Dlaczego warto skorzystać z moderacji?

Szkolenia nie stanowią antidotum na wszystkie problemy organizacji, bowiem koncertują się one głównie na rozwoju kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych. Bywają jednak sytuacje, w których problemy nie są bezpośrednio uzależnione od poziomu wiedzy i umiejętności, ale dotyczą kwestii efektywności organizacyjnej. Trudności takie wiążą się najczęściej z poszukiwaniem skutecznych rozwiązań, nowych strategii lub efektywniejszych procedur. Istnieje wtedy potrzeba maksymalnego uwzględnienia specyfiki organizacji, jej unikalnych uwarunkowań, przy pełnym wykorzystaniu własnych zasobów oraz potencjału doświadczonych pracowników. Tu pojawia się idealna przestrzeń na moderację, z której warto w takich sytuacjach skorzystać.

Czym jest moderacja (w skrócie)?

Jaki jest cel wszystkich organizacji?

Wszelkie przedsiębiorstwa i instytucje zostały powołane do tego, aby realizować własne cele strategiczne. Dla jednych z nich celem jest generowanie zysku, dla innych szeroko pojęta służba. Jednak, bez względu na to, większość organizacji stoi przed tym samym, tj. poszukiwaniem optymalnych dróg prowadzących do realizacji celów nadrzędnych. Można zatem stwierdzić, że efektywność każdej organizacji w dużej mierze zależy od jej zdolności rozwiązywania pojawiających się problemów.

W jaki sposób organizacje i instytucje radzą sobie z problemami?

Po pierwsze, każda firma, urząd dba o to, aby rozwiązywać problemy w samodzielny sposób. Podejmuje się ciągłych działań, aby zagwarantować sobie możliwie najlepszy potencjał pracowniczy, sprawną organizację, stabilną i zasobną politykę finansową oraz nowoczesne i efektywne rozwiązania technologiczne. Po drugie, zdarzają się naturalne sytuacje, kiedy organizacja szuka pomocy poza swoim środowiskiem, czerpiąc wiedzę z doświadczeń instytucji konsultingowych, firm szkoleniowych i ośrodków badawczych.

Kiedy doradztwo i szkolenia nie są wystarczające?

Bywają takie sytuacje, kiedy doradztwo nie wystarcza. Przygotowane ekspertyzy przez zewnętrznych doradców nie spełniają wszystkich oczekiwań organizacji. Czasami zawierają rozwiązania nie uwzględniające unikalności i specyfiki wspieranej organizacji. Podobnie jest ze szkoleniami. Pomimo ich szerokiego zakresu oraz intensywności, nie zawsze przekładają się one na rozwiązanie bieżących problemów. Przeszkolenie kadry, czyli dostarczenie odpowiedniej wiedzy i umiejętności nie przekłada się na oczekiwaną, szybką poprawę efektywności.

Pomocą jest moderacja

Kiedy chcemy znaleźć rozwiązania, które maksymalnie uwzględniają specyfikę naszej organizacji oraz w pełni wykorzystują potencjał pracowników, wtedy warto skorzystać z Moderowanych Sesji Problemowych. Sesje te koncertują się na pozyskaniu wielopłaszczyznowego oglądu sytuacji problemowej, wygenerowania pomysłów, poszukiwania alternatyw, kierunków i działań oraz ich doskonalenia i przekuwania na konkretny plan. A wszystko to w uporządkowany, zorganizowany sposób, zamykający sesję konkretem i przy maksymalnym zaangażowaniu całego zespołu problemowego.

Czym NIE są moderowane sesje problemowe?

Po pierwsze, sesje moderowane nie są szkoleniem! Ich celem nie jest nauka, praktyczne ćwiczenia lub trening umiejętności. Po drugie, moderowane sesje problemowe nie są zwyczajnymi zebraniami lub naradami. Nie opierają się na wielogodzinnym prezentowaniu, przekonywaniu, delegowaniu i rozliczaniu. Po trzecie, moderowane sesje nie są typowym działaniem doradczym. Ich celem nie jest opracowanie ekspertyzy przez firmę doradczą.

Czym zatem są moderowane sesje problemowe?

Są to sesje mające na celu wypracowanie konkretnych rozwiązań w określonym czasie, w oparciu o jasno sformułowany cel, przy wsparciu moderatora jako osoby znającej się na metodologii rozwiązywania problemów oraz umiejącej kierować grupą poszukującą owego rozwiązania.

Chcę więcej informacji o usługach moderacji.

Moderowane Sesje Problemowe – jak opracowywać najlepsze rozwiązania?

Jakie usługi moderacji proponujemy?