35.00 

Książka w innowacyjnej formie (pisana wierszem) jest poradnikiem z zakresu różnic indywidualnych, a w szczególności typów temperamentu.

Kolorowy Temperament

Książka ta jest pozycją napisaną wierszem, lekką w formie, a jednocześnie bogatą w treści. Pomaga czytelnikowi przybliżyć i zrozumieć niepowtarzalną osobowość człowieka, dzięki poznaniu zalet, wad i emocjonalnych potrzeb ludzi o różnych typach osobowości. To swoisty przegląd dominujących cech każdego typu osobowości.

Znaleźć w niej można również wiedzę dotyczącą tego; czym jest temperament? Kto na przestrzeni dziejów zajmował się tym tematem? Jak temperament wpływa na naszą osobowość, relacje, związki i pracę?

Ta interesująca propozycja w łatwy i przystępny sposób daje klucz do zrozumienia innych   i akceptacji cech, które sprawiają, że jesteśmy tak różni.

Sięgając po tą pozycję zyskasz;

  • wiedzę na temat prekursorów temperamentu,
  • zdolność rozpoznawania temperamentu,
  • otwarcie się na drugiego człowieka w oparciu o jego styl zachowania,
  • umiejętność współpracy z osobami o poszczególnych cechach osobowości.