Dziękujemy KGHM!

Wszystko ma swój początek i swoje zakończenie. Po 7 latach właśnie zakończyliśmy jeden z największych programów rozwojowych organizowanych przez naszę firmę. “Studium Przywództwa” było projektem skierowanym do kadr kierowniczych wszystkich Oddziałów Górniczych, Hutniczych, ZWR-ów, Zakładu Hydrotechnicznego oraz Centrali KGHM Polska Miedź S.A.
 
Nic tak dobrze nie ukazuje ogromu pracy jak liczby…, tak więc:
1. Od 2010 roku w “Studium” wzięło udział ponad 2300 pracowników,
2. Przeszkoliliśmy ponad 165 grup,
3. Przeprowadzonych zostało około 20 700 osoboszkoleń!
4. Spędziliśmy łącznie w hotelach i na salach szkoleniowych ponad 4 lata!
5. Do współpracy zostało zaproszonych 18 trenerów,
6. W programie znalazło się w sumie 20 tematów szkoleniowych, ułożonych w 3-4 sesjach trzydniowych dla każdego uczestnika,
7. Dokumentacja szkoleniowa zajęła 371 250 akruszy papieru, A4 (z czego 95% zostało zwrócone do recyklingu) 😉
8. Oceniono naszą pracę 27 600 razy,
9. Ponad 93% uczestników oceniło nasze kompetencje najwyższą notą 5.0,
10. Przejechaliśmy autami (do i od) ponad 1 180 000 km
 
To, co jest najważniejsze, nie da się skalkulować, tj.: zaangażowania w uczestnictwo, aktywności w ćwiczeniach, oczekiwanej zmiany postaw, chwil wglądu, salw śmiechu, głębokości refleksji i wielu wielu innych…
Dziękujemy Firmie KGHM PM S.A. i jej pracownikom za wyjątkowy czas i niezwykłe przedsięwzięcie w karierze każdego trenera, coacha i konsultanta!

Sprawdź pozostałe publikacje:

Jak możemy Tobie pomóc?

Śmiało! Skontaktuj się z nami!

Kontakt
  • ul. Białostocka 19/7
    93-355 Łódź
  • NIP: 946-213-45-21
    REGON:432267390
  • 501 022 688

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!