Cechy zgranego zespołu

Tylko grupa ludzi odpowiednio zmotywowanych i nastawionych na realizację celów jest gwarancją sukcesu każdej organizacji. Zespół ludzi to nie tylko pracownicy tej samej firmy, ale to też osoby zaangażowane w tworzenie marki, w budowanie wizerunku, skierowane na zysk. To specjaliści i profesjonaliści, którzy są zarówno samodzielni jak i doskonale odnajdują się w zadaniach zespołowych. Dobry team nie tworzy się sam, za zgranym zespołem stoi mądry i doświadczony kierownik, który wie jakich błędów nie popełniać i jak motywować swoich podwładnych, nawet przy ograniczonych środkach.

Nic więc dziwnego, że obecnie szkolenie z zakresu komunikacji i zarządzania zespołem jest absolutnym priorytetem w budowaniu zespołu. Warsztaty polecane są dla dużych korporacji, średnich i małych firm, szkoli się także oświata i służba zdrowia. Powszechne zainteresowanie szkoleniami z budowania i zarządzania zespołem świadczyć może jedynie o ich skuteczności. Co jest większym autem przedsiębiorstwa niż ekipa zgranych pracowników, którzy idealnie się ze sobą rozumieją i wiedzą co robią? Przy tworzeniu zespołu należy mieć na uwadze, że jest to proces żmudny i trudny, nie każda osoba posiada cechy, które mile widziane są w pracy zespołowej, nie trzeba jednak niczego przesądzać, bo w dobrze dobranym i poprowadzonym teamie swoje miejsce znajdzie nawet największy indywidualista i introwertyk.

Jakie cechy posiada dobry zespół?
Dobra komunikacja – nie ma pracy zespołowej bez komunikowania się, przepływ informacji powinien być jasny i otwarty, żaden członek zespołu nie boi się wyrażać odmiennych poglądów, zespół porozumiewa się aktywnie, zadaje pytania i wysłuchuje odpowiedzi.
Wzajemne wsparcie – każda osoba z grupy może liczyć na pomoc w przypadku napotkania problemów z powierzonym zadaniem, dobra atmosfera w pracy jest kluczem w budowaniu relacji w załodze.
Silny lider – osoba, która słucha, wzbudza szacunek i szanuje współpracowników oraz potrafi nimi zarządzać, ale nie dominuje. Lider zna swoich pracowników, zachęca do komunikacji, rozwiązuje konflikty, jeśli takie wystąpią. Można powiedzieć, że cementuje zespół.
Doskonała organizacja – zespół zna terminy, założenia krótkoterminowe oraz długoterminowe, wzorowej organizacji sprzyjają regularne spotkania z kierownikami i liderami.
Członkowie różnią się – największym zaangażowanie cechują się teamy, w których poszczególni członkowie różnią się między sobą wiekiem, płcią i pasjami. Każda z osób posiada unikalne umiejętności i cechy interpersonalne, co wpływa na łagodzenie konfliktów w grupie oraz na polepszenie komunikacji i efektywności zespołu.
Świadomość celu – grupa zna cel i akceptuje go, jeśli jest taka możliwość sama wyznacza założenia i termin ich wykonania. Ważnym jest, aby każdy członek załogi czuł się odpowiedzialny za całościowe wyniki.
Jakie korzyści płyną z pracy zespołowej?

Praca w zespole zwiększa możliwości jego pojedynczych członków, pozwala rozwijać w sobie nowe umiejętności i cechy, co w rezultacie ułatwia dalszą karierę. Dobry lider zna swoich współpracowników, ich mocne i słabe strony, również wie jak rozdzielać obowiązki, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki. Podział zadań na poszczególne osoby ma pozytywny wpływ na szybkość i skuteczność w realizowaniu założeń przedsiębiorstwa. Im więcej punktów widzenia, pomysłów oraz innowacji, tym firma może rozwijać się dynamiczniej. Typowa „burza mózgów” powala znaleźć lepsze rozwiązania napotkanych blokad i problemów. Wykazano, że wsparcie jakie pracownicy znajdują w sobie nawzajem wpływa na ich życie po pracy, korzystna atmosfera w zespole wpływa na poziom stresu. A im bardziej jesteśmy zrelaksowani, tym efektywniej pracujemy, częściej wpadamy na genialne rozwiązania i mamy lepszą motywację.

Jak zbudować idealny zespół?

Jeśli nie wiemy jak zacząć tworzyć i integrować team możemy zgłosić się do specjalistów. Istnieje bardzo wiele firm, które oferują szkolenia i warsztaty w tym zakresie. Są to doświadczeni trenerzy, menadżerzy, nierzadko psychologowie. Na warsztatach pracownicy mogą uzyskać wiele przydatnych zasobów i umiejętności, poznają założenia, korzyści i wady pracy w zespole. Będą mogli trenować swoje zdolności interpersonalne, nauczyć się asertywności oraz poprawić swoją komunikację. Takie praktyki można doskonale połączyć z imprezą integracyjną, co dodatkowo scali zespół.

Podstawą budowania załogi jest inwestowanie w pracowników i ich odpowiednie motywowanie. Przy obecnej konkurencji na rynku pracy firmy nie mogą pozwolić sobie na nieinwestowanie w ekipę. Dobrze zmotywowany i nagradzany pracownik dba o wizerunek firmy nawet kiedy znajduje się poza jej murami.

Sprawdź pozostałe publikacje:

Jak możemy Tobie pomóc?

Śmiało! Skontaktuj się z nami!

Kontakt
  • ul. Białostocka 19/7
    93-355 Łódź
  • NIP: 946-213-45-21
    REGON:432267390
  • 501 022 688

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!