Asertywność w Pracy

Posiądź wiedzę i umiejętności, które ułatwią Ci wyrażanie własnej opinii, budowanie relacji, a przede wszystkim codzienną pracę z innymi ludźmi.

Asertywna postawa nie wiąże się jedynie z umiejętnością mówienia “NIE!”. Asertywność to cały zbiór kompetencji emocjonalno-społecznych, których posiadanie oraz umiejętne wykorzystywanie pozwala na poprawienie relacji zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Osoba asertywna dynamicznie dostosowuje się do bieżących sytuacji – wybierając do nich najbardziej adekwatny sposób reagowania. Potrafi stanowczo wyrażać zdanie i opinię, nie raniąc przy tym innych. Umie walczyć o swoje racje, a jednocześnie nie zrażać się negatywnymi komentarzami czy słowami krytyki. 

Chcesz być właśnie taką osobą?

Dla kogo?

To szkolenie asertywności przyda Ci się zwłaszcza, jeśli Twoja praca wymaga od Ciebie częstych oraz długotrwałych kontaktów z innymi ludźmi. Bez względu na to, jaką rolę pełnisz w swojej organizacji.

Dlatego, uczestnikami treningu asertywności mogą być osoby, takie jak:

 • Menadżerowie i kierownicy działów
 • Specjaliści
 • Sprzedawcy i Handlowcy
 • Pracownicy produkcyjni i administracyjni
 • Właściciele firm jednoosobowych

Cele i korzyści:

Uczestnictwo w tym szkoleniu asertywności da Ci konkretne rezultaty w postaci wiedzy oraz umiejętności, które z powodzeniem wykorzystasz na wielu płaszczyznach swojego życia. Zawodowo, podnosząc tym samym jakość relacji służbowych, a co za tym idzie – samej pracy. Prywatnie, dbając o stosunki ze swoimi bliskimi – zarówno rodziną, jak i przyjaciółmi.

 • Dowiesz się, czym tak naprawdę charakteryzuje się asertywna postawa.
  Poznasz pełną definicję tego pojęcia – w tym jej rodzaje i obszary stosowania. Taka wiedza sprawi, że dogłębnie poznasz to zagadnienie, a przede wszystkim dowiesz się tego, czym asertywność z pewnością nie jest.
 • Pozyskasz kompleksową wiedzę na temat asertywnej komunikacji.
  Poznasz prawa, jakimi rządzi się asertywność. Zapoznasz się z wartościowymi informacjami dotyczącymi komunikacji opartej na wzajemnym szacunku. Ten krok nauczy Cię także, jak być asertywnym, jednocześnie w pełni respektując prawa i zdanie innych osób.
 • Poznasz skuteczne procedury i techniki stosowania asertywności.
  Zdobędziesz umiejętność wykorzystywania postawy asertywnej w konkretnych sytuacjach prywatnych oraz zawodowych. To z kolei zwiększy Twoją skuteczności w radzeniu sobie z destrukcyjną formą krytyki i manipulacji.
 • Nauczysz się stosowania asertywności w życiu codziennym.
  Nauczysz się stanowczego wyrażania własnych opinii i dążenia do realizacji swoich postanowień. Dowiesz się także, jak umiejętnie wykorzystać informacje zwrotne (zarówno negatywne słowa krytyki i płynące pochwały). To wszystko pozwoli Ci na wprowadzenie otwartości do Twojej codziennej komunikacji – zarówno tej służbowej, jak i prywatnej.
 • Wykształcisz swoją własną asertywną postawę.
  Ostatnim krokiem będzie stworzenie Twojego indywidualnego modelu asertywności, czyli zbioru postaw i działań, którymi będziesz posługiwał się w pełni naturalnie. Zwiększysz tym samym poczucie własnej skuteczności, a Twoje relacje zarówno na gruncie prywatnym, jak i zawodowym, wejdą na zupełnie innym poziom.

Program

Program szkolenia z asertywności został podzielony na 9 modułów, w których skład wchodzą wykłady, treningi oraz warsztaty. Taki podział pozwoli Ci na dokładne poznanie zagadnienia, jakim jest asertywność, jej “przećwiczenie” w praktyce, a przede wszystkim – wdrożenie nabytych umiejętności do codziennego życia.

