobie posiada. Istotną kwestią jest umiejętne podejście i próba wyciągnięcia tej motywacji na zewnątrz. Systematyczność, a zwłaszcza konsekwencja w działaniu, są niezwykle istotne. Jednakże lider często musi prowokować zmiany, jeśli chce zrealizować swoje wizje.

Rzeczą najważniejszą w przywództwie jest rozmowa i zrozumienie potrzeb pracownika, ponieważ niemożliwe jest zarządzanie personelem zza szyby gabinetu kierownika. Jeśli trzeba powinno się zapewnić pracownikom odpowiednie szkolenia z jakości, czy umiejętności radzenia sobie z problemami jakie spotyka w codziennej pracy.

Sprawdź pozostałe publikacje:

Jak możemy Tobie pomóc?

Śmiało! Skontaktuj się z nami!

Kontakt
  • ul. Białostocka 19/7
    93-355 Łódź
  • NIP: 946-213-45-21
    REGON:432267390
  • 501 022 688

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!