ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Zdobądź wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci na skuteczne rozwiązywanie nawet najbardziej skomplikowanych problemów pojawiających się w Twojej organizacji.

Występowanie problemów jest nieodzownym elementem każdej organizacji, która stawia na rozwój. Problemy nie są niczym złym, jeśli pojawiają się w wyniku dyskusji, debat, negocjacji oraz innych prac projektowych. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy dana firma nie potrafi sobie z nimi poradzić – wyciągając to, co najlepsze, a następnie je rozwiązując.

Rozwiązywane problemy prowadzą do rozwoju, te które zostają – wręcz odwrotnie, wprowadzają do firmy negatywne emocje, niezdrową rywalizację, chaos, a nawet zazdrość. Prawdziwą sztuką wcale nie jest unikanie problemów, a posiadanie umiejętność skutecznego radzenia sobie z nimi.

Chcesz umieć zażegnywać każdy problem, a na pozór wynikające z niego porażki przekuwać w sukces?

DLA KOGO?

Członkowie Zarządu

Menadżerowie i Kierownicy działów

Inżynierowie produkcji

Pracownicy administracyjni i produkcyjni

Właściciele małych firm

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie to wyposaży Cię w wiedzę oraz umiejętności, które z powodzeniem wykorzystasz do rozwiązywania problemów pojawiających oraz rozwijających się w Twojej organizacji. Poza nimi, otrzymasz również skuteczne narzędzia, jak i techniki, dzięki którym nawet najtrudniejsze zagadnienia nie będą stanowiły dla Ciebie bariery nie do przejścia.

Ukończenie tego szkolenia sprawi, że:

 • Poznasz aż 6 sprawdzonych narzędzi służących do rozwiązywania problemów w biznesie.
  Otrzymasz gotowe narzędzia, które praktycznie natychmiast będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy zawodowej. Przekonasz się m.in. o niezwykłej skuteczności stosowania karteczek samoprzylepnych, burzy mózgów czy otwartych dyskusji, odbywających się podczas warsztatów, zebrań i narad.
 • Nauczysz się rozwiązywania problemów za pomocą pracy grupowej.
  Docenisz, jak ogromną wartość niesie za sobą działanie z innymi współpracownikami – w tym wysłuchiwanie ich opinii czy zapoznawanie się z ich pomysłami na podejście do danego problemu. Odkryjesz znaczenie mądrości zbiorowej, a także poznasz metodę zespołowego rozwiązywania nawet najtrudniejszych zagadnień.
 • Zdobędziesz umiejętność oceniania trafności podejmowanych decyzji.
  Proces ten ułatwi Ci zapoznanie się oraz doskonalenie technik i metod rozwiązywania problemów na poziomie analitycznym oraz kreatywnym. Dzięki temu, będziesz w stanie dużo szybciej i sprawniej weryfikować wypracowane rozwiązania, a tym samym decydować, czy ich rezultat będzie zadowalający.

PROGRAM

Szkolenie z rozwiązywania problemów to 8 modułów tematycznych, spośród których każdy ma za zadanie przeprowadzić Cię przez cały proces związany z rozpoznaniem problemów, ich diagnozą oraz finalnym rozwiązaniem.