 1. Wprowadzenie do szkolenia z asertywności
  • Asertywność – co, to takiego?
  • Korzyści z bycia asertywnym.
 2. Ja i asertywność – kwestionariusz:
  • Postawa asertywna
  • Postawa uległa
  • Postawa agresywna
  • Postawa manipulacyjna
  • Umiejscowienie siebie na skali asertywności
 3. Prawa asertywności
  • Omówienie 10 praw asertywności
 4. Komunikacja w asertywności:
  • Model Pętli Komunikacyjnej
  • Podstawowe techniki aktywnego słuchania (pytania otwarte, klaryfikacja, parafrazowanie)
  • 12 barier komunikacyjnych
  • Zasady udzielania informacji zwrotnej, komunikaty typu TY i JA
 5. Techniki asertywnej obrony:
  • Zamglanie – radzenie sobie z zaczepkami i zarzutami
  • Odmawianie – asertywna odmowa wykonania próśb
  • Chwila na oddech – odroczenie w podejmowaniu decyzji
  • Przywołanie zaplecza – przejmowanie kontroli nad swoim zachowanie w trudnej sytuacji
  • Przyjmowanie krytyki – przejmowanie kontroli nad krytyką
  • Demaskowanie aluzji – odpieranie ukrytej manipulacji
 6. Techniki asertywnej ekspresji:
  • Udzielanie pochwały – konstruktywne wzmacnianie pożądanych zachowań
  • Udzielanie krytyki – konstruktywne wygaszanie niepożądanych zachowań
  • OWPS – asertywne informowanie o swoich oczekiwaniach
  • Z treści na proces – świadoma praca na dwóch wymiarach spotkań
  • Wyrażanie próśb i życzeń – asertywne informowanie o swoich potrzebach
 7. Studium przypadków:
  • Radzenie sobie z szefem, pracownikami i podwładnymi
  • Radzenie sobie z roszczeniowymi klientami
  • Radzenie sobie z dziećmi
  • Radzenie sobie z partnerami, małżonkami i przyjaciółmi

Metodyka

Metodyka prowadzenia tego szkolenia z asertywności, została zaprojektowana w taki sposób, aby dostarczyć Ci maksymalną ilość wiedzy, którą natychmiast będziesz mógł wdrożyć w życie.

W związku z tym, trening asertywności wyróżnia:

 • Nastawienie na praktyczne poznanie i doskonalenie umiejętności.
  Stosowana przez nas metoda tzw. treningu umiejętności ma na celu podnoszenie sprawności komunikacyjnych i biznesowych. W związku z tym, nasze zajęcia podzielone są na 2 części:
  • Zajmujące 30% czasu – mini wykłady, podczas których przekazujemy najważniejszą teorię.
  • Trwające aż 70% czasu – praktyczne warsztaty, w całości koncentrujące się na doskonaleniu nowopoznanych umiejętności lub zwiększaniu biegłości tych już posiadanych.
 • Intuicyjne moduły szkoleniowe.
  Zajęcia składają się z 5 modułów, z których każdy zawiera niezbędną ilość teorii oraz praktyki w formie ćwiczeń, zadań, symulacji i gier. Rozpoczęcie każdego modułu poprzedza 15-minutowa przerwa kawowa
 • Zajęcia odbywające się przy aktywnym udziale uczestników.
  Podczas zajęć dbamy o to, aby równowaga pomiędzy aktywnością prowadzącego, jak i samych uczestników została zachowana. Dzięki temu, nasze szkolenie jest efektywne, a nabyte podczas jego trwania umiejętności – nie pozostają jedynie w murach sali szkoleniowej.
 • Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy.
  Ostatnie chwile szkolenia z rozmowy pracowniczej poświęcamy na ugruntowanie wiedzy oraz zdobytych doświadczeń. Przeprowadzamy szybkie podsumowanie połączone z podkreśleniem najważniejszych zagadnień, a dodatkowo przygotowujemy uczestników do opracowania dokładnego planu wdrożenia nabytych umiejętności.

Jak możemy Tobie pomóc? Śmiało! Skontaktuj się z nami!

Cennik ceny netto

Asertywność w Pracy

Szkolenie zamknięte (firma, organizacja)
8 500
 • Szkolenie 2 dniowe
 • Miejsce szkolenia: cała Polska
 • Maks. liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Zamawiającego: sala szkoleniowa, nocleg oraz wyżywienie uczestników
 • Koszty Maestrium: dojazd, nocleg, wyżywienie trenera

Asertywność w Pracy

Szkolenie otwarte (uczestnik indywidualny)
1 500
 • Szkolenie 2 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Łódź
 • Maks. liczba uczestników: 15 osób
 • Koszty Uczestnika: dojazd, lunch i ewentualny nocleg
 • Koszty Maestrium: sala szkoleniowa, przerwy kawowe

Asertywność w Pracy

Szkolenie on-line (uczestnik indywidualny)
800
 • Szkolenie 2 dniowe
 • Miejsce szkolenia: Internet
 • Minimalna liczba uczestników: 10 osób
 • Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
 • Wymogi od Uczestnika: komputer ze sprawnym mikrofonem i kamerką, stabilne łącze internetowe

Asertywność w Pracy

Poznaj inne szkolenia rozwojowe

Business superhero. Mixed media

Automotywacja
w Pracy

21_Warsztaty Antystresowe

Warsztaty
Antystresowe

21_Inteligencja_Emocjonalna

Inteligencja
Emocjonalna

21_Asertywność

Asertywność
w Pracy

21_Etykieta_w_Biznesie

Etykieta
w Biznesie

Young student in a library

Techniki
Uczenia Się

21_Zarzadzanie_Czasem

Zarządzanie Sobą
w Czasie

21_Róznice_Indywidualne

Typy
Osobowości