NEGOCJACJE HANDLOWE

Naucz się przekonywania innych do swoich racji, stawiania na swoim i osiągania zamierzonych celów – nawet, gdy początkowo stoisz na przegranej pozycji.

Negocjacje towarzyszą nam każdego dnia – w rozmowach z bliskimi, z przełożonymi czy współpracownikami. Jednak obszarem, w którym umiejętność ich prowadzenia przydaje się szczególnie jest relacja na linii sprzedawca – klient.

Powodzenie biznesu w dużej mierze zależy od umiejętnego prowadzenia negocjacji handlowych. Negocjacji, które pozwalają osiągać to, czego się chce, a w dodatku przy aprobacie drugiej strony.

Pragniesz zdobyć wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci na prowadzenie skutecznych negocjacji i załatwianie spraw dokładnie tak, jak tego chcesz?

DLA KOGO?

Członkowie Zarządów i Dyrektorzy

Menadżerowie i Kierownicy działów

Sprzedawcy i Handlowcy

Właściciele firm jednoosobowych

Osoby nastawione na rozwój

CELE I KORZYŚCI

To szkolenie z negocjacji ma formę intensywnego treningu wypełnionego praktycznymi zadaniami, symulacjami oraz ćwiczeniami, z których każde ma zbudować, a następnie wzmocnić Twoje umiejętności prowadzenia nawet najtrudniejszych negocjacji handlowych.

Co bardzo istotne – w całości odnosi się ono do polskich realiów biznesowych, dzięki czemu wiedza, którą na nim pozyskasz, praktycznie natychmiast będzie mogła zostać wykorzystana przez Ciebie w praktyce.

Dzięki temu szkoleniu z negocjacji:

 • Poznasz podstawowe mechanizmy wpływające na proces negocjacji.
  Dowiesz się, czym jest negocjacja oraz jak powinien wyglądać jej przebieg, aby dla obu stron kończyła się pozytywnym rezultatem.
 • Nauczysz się odpowiedniego przygotowania do odbywania negocjacji.
  W tym obszarze dowiesz się, w jaki sposób przygotować się do tego procesu zarówno od strony emocjonalnej, jak i merytorycznej. O jakie aspekty swojej psychiki i nastawienia zadbać oraz jakie argumenty, materiały oraz informacje będą Ci potrzebne, aby negocjacje zakończyły się tak, jak tego chcesz.
 • Zdobędziesz wiedzę na temat sprawdzonych technik oraz strategii negocjacyjnych.
  Najpierw posiądziesz wiedzę i umiejętności związane ze stosowaniem określonych technik w negocjacjach handlowych.
  W kolejnym kroku natomiast zwiększysz swoją biegłość oraz elastyczność w ich dostosowywaniu do określonych sytuacji biznesowych, jak i temperamentów Twoich rozmówców. To z kolei pozwoli Ci na jeszcze lepsze wykorzystanie Twojego osobistego potencjału, a także własnej siły negacyjnej.
 • Dowiesz się, jak osiągać porozumienie oraz uodpornisz się na manipulację.
  Nauczysz się umiejętnego wychodzenia z sytuacji kryzysowych oraz wypracowywania zgody nawet wówczas, gdy osiągnięcie kompromisu wydaje się nierealne.
 • Na koniec poznasz najczęstsze zagrywki manipulacyjne wraz ze sposobami skutecznego radzenia sobie z nimi.

PROGRAM

W skład programu szkolenia z negocjacji wchodzi 5 dopasowanych modułów tematycznych, które krok po kroku pozwolą Ci poznać, to zagadnienie, a także nauczyć się praktyk negocjacyjnych, które w powodzeniem wcielisz do swojego zawodowego życia.