 1. Proces rozwiązywania problemów:
  • Cztery powszechne przeszkody w rozwiązywaniu problemów
  • Etapy rozwiązywania problemów
  • Algorytmy i heurystyki w pokonywaniu problemów
 2. Proces grupowy w rozwiązywaniu problemów:
  • Forming – zespół w okresie chaosu i niepewności;
  • Storming – zespół w okresie konfliktu;
  • Norming – zespół staje się jednością;
  • Performing – zespół zaczyna konstruktywnie działać.
 3. Grupowe myślenie – wady i zalety grupowego podejmowania decyzji
  • Zalety grupowego rozwiązywania problemów
  • Wady grupowego rozwiązania problemów
  • Powszechne następstwa grupowego myślenia i działania
 4. Praca z karteczkami samoprzylepnymi podczas sesji problemowej:
  • Zasady zapisu na karteczkach
  • Podstawowe zestawy i układy karteczek – listy, sekwencje, zbiory, tabele, macierze, siatki, schematy i wykresy
  • Zarządzanie informacją z karteczek – generowanie, identyfikowanie, kategoryzowanie, selekcjonowanie
 5. Narzędzia rozwiązywania problemów cz. 1 – generowanie pomysłów:
  • Sieć Osiągnięć – generowanie metod, rozwiązań i pomysłów na pokonanie jednego problemu
  • Matryca Zmian – wstępne rozwiązania problemów technicznych organizacyjnych i rozwojowych
  • Lista Osborn’a – poszukiwanie rozwiązań poprzez modyfikację cech i właściwości
 6. Narzędzia rozwiązywania problemów cz. 2 – analiza problemów:
  • Diagram Ishikawy – poszukiwanie potencjalnych przyczyn zaistniałego problemu
  • Macierz Zależności – poszukiwanie najważniejszych praprzyczyn problemu
  • Drzewo Problemów – mapowanie przyczyn i objawów problemów
 7. Narzędzia rozwiązywania problemów cz. 3 – wizualizacja sytuacji problemowej:
  • Diagram Vienna – poszukiwanie „złotego środka” w rozwiązaniach
  • Kręgi Wpływu i Kontroli – mapowanie czynników utrudniających realizację celów
  • Radar Percepcji – porównanie ocen i oczekiwań analizowanej sprawy
 8. Narzędzia rozwiązywania problemów cz. 4 – przełamywanie schematów:
  • Odwrócone Myślenie – poszukiwanie rozwiązań poprzez prowokację
  • Chińska Encyklopedia – zmiana percepcji w postrzeganiu kategorii i cech
  • Analiza Morofologiczna – poszukiwanie nowych wersji, odmian, typów i właściwości rozwiązań
 9. Radar Narzędzia rozwiązywania problemów cz. 5 – wybór i ocena pomysłów:
  • Best of the Best – wybór rozwiązania z sześciu najlepszych
  • Siatka Rozwiązań – mapowanie rozwiązań pod kątem dwóch kryteriów
  • Arkusz Decyzyjny – ocena i wybór rozwiązania z użyciem priorytetów

METODYKA

Szkolenie związane z rozwiązywaniem problemów ma na celu przekazanie Ci pełnej wiedzy oraz umiejętności, które pozytywnie wpłyną na Twoje codzienne funkcjonowanie zarówno w biznesie, jak i życiu prywatnym.

To szkolenie z rozwiązywania problemów charakteryzuje:

 • Nastawienie na praktyczne poznanie i doskonalenie umiejętności.
  Stosowana przez nas metoda tzw. treningu umiejętności ma na celu podnoszenie sprawności komunikacyjnych i biznesowych. W związku z tym, nasze zajęcia podzielone są na 2 części:
 • Zajmujące 30% czasu – mini wykłady, podczas których przekazujemy najważniejszą teorię.
 • Trwające aż 70% czasu – praktyczne warsztaty, w całości koncentrujące się na doskonaleniu nowopoznanych umiejętności lub zwiększaniu biegłości tych już posiadanych.
 • Intuicyjne moduły szkoleniowe.
  Zajęcia składają się z 5 modułów, z których każdy zawiera niezbędną ilość teorii oraz praktyki w formie ćwiczeń, zadań, symulacji i gier. Rozpoczęcie każdego modułu poprzedza 15-minutowa przerwa kawowa
 • Zajęcia odbywające się przy aktywnym udziale uczestników.
  Podczas zajęć dbamy o to, aby równowaga pomiędzy aktywnością prowadzącego, jak i samych uczestników została zachowana. Dzięki temu, nasze szkolenie jest efektywne, a nabyte podczas jego trwania umiejętności – nie pozostają jedynie w murach sali szkoleniowej.
 • Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy.
  Ostatnie chwile szkolenia z rozmowy pracowniczej poświęcamy na ugruntowanie wiedzy oraz zdobytych doświadczeń. Przeprowadzamy szybkie podsumowanie połączone z podkreśleniem najważniejszych zagadnień, a dodatkowo przygotowujemy uczestników do opracowania dokładnego planu wdrożenia nabytych umiejętności.

ORGANIZACJA:

2 dni (16 godzin)

Łódź

1800 zł netto
(+23% VAT)

Materiały szkoleniowe,
komfortową salę, sprzęt konferencyjny, catering podczas przerw kawowych

Dojazd, lunch, ewentualny nocleg,

Poznaj inne szkolenia dla pracowników

Prezentacje publiczne

Prezentacje Publiczne

Integracja Zespołu

Rozwiązywanie Problemów

Prowadzenie Zabrań

Kreatywne Myślenie

Praca w Zespole

Rozwiązywanie Problemów