 1. Wprowadzenie do negocjacji:
  • Definicja, proces, mechanizmy, wymiary, poziomy, cele i podejścia
  • Style negocjacji: miękki, twardy i integratywny
  • BATNA i WATNA – określenie najlepszych i najgorszych alternatyw do negocjowanego porozumienia
 2. Etapy negocjacji:
  • Przygotowanie
   • Poznanie drugiej strony
   • Opracowanie i analiza możliwych scenariuszy
   • Przygotowanie planu działania
   • Opracowanie argumentów
   • Zdobywanie wiedzy o rozmówcach
  • Rozpoczęcie
   • Prezentacja oferty
  • Negocjowanie właściwe
   • Argumentowanie
   • Ustępowanie
  • Zakończenie
   • Zawarcie porozumienia / kontraktu
 3. Wymiar merytoryczny negocjacji – parametry negocjacyjne:
  • Cena
  • Marża
  • Termin płatności
  • Czas dostawy
  • Warunki realizacji
 4. Ustępstwa w negocjacjach – zasady, rodzaje:
  • Planowanie ustępstw
  • Reagowanie na ustępstwa drugiej strony negocjacji
  • Polityka ustępstw na koniec negocjacji
  • Elementy psychologiczne ustępowania w negocjacjach
 5. Manipulacje i chwyty w negocjacjach:
  • Rozpoznawanie manipulacji,
  • Rodzaje manipulacji: przez samooceną i emocje, manipulacje czasem, informacją i miejscem
  • Zasady przeciwstawiania się manipulacjom
  • Brudne chwyty – obrona przed manipulacją w negocjacjach:
  • Fałszywe ustępstwo
  • Uszczknę coś na koniec
  • Ostatnie propozycje
  • Mocne uderzenie
  • Drzwiami w twarz
  • Niska piłka

METODYKA

Szkolenie z negocjacji ma na celu przekazanie Ci gruntownej wiedzy na temat ich definicji, jak i skutecznego prowadzenia rozmów handlowych, nawet z najbardziej wymagającymi kontrahentami.

Dlatego, nasze szkolenie z negocjacji cechuje:

 • Nastawienie na praktyczne poznanie i doskonalenie umiejętności.
  Stosowana przez nas metoda tzw. treningu umiejętności ma na celu podnoszenie sprawności komunikacyjnych i biznesowych. W związku z tym, nasze zajęcia podzielone są na 2 części:
 • Zajmujące 30% czasu – mini wykłady, podczas których przekazujemy najważniejszą teorię.
 • Trwające aż 70% czasu – praktyczne warsztaty, w całości koncentrujące się na doskonaleniu nowopoznanych umiejętności lub zwiększaniu biegłości tych już posiadanych.
 • Intuicyjne moduły szkoleniowe.
  Zajęcia składają się z 5 modułów, z których każdy zawiera niezbędną ilość teorii oraz praktyki w formie ćwiczeń, zadań, symulacji i gier. Rozpoczęcie każdego modułu poprzedza 15-minutowa przerwa kawowa
 • Zajęcia odbywające się przy aktywnym udziale uczestników.
  Podczas zajęć dbamy o to, aby równowaga pomiędzy aktywnością prowadzącego, jak i samych uczestników została zachowana. Dzięki temu, nasze szkolenie jest efektywne, a nabyte podczas jego trwania umiejętności – nie pozostają jedynie w murach sali szkoleniowej.
 • Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy.
  Ostatnie chwile szkolenia z rozmowy pracowniczej poświęcamy na ugruntowanie wiedzy oraz zdobytych doświadczeń. Przeprowadzamy szybkie podsumowanie połączone z podkreśleniem najważniejszych zagadnień, a dodatkowo przygotowujemy uczestników do opracowania dokładnego planu wdrożenia nabytych umiejętności.

ORGANIZACJA:

2 dni (16 godzin)

Łódź

1800 zł netto
(+23% VAT)

Materiały, komfortową salę szkoleniową, niezbędny sprzęt konferencyjny oraz przerwy kawowe

Dojazd, lunch, wynajęcie sali, sprzęt nagłośnieniowy,
ewentualny nocleg

Poznaj inne szkolenia handlowe

Obsługa Klienta

Negocjacje Handlowe

Nowoczesna Telesprzedaż

Sprzedaż Internetowa

Techniki Sprzedaży

Prezentacje Handlowe

Zarządzanie Sprzedażą